PKS: Slovenskí potravinári opäť získali uznanie v inováciách a udržateľnosti

Potravinárska komora Slovenska úspešne ukončila 6. ročník súťaže o Cenu Potravinárskej Komory Slovenska (Cena PKS) na rok 2023. Tento ročník reflektoval neustále meniace sa spotrebiteľské trendy a dopyt po udržateľných riešeniach v potravinárskom odvetví. Napriek ťažkému obdobiu, ktoré výrazným spôsobom navýšilo vstupné náklady potravinárskym podnikom a ovplyvnilo spotrebiteľské správanie, priniesli potravinári pre svojich spotrebiteľov opäť zaujímavé inovácie. PKS okrem hodnotenia produktov udelila ocenenie aj za trvalú udržateľnosť.