SAMO: Pandémia priniesla zvýšené náklady obchodníkov a výkyvy v tržbách

Tržby obchodníkov s potravinami a drogériou na Slovensku stúpli v tomto roku v jednotkách percent. Stalo sa tak napriek krátkodobej zvýšenej intenzite „nákupov do zásob“ v marci 2020 v dôsledku vypuknutia epidémie koronavírusu. Podľa údajov spoločnosti Nielsen, ktoré zahŕňajú už aj dáta za apríl (4 kalendárne týždne), v porovnaní s minulým rokom dosiahol nárast tržieb vybraných predajcov potravín a drogérie v období od začiatku roka do polovice apríla 2020 v priemere 5,9 %. Mierne sa zvýšil v období od marca do polovice apríla 2020, keď sa priemerný rast tržieb týchto predajcov zvýšil o 11,2 %.

 

V apríli však došlo k obratu, keď ich tržby medziročne klesli v priemere o -1,3 %. „Tržby obchodníkov s potravinárskym a drogistickým tovarom v danom období súviseli s viacerými okolnosťami. Po vypuknutí pandémie sa ľudia prirodzene predzásobovali najmä trvanlivými potravinami, hygienickými a dezinfekčnými prostriedkami, v dôsledku čoho tržby stúpli. Neskôr, po uzatvorení reštaurácií si nákupom potravín navyše zabezpečovali aj stravovanie,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

V uvedenom období zároveň stúpli bezhotovostné transakcie za nákupy tovarov. „Stalo sa tak práve na základe výzvy samotných obchodníkov v súvislosti s ohľaduplným správaním sa v obchode. Našou  snahou bolo čo najviac eliminovať platby v hotovosti a zmierniť tak ohrozenie našich zamestnancov v pokladniach a tiež samotných zákazníkov,“ vysvetľuje M. Krajčovič nerelevantné štatistiky niektorých bánk ohľadne zvyšovania tržieb v obchode, ktoré to robia iba na základe bezhotovostných platieb svojich klientov.

Aprílový pokles tržieb predajcov potravín a drogérie po jednorazovom náraste v polovici marca ovplyvnila  najmä zmena pravidiel pre nakupovanie v obchodoch. „Určitý vplyv malo aj to, že zákazníci sa dostatočne predzásobili v marci, takže neskôr čerpali z týchto zásob a nakupovali menej a iba základné tovary. Na tržby však mali omnoho zásadnejší vplyv regulácie vydané hlavným hygienikom ÚVZ SR,“ hovorí M. Krajčovič. Vymedzením nákupných hodín pre dôchodcov, obmedzením počtu zákazníkov v predajni (1 zákazník na 25 m2), zatvorenými nákupnými centrami alebo povinne uzavretými predajňami počas nedieľ došlo totiž k výraznému úbytku množstva obslúžených zákazníkov oproti bežnému stavu. K výraznému zmierneniu rastu tržieb obchodníkov prispela navyše aj zmena nákupného správania zákazníkov, ktorí sa začali zameriavať hlavne na nákup tovarov s nižšou pridanou hodnotou, pričom výrazne obmedzili nákup zvyšných tovarov.

V tejto súvislosti sa obchodníci združení v SAMO už obrátili na príslušné štátne orgány so žiadosťou o zmiernenie niektorých regulácií. Ide napríklad o zmeny týkajúce sa nákupných hodín pre dôchodcov alebo zníženie limitu m2 na zákazníka na štandardnú úroveň platnú v európskych krajinách s porovnateľne priaznivými výsledkami vo vývoji pandémie koronavírusu ako má Slovensko.

Na hospodárske výsledky obchodníkov majú negatívny vplyv aj výrazne vyššie náklady súvisiace s dodržiavaním uvedených regulácií a sprísnených hygienických štandardov. „Tento stav je pre obchodníkov dlhodobo neudržateľný. Ak nedôjde k zmenám, ktoré umožnia v rýchlom čase sprístupniť obchody vyššiemu počtu zákazníkov, obchodníci budú nútení pristúpiť k optimalizácii svojich nákladov,“ upozorňuje M. Krajčovič. To môže mať negatívny dopad tak na hospodárenie dodávateľov, zamestnanosť v obchode, či sociálnu situáciu spotrebiteľov na Slovensku.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje najväčšie spoločnosti zo sektora maloobchodu a veľkoobchodu na Slovensku s viac ako 30 tisíc zamestnancami. Vznikla z iniciatívy spoločností BILLA, KAUFLAND, LIDL, METRO a TESCO, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes je jeho platným členom aj dm drogerie markt a TERNO real estate.

Zdroj: SAMO, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com