Trh s rastlinnými alternatívami dlhodobo rastie aj napriek krízam

Zhruba každý tretí človek (36,8 %) na Slovensku znižuje alebo zvažuje znížiť konzumáciu potravín živočíšneho pôvodu. Hodnota nákupov rastlinných alternatív a tofu v slovenských domácnostiach dlhodobo rastie a v roku 2022 dosiahla 40,4 miliónov €. Aj tieto zistenia prináša najnovšia správa o stave trhu s rastlinnými alternatívami, ktorú publikoval program Jem pre Zem. Správa ponúka odbornej verejnosti pohľad na aktuálnu situáciu na trhu s rastlinnými potravinovými produktami.

 
Záujem znižovať konzumáciu produktov živočíšneho pôvodu (ako napríklad mäso, mlieko, mliečne produkty či vajcia) majú ľudia naprieč všetkými vekovými kategóriami, no najväčšie zastúpenie majú ľudia vo veku 25 až 34 rokov. V tejto vekovej kategórii takmer každý štvrtý človek (24,7 %) znižuje konzumáciu živočíšnych produktov a ďalších 22,9 % zvažuje znížiť konzumáciu týchto produktov v budúcnosti. Ženy majú naďalej väčší záujem o zníženie konzumácie potravín živočíšneho pôvodu.

Spomedzi sledovaných rastlinných potravinových produktov si v uplynulom roku kúpilo najviac domácností (37,9 %) tradičné sójové potravinové produkty, ako napríklad tofu, tempeh, sójové kocky či granulát. Druhou najžiadanejšou kategóriou boli rastlinné alternatívy mlieka, ktoré si v uplynulom roku kúpila zhruba každá tretia (34,3 %) domácnosť. Pri všetkých sledovaných kategóriách potravín na rastlinnej báze je vo veku 18 – 44 priemerne takmer dvojnásobne (194 %) vyššie zastúpenie ľudí alebo ich domácností, ktoré realizovali nákup daných produktov aspoň 1-krát za mesiac, než pri ľuďoch vo veku nad 44 rokov.

Hodnota nákupov rastlinných alternatív a tofu v slovenských domácnostiach dlhodobo rastie

a v roku 2022 dosiahla 40,4 miliónov €. Napriek prebiehajúcim krízam hodnota nákupov týchto produktov rástla aj v uplynulom roku 2022, avšak pomalšie (8,7 %) oproti rokom 2021 a 2020, kedy tento rast dosahoval približnú úroveň 20 %. Najväčšiu časť hodnoty nákupov (domácností) rastlinných alternatív, vzhľadom na ich náprotivky živočíšneho pôvodu, mali na Slovensku rastlinné alternatívy mlieka (7,3 %). Rastlinné alternatívy mäsa a mäsových produktov spolu s tofu predstavovali 3,5 % z hodnoty nákupov kategórie mäsa a mäsových produktov živ. pôvodu.

Zistenia vychádzajú z výsledkov prieskumu, ktorý pre Jem pre Zem realizovala agentúra Focus na reprezentatívnej vzorke ľudí vo veku od 18 rokov, ako aj z dát od spoločnosti GfK zbieraných metódou spotrebiteľského panelu reprezentatívneho pre slovenské domácnosti, ktoré vedú osoby staršie ako 16 rokov.

Správa tiež poukazuje na to, že význam a zastúpenie rastlinných potravinových produktov bude hrať v budúcnosti oveľa významnejšiu úlohu. „Trh s rastlinnými alternatívami rýchlo rastie, no stále predstavuje relatívne malú časť v porovnaní s ich náprotivkami živočíšneho pôvodu. To vytvára veľmi zaujímavé okno príležitosti pre výrobcov a predajcov potravín na to, aby včas naskočili na tento trend. Už aj na Slovensku vidíme, že stále viac tradičných výrobcov potravín chápe, že je pre nich výhodné vstúpiť do tejto kategórie,“ komentuje výsledky správy Marian Milec z Jem pre Zem. Správa tiež informuje o tom, ktorí ľudia majú najväčší záujem znižovať konzumáciu produktov živočíšneho pôvodu, či kupovať ich rastlinné alternatívy.

Celá správa je dostupná na stránke Jem pre Zem: jemprezem.sk/Stav-trhu-s-rastlinnymi-alternativami-na-slovensku-2023/