Inflácia už v júni neprekvapila, nahor ju ťahali ceny palív

Flash news 13.07 2018

Spotrebiteľské ceny sa podľa údajov Štatistického úradu SR v júni v priemere zvýšili o 0,1%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,6% na 2,8%. Zrýchlenie medziročnej inflácie v júni ide najmä na vrub medziročne vyšších cien pohonných hmôt (cena ropy). Po prekvapivom májovom medzimesačnom poklese cien potravín sme v júni mohli pozorovať miernu korekciu a nepatrne zrýchlenie ich medziročného rastu.

 

 

V pozvoľnom zrýchľovaní pokračovali aj ceny služieb (mzdové tlaky). Naopak, infláciu v júni znižovali najmä klesajúce ceny telefónnych služieb (mobilných operátorov) – o -3,7%. Vzhľadom na ich nižšiu váhu v spotrebnom koši však celkovú infláciu znižovali o menej ako 0,1 pb. V júni opäť poklesli aj ceny leteniek (-3,5% medzimesačne), avšak pohyb ich cien už bol výrazne miernejší ako v predchádzajúcich mesiacoch, a tak už celkovými číslami inflácie zásadnejšie nepohli.
Hlavným ťahúňom júnového zrýchlenia inflácie boli ceny pohonných hmôt, v ktorých ešte doznieval májový rast cien ropy na svetových trhoch. Cena ropy v júni sa už síce stabilizovala, v porovnaní s májom dokonca mierne klesla, ceny benzínu a nafty však na vývoj ceny ropy reagujú s miernym oneskorením, a tak v júni ešte prevážil efekt silného rastu cien ropy z úvodu mája. Mierne nižšie júnové ceny ropy by sa na číslach inflácie mali prejaviť až v júli. Ceny pohonných hmôt na Slovensku v júni medzimesačne vzrástli o 1,1%. Medziročný rast bol navyše zvýraznený bázickým efektom, a tak sa vyšplhal až k 15%. Ceny pohonných hmôt v júni navyšovali celkovú medziročnú infláciu až o 0,5 pb. (v máji o 0,3 pb). Bez zrýchlenia rastu cien pohonných hmôt by sa teoreticky v júni nezrýchlila ani celková inflácia.
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v júni vzrástli o 0,5%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 4,5% na 4,8%. Júnový rast cien potravín zvýraznili najmä vyššie ceny ovocia (o 8,0%), ktoré tak viac ako plne korigovali prekvapivý májový pokles ich cien. Sezónny nárast cien ovocia na konci jari však nie je ničím výnimočným a mohli sme ho pozorovať aj po minulé roky. V medziročnom porovnaní sa dynamika rastu cien ovocia dokonca nepatrne spomalila. Vyššie ceny sme v júni zaznamenali aj v kategórií olejov a tukov (maslo), mäsa, či pečiva a obilnín, avšak len v prípade pečiva a obilnín sme mohli pozorovať aj zrýchlenie dynamiky medziročného rastu cien. Naopak, sezónny pokles cien zaznamenali ceny zeleniny. Aj napriek teplej jari bol však tento prekvapivo miernejší ako pred rokom (-3,0%) a tak sa ceny zeleniny v medziročnom porovnaní vrátili k miernemu rastu. V porovnaní s májom sa znížili aj ceny mlieka a vajec, rýb a minerálok a sladených vôd.
Dopytová inflácia ostala v júni v priemere nezmenená (resp. jej zrýchlenie nepresiahlo desatinu). Ceny obchodovateľných tovarov (bez pohonných hmôt) a trhových služieb (bez imputovaného nájmu) – prepočet UniCredit Bank – sa v júni nezmenili, pričom dynamika ich medziročného rastu ostala na úrovni 2,2%. Ceny služieb však predsa len pokračovali v pozvoľnom zrýchľovaní dynamiky medziročného rastu, v júni z 2,8% na 2,9%, keď ich smerom nahor ťahajú dynamicky rastúce mzdy v ekonomike (mzdové náklady pritom tvoria podstatnú časť niektorých cien služieb). Dynamika rastu cien tovarov sa v júni v priemere nezmenila.
Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímanej inflácií meranej prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) v júni vzrástol o 0,2%. Dynamika jeho medziročného rastu sa zrýchlila z 3,7% na 3,9%, keď ho nahor podobne ako infláciu ťahali najmä vyššie ceny pohonných hmôt. V júni sa mierne zvýraznilo aj vnímanie inflácie podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu – z 3,5% na 3,6% (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí). Naopak, inflačné očakávania sa ďalej nezvyšovali, v júni sa dokonca zmiernili z 4,9% na 4,7% (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí). Stále však ostávajú blízko 4-ročných maxím a mali by tak i naďalej urýchľovať prenos zvyšujúcich sa dopytových tlakov do inflácie.

Výhľad
Očakávame, že medziročná inflácia by sa mala v júli začať veľmi mierne spomaľovať, a to vplyvom sezónneho poklesu cien potravín i stabilizácie cien (resp. mierneho medzimesačného zlacnenia) cien pohonných hmôt. Naopak, pretrvávajúci dynamicky rast miezd a spotreby domácnosti by mal naďalej tlačiť na dopytovú infláciu.
V závere roka by sa spomaľovanie medziročnej inflácie malo zintenzívniť pod vplyvom silného bázického efektu u cien masla a vajec. Celková inflácia by sa tak mala spomaliť smerom k úrovni 2% na konci roka.

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.