Prihláste sa do súťaže Marketér roku 2023

Česká marketingová společnosť sa okrem svojho základného poslania venuje niekoľkým prioritným a radom vedľajších aktivít. Tieto akcie tvoria celoročný obsah vrcholových orgánov aj členskej základne Spoločnosti. Sú lokalizované od ústredia až po vzdialené regióny a zasahujú marketingovú sféru celej Českej republiky. K prvotriednym stálym aktivitám patrí organizovanie súťaže Marketér roka. Prečo práve Marketér? Prezídium Českej marketingovej spoločnosti vyhlasuje od roku 2005 každoročne súťaž...