Agrorezort: Falšovanie pôvodu potravín budeme postihovať ešte prísnejšie + Stanovisko SAMO

Place , , 14.08 2018

Potravinoví inšpektori agrorezortu v prvom polroku 2018 vykonali 25 tisíc kontrol potravín od prvovýroby až po pulty obchodov. Nedostatky boli zistené približne v deviatich percentách prípadov. S rastúcou popularitou domácich potravín pribúdajú prípady falšovania krajiny pôvodu.

 

 

„Našou prioritou je chrániť slovenských spotrebiteľov a preto po celý rok prísne dozeráme na to, aby sa na našom trhu nachádzali iba bezpečné a kvalitné výrobky. Kontrolám podrobujeme nielen zahraničné, ale aj domáce potraviny a nevynechávame ani trhoviská,“ prízvukovala podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Inšpektori uskutočnili kontroly vo všetkých stupňoch potravinového reťazca od primárnych producentov až po internetový predaj. „Posvietili sme si na prvovýrobcov, baliarne, distribútorov, veľkoobchodné sklady, hypermarkety, supermarkety a aj malé predajne. Kontrolám sa nevyhli ani trhoviská, čerpacie stanice a internetové obchody,“ vymenoval Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR).

Od 1. januára do 30. júna 2018 zrealizovali inšpektori ŠVPS SR vyše 25-tisíc kontrol potravín na celom Slovensku. Nedostatky objavili v 2 363 prípadoch, čo predstavuje 9,4 percenta pochybení. Inšpektori rozdali 842 blokových pokút v celkovej výške 29 059 eur. Cielené kontroly prebiehali v pracovnom čase a aj mimo pracovnej doby. Z celkového počtu 10 739 kontrolovaných prevádzok boli nedostatky zistené v 2 077 prevádzkach, čo predstavuje porušenosť 19 percent.

Ako problematické sa podobne ako vlani ukázalo ovocie a zelenina. Najviac pochybení si pripísali jablká, paprika, paradajky, hrozno, kapusta či kel. Vo vajíčkach a mechanicky separovanom hydinovom mäse úradovali nebezpečné baktérie Salmonella. Prehrešky objavili kontroly aj v skupine zaručených tradičných špecialít – v Spišských párkoch namerali obsah tuku pod stanovený limit. Previerkami neprešla ani pukancová kukurica s maslovou príchuťou, ktorá chutila a zapáchala výrazne po oxidácii. Na zozname nevyhovujúcich potravín skončil aj piešťanský extra hustý sirup s príchuťou lesného ovocia, ktorý doplatil na nepriznané farbivo Brilantná modrá (E133). Kontrolóri identifikovali tiež nedostatočne zabezpečený sklad ovocia proti vnikaniu živých škodcov.

Závažné porušenia predpisov odhalili špeciálne kontroly zamerané na vysledovateľnosť čerstvého ovocia a zeleniny. Zamlčaný alebo sfalšovaný pôvod zistili v prípade mrkvy a petržlenu z Poľska a Holandska a paradajok zo Španielska, Talianska, Turecka, Maroka a Belgicka. „Vo viacerých prípadoch bolo preukázané, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvádzali nepravdivú informáciu o krajine pôvodu zeleniny už v interných dodacích dokladoch, kde bola zmenená krajina pôvodu z Poľska na pôvod Slovenska,“ ozrejmil J. Bíreš. Tovar so sfalšovaným alebo neoznačeným pôvodom inšpektori na mieste zakázali ďalej distribuovať. Zistené nedostatky budú riešené v správnom konaní, pričom pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 100-tisíc eur.

„Tovar so sfalšovaným pôvodom poškodzuje nielen spotrebiteľov, ale doplácajú naň aj poctiví slovenskí pestovatelia. Nedopustíme, aby na popularite slovenských výrobkov niekto parazitoval,“ zdôraznil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. Podľa neho agrorezort identifikoval viacerých veľkých dodávateľov, ktorí preukázateľne predávajú viac zeleniny a ovocia, než sú schopní dopestovať a tiež ponúkajú plodiny v čase, kedy na Slovensku nedozrievajú. „Takéto praktiky deformujú trh a likvidujú našich poľnohospodárov.“

V rámci cielených kontrol zameraných na vysledovateľnosť ovocia a zeleniny navštívila potravinová kobra aj trhoviská, kde  dochádza  najčastejšie k predaju tovaru bez sprievodných dokladov alebo vydávaného za „domáci“, t.j. zo záhradkárskych  prebytkov. Inšpektori tak nadviazali na kontroly trhovísk vykonaných počas pestovateľskej sezóny v minulom roku. „Zaznamenali sme rastúci dopyt spotrebiteľov po čerstvých a lokálnych produktoch. Žiaľ, to zneužívajú niektorí špekulanti, ktorí nakúpia v reťazcoch typu Cash&Carry a potom potraviny podvodne vydávajú za doma vypestované. Proti takýmto špekulantom zakročíme tvrdšími sankciami a intenzívnejšími kontrolami pôvodu,“ varuje Milan Lapšanský. Z celkového počtu 200 kontrol boli zistené nedostatky v 67 prípadoch, čo predstavuje 38 percent pochybení. Trhovníci pohoreli najmä na chýbajúcej evidencii dopestovaného/predaného ovocia a zeleniny pre „malé množstvá“, t.j. „predaj z dvora“, na nesplnení povinnosti registrácie a chýbajúcich nadobúdacích dokladoch na predávaný tovar.

Cielené kontroly podnikli aj vinárski inšpektori, ktorí preverovali predaj zahraničných vín v maloobchodných reťazcoch a veľkoobchodných skladoch. Kontrolám podrobili aj predaj slovenských a zahraničných sudových vín v špecializovaných maloobchodných predajniach a zariadeniach spoločného stravovania. Vinárski inšpektori hodnotili kvalitu, označovanie a aj zdravotnú neškodnosť predávaných vín. Z celkového počtu 46 testovaných vzoriek nevyhovelo 25. Najviac nedostatkov sa týkalo nečistej vône a chuti. Inšpektori vytkli vínam aj chýbajúci pôvod hrozna. Vo väčšine prípadov vína so zistenými nedostatkami boli označené krajinou pôvodu Maďarsko.

Počas úradných kontrol bolo odobratých 6 898 vzoriek potravín, z čoho boli ku dnešnému dňu ukončené testy 5 832 vzoriek. Predpisy porušilo 241 vzoriek, čo predstavuje 4,1 percenta. V kontrolách bude agrorezort pokračovať až do konca roka. Minulý rok uskutočnil približne 45-tisíc kontrol zameraných na kvalitu a bezpečnosť potravín.

Stanovisko Slovenskej aliancie moderného obchodu k informáciám, ktoré zazneli na dnešnej tlačovej konfencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výsledkom kontrol inšpektorov.  Prosím, citujte pani Katarínu Fašiangovú, predsedníčku SAMO.

„Pre obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu je ochrana spotrebiteľa a kvalita a bezpečnosť predávaného tovaru prvoradá. Vítame preto iniciatívu Ministerstva ešte viac sa zamerať na kontrolu prvovýrobcov, dodávateľov a dovozcov potravín a tvrdo postihovať zámerné pochybenia, napríklad aj v oblasti označenia pôvodu potraviny. Súčasné právne úpravy neumožňujú obchodným reťazcom vykonávať takúto kontrolu priamo na mieste bez súhlasu dodávateľa, dokonca pripravovaná legislatíva Ministerstva o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch ešte viac zväzuje ruky reťazcov v kontrole kvality a bezpečnosti potravín priamo u dodávateľa.

Ministerstvo zatiaľ s členmi SAMO nerokovalo o možnosti ukončenia spolupráce so spoločnosťami, ktoré zavádzajú spotrebiteľov ohľadom krajiny pôvodu výrobku, avšak takýto postup vyplýva z obchodnej politiky reťazcov. V prípade, že obchodný partner niektorého z našich členov, či už je to farmár, výrobca, dodávateľ alebo dovozca úmyselne nesprávne uvádza krajinu pôvodu alebo nájde iné nezrovnalosti v dodanom tovare, reťazec to vníma ako porušenie zmluvných podmienok, ktoré môžu vyústiť aj do vyradenia daného produktu z ponuky reťazca alebo ukončenia spolupráce s obchodným partnerom,“ hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.

Zdroj: MPRV SR, SAMO, Ilustračné foto: MPRV SR