Spotreba sa v lete presunula z maloobchodu viac do reštaurácií a hotelov

Slovenskému maloobchodu sa ani v auguste nedarilo. Podľa údajov Štatistického úradu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesli jeho tržby o -0,3% (sezónne očistené) a v porovnaní s augustom minulého roka boli nižšie až o -2,9%. Maloobchodné tržby si tak v auguste pripísali najvýraznejší medziročný prepad od konca roka 2012, t.j. od odznenia krízy typu „W“ z rokov 2008-12.

 

Medziročný prepad tržieb v auguste síce mierne zvýraznil nižší počet pracovných dní (oproti minuloročnému augustu o 1 pracovný deň), stále však platí, že tržby slovenských obchodníkov úplne nekorešpondujú s pretrvávajúcim rastom príjmov domácnosti. Trh práce ostáva relatívne silný, nezamestnanosť už síce počas leta ďalej neklesala, avšak ani nerástla, pretrváva aj rast miezd zamestnancov, najmä vo verejnom sektore. Spotrebiteľská dôvera rovnako nehlási zásadnejšie zhoršenie, ktoré by vysvetľovalo prepad tržieb. Počas letných mesiacov sa časť výdavkov slovenských domácnosti mohla presunúť od bežnej spotreby (maloobchod) k dovolenkám. Domáce dovolenky výdatne podporili nové rekreačné poukazy, čo sa prejavilo i na tržbách slovenských ubytovacích a stravovacích zariadení. Tržby v hoteloch a ostatných ubytovacích zariadeniach sa v auguste medziročne zvýšili o 20,6%, reštaurácií a ostatných stravovacích zariadení o 17,7%. Ani to však nedokáže plne vysvetliť silný prepad maloobchodných tržieb v auguste. Zdá sa teda, že aj napriek tomu, že to spotrebitelia nehlásia v prieskume spotrebiteľskej dôvery, prevaha negatívnych správ ich motivuje byť opatrnejší vo svojich výdavkoch.

Výraznejší pokles tržieb vykázal aj v auguste najmä potravinový segment, ktorý by mal byť aspoň teoreticky stabilnejším so segmentov, resp. menej citlivým na zmenu kúpyschopného dopytu. Pokles tržieb z predaja potravín by mohol potvrdzovať hypotézu o presune časti tržieb do dovoleniek (reštaurácií). Naďalej pritom platí, že klesajú tržby najmä v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín, t.j. vo veľkých obchodných reťazcoch, v auguste medziročne o 5,3%. Naopak, menšie špecializované predajne potravín, ktoré sa nesú na vlne rastúceho záujmu o kvalitné potraviny z blízky domácich fariem, naďalej mierne zvyšovali svoje tržby (v auguste o 6,0% medziročne). Tržby v nepotravinovom segmente v priemere v auguste stále nepatrne rástli (o 0,3% medzimesačne i medziročne – prepočet UniCredit Bank, sezónne očistené). Vyššie tržby si pripísal najmä maloobchod s tovarom pre domácnosť (6,8% medziročne) a s tovarom pre kultúru a rekreáciu (4,1% medziročne – športové potreby, knihy, hračky a podobne). Naopak, prekvapil významnejší pokles tržieb mimo tradičných „kamenných“ obchodov. Tržby internetových obchodov sa v auguste medziročne prepadli až o 5,4%, tržby na trhoviskách rovnako nenadviazali na prekvapivo rastúcu trajektóriu z predchádzajúcich mesiacov a v auguste sa medziročne prepadli o 3,0%.

V auguste sa zmiernil i rast tržieb z predaja a údržby áut, 8,7% na 2,1% medziročne (zo samotného predaja áut z 7,9% na 2,5%). V úhrne tak tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut a turizme v auguste klesli -0,4% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank) a v medziročnom porovnaní boli nižšie o -0,5%. August tak len potvrdil, že spotreba slovenských domácnosti sa napriek stále relatívne silnému trhu práce výraznejšie spomaľuje.

Výhľad

Trh práce i spotrebiteľská dôvera ostávajú relatívne silné, avšak už posledné mesiace naznačili, že domácnosti začínajú byť vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie. Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa tak pozvoľna začína prelievať aj do domácej spotreby. Podobný trend očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, žeby slovenské domácnosti našli odvahu opäť zvyšovať svoju spotrebu. Očakávame teda, že aj najbližšie mesiace budeme pozorovať skôr ďalší pokles, v lepšom prípade stagnáciu tržieb ako ich dynamický nárast. Na prelome rokov pritom nie je možné vylúčiť už ani dlhodobejší a výraznejší medziročný pokles tržieb (oslabenie predvianočnej nákupnej sezóny).

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu
Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky