Zvyšujme kultúru nákupného prostredia

V zahraničí sa hovorí o zámernom, úmyselnom dizajne predajní (Intentional design). Ide o ďalšiu fázu vývoja moderného retailu. Vieme, že v praxi je rozhodovanie nakupujúcich na úrovni kategórií, nákupy sú často impulzívne, neplánované a orientované na cenu. Ale záleží na obchodníkoch ako usporiadajú predajňu. Či bude neprehľadnou džungľou škatúľ a farebne výrazných cedúľ a štítkov so zľavami a akciami. Alebo odovzdajú kompetencie „architektovi“, ktorý realizuje síce vizuálne krásne, ale prevádzkovo komplikované riešenie.

 

Obchod má byť priestor, v ktorom zákazník intuitívne nájde to, čo hľadal, kde bude mať možnosť si v pokoji prečítať obal výrobku bez toho, aby prekážal. Trendom je ponúknuť zákazníkom kratšiu a dlhšiu nákupnú cestu a otvárať pokladnice tak, aby nevznikali zbytočné rady. Ku kultúre nakupovania určite patrí aj zmena pohľadu na tvorbu sortimentu napríklad cez ponuku nutrične hodnotných produktov, ktoré necestujú tisíce kilometrov.

Nenahovárajme si, že zákazník chce tráviť svoj vzácny voľný čas práve v priestoroch nášho obchodu! Že sa dokonca teší, aby sa mohol vrátiť. Obchod nie je zábavný zážitkový park, ani pohodlná obývačka. To všetko je iba marketingový mýtus a silné obchodné koncepty mu rozumejú. Predajňa ako služba má jedinú povinnosť: predať zákazníkovi všetko čo si želá,  čo najrýchlejšie, v čo najlepšej kvalite a čo najpríjemnejším spôsobom.

Nezabúdajme, že obchod je zároveň pracovným prostredím pre zamestnancov. Najmä dnes, keď všade rezonujú pojmy ako well-being, inklúzia či bezbariérovosť. Osobne by som privítal, ak by si retail osvojil ešte aj pojem bezproblémovosť, z anglického seamless, teda v praxi jednoduchosť a plynulosť predaja od efektívneho smart príjmu tovaru na rampe obchodu až po zaplatenie.

Zvyšujme kultúru nákupného prostredia premysleným dizajnom aj prostredníctvom inovácií.

Tibor Tabery, senior retail consultant Median Store a spoluzakladateľ platformy Retail Innovations Conference

Ilustračné foto: Pixabay.com