Jeden 2D kód – viac informácií pre obchod, výrobu, logistiku a spotrebiteľa. So štandardmi GS1 sa to dá!

V súčasnosti sa na baleniach výrobkov nachádzajú okrem tradičného EAN kódu aj rôzne 1D a 2D kódy, avšak zväčša plnia marketingový účel v podobe webovej adresy na konkrétnu firmu, prípadne sú v nich zakódované interné informácie. Je to mätúce pre skladové a POS systémy ako aj pre zákazníka.

 

 

V súčasnosti sa na baleniach výrobkov nachádzajú okrem tradičného EAN kódu aj rôzne 1D a 2D kódy, avšak zväčša plnia marketingový účel v podobe webovej adresy na konkrétnu firmu, prípadne sú v nich zakódované interné informácie. Je to mätúce  pre skladové a  POS systémy ako aj pre zákazníka.

Čo tak vytvoriť jeden kód, ktorý bude prínosom pre obchod, výrobu aj logistiku a umožniť tak:

  • automatizovane načítať šaržu, dátum spotreby alebo iné údaje pre potreby IS?
  • zabrániť predaja výrobkov po spotrebe?
  • jednoduchšie sťahovať výrobky z obehu (podľa šarže)?
  • obmedziť plytvanie potravinami?
  • zlepšiť interakciu so zákazníkom – poskytnúť viac údajov o výrobku pre spotrebiteľa?
  • efektívnejšie využiť priestor na etikete – menší kód?

image001

Obr. Prechodné obdobie, súbežné označovanie EAN a 2D kódmi do roku 2027.

image003

Obr. Ilustračný produkt so zvolenými doplnkovými údajmi.

Prostredníctvom prepojenia štandardov GS1 a 2D kódov to možné je.

Aby sme udržali krok s automatizáciou procesov a rastúcimi potrebami spotrebiteľov, je dôležité mať správne údaje o produkte v správnom tvare resp. štandarde a vedieť ich efektívne využiť.

Viac ako 50 rokov je základom funkčných obchodných procesov jedinečné identifikačné číslo produktu resp. obchodnej jednotky GTIN, prevažne zobrazené v podobe čiarového kódu EAN-13. Pridaním GTIN čísla by aj jednoúčelové interné 2D kódy (nachádzajúce sa už teraz na obaloch) dostali nový rozmer.

Použitím dodatočných údajov v 2D kódoch napr. šarža, dátum spotreby, krajina pôvodu,  môžeme vytvoriť kľúčový nástroj na riešenie mnohých obchodných, výrobných problémov a dosiahnutie prínosov, ktoré 2D kódy všetkým zainteresovaným stranám prinášajú. Pre výrobcov a obchodníkov je dôležité, že pri prechode na 2D kódy sa existujúce GTIN nemení, mení sa typ čiarového kódu. Z toho dôvodu nie je potrebné nové zalistovanie už označeného produktu.

Prechod z 1D na 2D kódy je jednou z TOP 3 priorít GS1 Global (Globálna stratégia GS1 Global Office). Cieľom stratégie je, aby obchodníci na celom svete boli schopní snímať a spracovávať 2D kódy podľa štandardov GS1 najneskôr do roku 2027. Môže sa zdať, že na úspešný prechod a procesy s ním spojené je ešte veľa času, no realita je iná. Kľúčom k úspechu sú postupné a cielené kroky, ako aj systematické plánovanie. Súčasný systém označovania prostredníctvom EAN kódov sa bude môcť používať aj naďalej, avšak očakávame, že prínosy ktoré 2D predstavujú spôsobia ich majoritné použitie.

Aj z tohto dôvodu GS1 Slovakia v spolupráci so Zväzom obchodu SR, Slovenskej aliancie moderného obchodu a významnými výrobcami z rôznych sektorov národného hospodárstva vytvorila pracovnú skupinu (PS) pre prechod z EAN na 2D kódy.

Dôležitým míľnikom bolo zrealizovanie prvého stretnutie pracovnej skupiny. V priestoroch Centra pre vzdelávanie a inovácie GS1 Slovakia sme členom PS interpretovali prostredníctvom živých ukážok, aké prínosy môžu mať 2D kódy pre oblasť obchodu, výroby a logistiky.

Na Slovensku máme  už aj prvé implementácie 2D kódov, konkrétne implementáciu GS1 DataMatrix  ktorú zrealizovali Berto s.r.o a Pierre Baguette s.r.o. V spolupráci s Pierre Baguette s.r.o. sme túto úspešnú implementáciu mali možnosť prezentovať na konferencii Samoška 2022 v Bratislave.

Peter Kolarovszki, senior konzultant