Zvyšujme kultúru nákupného prostredia

V zahraničí sa hovorí o zámernom, úmyselnom dizajne predajní (Intentional design). Ide o ďalšiu fázu vývoja moderného retailu. Vieme, že v praxi je rozhodovanie nakupujúcich na úrovni kategórií, nákupy sú často impulzívne, neplánované a orientované na cenu. Ale záleží na obchodníkoch ako usporiadajú predajňu. Či bude neprehľadnou džungľou škatúľ a farebne výrazných cedúľ a štítkov so zľavami a akciami. Alebo odovzdajú kompetencie „architektovi“, ktorý realizuje síce vizuálne krásne, ale prevádzkovo komplikované riešenie.