Prieskum: Medzi ponukou zamestnaneckých benefitov a preferenciami pracovníkov je stále priepastný rozdiel

Ako ukázal najnovší prieskum personálnej agentúry Grafton, nesúlad medzi tým, čo v oblasti benefitov slovenskí zamestnanci žiadajú, a čo im zamestnávatelia naozaj ponúkajú, naďalej pretrváva. Najmarkantnejšie rozdiely sú v oblasti finančných benefitov, a to naprieč všetkými sledovanými odbormi. Napríklad o dorovnanie mzdy v čase pracovnej neschopnosti má záujem až 95 % zamestnancov u pracovníkov výroby, no čerpať ho môže len necelá desatina z nich.

 

„Smutným, no v čase krízy celkom logickým zistením je, že ponuka zamestnávateľov sa stále nestretáva s preferenciami zamestnancov. Citeľne sa to ukazuje najmä v oblasti finančných benefitov, a to naprieč všetkými sledovanými skupinami. U viac než 20 percent zamestnancov inflácia totiž spôsobila nielen výrazný tlak na rast miezd, ale aj na podporu formou finančných bonusov, ktoré sú, bohužiaľ, zároveň aj oblasťou, kde je medzi ponukou a dopytom najväčšia priepasť,“ hovorí Martin Malo, riaditeľ agentúry Grafton a Gi Group. Podľa jeho slov patrí medzi najdôležitejšie nedostatkové benefity dorovnávanie mzdy pri pracovnej neschopnosti a 13. či 14. plat, ale aj príspevok na dovolenku a vianočné alebo iné nevýkonové odmeny. Na druhú stranu, v čase kríze je prirodzené, že očakávania zamestnancov a možnosti zamestnávateľov budú odlišné.

Ponuka najviac pokrivkáva pri finančných benefitoch

Aktuálny prieskum napríklad ukázal, že záujem najviac prevyšuje ponuku v prípade dorovnania mzdy v čase pracovnej neschopnosti, ktoré by uvítalo až 95 % zamestnancov z radov modrých golierov, teda pracovníkov výroby, no tento benefit môže čerpať len necelá desatina z nich. V prípade bielych golierov je najväčší rozdiel pri príspevku na dovolenku, kde je ponuka takmer päťnásobne nižšia než dopyt. „Minulý rok sa na Slovensku niesol v duchu najvyššej inflácie za posledných 22 rokov, čo spôsobilo pokles reálnej mzdy u väčšiny pracovníkov. Je preto pochopiteľné, že aktuálne patria k najžiadanejším finančné benefity, a to najmä bonusy a prémie, ktoré by uvítalo až 98 % zamestnancov bez ohľadu na odbor či pozíciu. Podobná situácia je aj pri 13. a 14. plate či každoročnej revízii a navýšení miezd podľa inflácie. Práve tieto benefity preto môžu hrať dôležitú úlohu pri rozhodovaní o prijatí novej pracovnej ponuky a stávajú sa aj mimoriadne dôležitým nástrojom na udržanie zamestnancov,“ upozorňuje Martin Malo. Je však treba dodať, že tieto benefity štandardne ponúka minimum zamestnávateľov.

Ťahákom môže byť aj dlhá dovolenka

Exkluzívny prieskum zmapoval záujem slovenských zamestnancov nielen o finančné, ale aj o nefinančné benefity, ktorých úloha pri odmeňovaní a motivovaní zamestnancov neustále rastie. Zárobok síce ostáva najdôležitejšou motiváciou, no jazýčkom na váhach pri rozhodovaní o zmene zamestnania či zotrvaní na aktuálnej pracovnej pozícii môže byť aj nefinančný benefit. „V súlade s trendom vytvárania rovnováhy medzi osobným a pracovným životom má napríklad čoraz viac pracujúcich záujem aj o dovolenku dlhšiu než 5 týždňov, prípadne o dni voľna navyše,“ konkretizuje M. Malo. Päť a viac týždňovú dovolenku, ktorá sa tiež prebojovala medzi najžiadanejšie benefity slovenských zamestnancov, môže aktuálne čerpať 41 % pracovníkov z oblasti IT a telekomunikácií, tretina bielych a necelá pätina modrých golierov. Túži však po nej viac než 96 % zamestnancov. Väčšina pracujúcich pritom chce nielen dovolenku nad rámec zákona, ale aj príspevok na ňu. Aj v tomto prípade ide pri všetkých odboroch o jeden z benefitov s najväčším rozdielom dopytu a ponuky.

Najmenší záujem je o firemné škôlky

Na chvoste záujmu sú u slovenských zamestnancov firemné škôlky, a to opäť bez ohľadu na odbor pôsobenia. Tento benefit je zároveň prežitý a aj najmenej často poskytovaný zo strany zamestnávateľov – využiť ho môže len 8 % pracovníkov. U zamestnancov vo všetkých odboroch sa ako málo žiadané ukázali aj študijné voľno či offline jazykové kurzy, biele goliere nemajú veľký záujem ani o zdieľaný služobný automobil.

tabulka

O prieskume benefitov

Prieskum realizovala spoločnosť Grafton Slovakia v období od 3. do 16. januára 2023. Zapojilo sa doňho 1 043 respondentov v ekonomicky produktívnom veku z celej Slovenskej republiky. Išlo prevažne o zamestnancov na plný úväzok, ktorí uviedli aké benefity im poskytuje ich súčasný zamestnávateľ a o aké zamestnanecké výhody by mali záujem.

Zdroj: Grafton Slovakia, Ilustračné foto: Frugal Flyer / Unsplash.com