Prihláste sa do súťaže Marketér roku 2023

Česká marketingová společnosť sa okrem svojho základného poslania venuje niekoľkým prioritným a radom vedľajších aktivít. Tieto akcie tvoria celoročný obsah vrcholových orgánov aj členskej základne Spoločnosti. Sú lokalizované od ústredia až po vzdialené regióny a zasahujú marketingovú sféru celej Českej republiky. K prvotriednym stálym aktivitám patrí organizovanie súťaže Marketér roka.

Prečo práve Marketér? Prezídium Českej marketingovej spoločnosti vyhlasuje od roku 2005 každoročne súťaž Marketér roka, ktorej cieľom je výber osobností, ktoré sa podieľajú na úspešnom rozvoji vlastnej firmy alebo inštitúcie, aj na rozvoji marketingu všeobecne.

SÚŤAŽTE UŽ DEVÄTNÁSTYKRÁT! AJ MARKETÉRI ZO SLOVENSKA

Česká marketingová spoločnosť vyhlásila súťaž o titul Marketér roka 2023, nad ktorou opäť prevzala záštitu osobnosť svetového marketingu prof. Philip Kotler.

Hlavným cieľom súťaže, rovnako ako cieľom činnosti Českej marketingovej spoločnosti, je prispievať k rozvoju marketingu v Česku, popularizovať výrazné osobnosti oboru a zdôrazniť ich odbornú úroveň. Sme presvedčení, že premyslený a cielený marketing je jedným z dôležitých faktorov zvýšenia konkurencieschopnosti našej ekonomiky. Devätnásty ročník sa opäť zameria predovšetkým na hodnotenie prínosu konkrétnych marketingových projektov. Jeho súčasťou bude aj kategória pre vysokoškolských študentov Marketér roka – Junior (predtým nazvaná Mladý delfín).

Prihláste svojich kandidátov do súťaže! Uzávierka prihlášok je 19. apríla 2024.

Prihlásiť sa môžu všetci záujemcovia, ktorí sú činní v oblasti marketingu v akejkoľvek hospodárskej alebo inej organizácii, podnikateľskej aj verejnej. Oblastí činnosti sa rozumie priame pôsobenie v marketingovom manažmente a marketingových funkciách vo výrobných, obchodných, dopravných a ďalších oboroch hospodárstva, v poradenských a výskumných marketingových organizáciách, vo školstve a iných formách vzdelávacej činnosti aj v oblasti vedeckej práce. Hlavným cieľom súťaže, rovnako ako cieľom činnosti Českej marketingovej spoločnosti, je prispievať k rozvoju marketingu v Česku, popularizovať výrazné osobnosti oboru a zdôrazniť ich odbornú úroveň. Sme presvedčení, že premyslený a cielený marketing je jedným z dôležitých faktorov zvýšenia konkurencieschopnosti našej ekonomiky.

Zdroj: Soutěž Marketér roku