Maloobchodné tržby v máji podľa očakávaní rástli

Flash news 03.07 2018

Maloobchodné tržby v máji podľa očakávaní rástli. Podľa údajov Štatistického úradu sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,7% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,8% na 3,5%.

 
Relatívne silný medzimesačný rast tržieb si pripísal najmä potravinový segment, ktorý tak čiastočne vymazal aprílové (poveľkonočné) straty. Ani to však nestačilo nato, aby sa v medziročnom porovnaní vrátil do plusu, dynamika jeho medziročného poklesu sa však zmiernila približne na polovicu (na -4%). V porovnaní s minulým rokom vykazuje nižšie tržby (o -4,2%) najmä väčší podsegment nešpecializovaných predajní s prevahou potravín, kam sa radia aj veľké obchodné siete. Naopak, menší z potravinových segmentov – predaj v špecializovaných predajniach s potravinami, si aj naďalej drží rastovú trajektóriu (v máji o 6,0% medziročne), aj vďaka rastúcej popularite predaja kvalitných potravín z blízkych fariem.
V raste v máji pokračoval aj nepotravinový segment, v dôsledku silnejšieho bázického efektu sa však dynamika jeho medziročného rastu predsa len spomalila z dvojciferných úrovni na približne 9%. Slabšie čísla v máji vykázal najmä maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť (nábytok, železiarstva atď), kde tržby medzimesačne klesali o približne 3% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank) a dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 14,7% na 6,7%. Počas celého tohto roka sa nedarí predaju výpočtovej techniky v kamenných predajniach. Tržby tu síce po výraznom aprílovom poklese medzimesačne vzrástli, avšak korekcia bola len čiastočná a v medziročnom porovnaní boli stále nižšie o 20%. Dá sa predpokladať, že významná časť tržieb v tomto segmente sa naďalej presúva smerom k online predaju, ktorý naďalej vykazuje dvojciferné dynamiky medziročného rastu tržieb.
Výraznejšie spomalenie dynamiky medziročného rastu zaznamenal v máji predaj a údržba áut – z 14,4% na 6,1%, avšak výlučne v dôsledku extrémne vysokej minuloročnej porovnávacej bázy. V porovnaní s aprílom sa tržby v predaji a údržbe áut predsa len mierne zvyšovali (aj po zohľadnení sezóny). Podobný vývoj vykázali aj ubytovacie zariadenia (medziročný rast sa spomalil z 12,2% na 4,7% pri miernom medzimesačnom náraste tržieb). Naopak, dynamika medziročného rastu tržieb v reštauráciách sa aj v máji ďalej zrýchľovala 8,9% na 9,6%.
V úhrne sa dynamika medziročného rastu tržieb v maloobchode, predaji a údržbe áut, ubytovacích a reštauračných zariadeniach spomalila z 6,6% na 4,2% (prepočet UniCredit Bank), najmä v dôsledku silného bázického efektu v predaji áut a v hoteloch.

Výhľad
Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, po zimnom jemnom zhoršovaní sa v máji a júni dokonca vyšplhala naspäť k pokrízovým maximám. Aj napriek tomu však očakávame, že v nasledujúcich štvrťrokoch by sa mala dynamika rastu maloobchodných tržieb predsa len začať pozvoľna spomaľovať, v súlade s ekonomickým cyklom významnej časti ekonomiky (s výnimkou automobilového sektora) a v súlade s vývojom v ostatných krajinách eurozóny.

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.