Bratislava buduje nové smart riešenie

Place , 22.03 2018

Hlavné mesto bude mať čoskoro ďalšiu novinku. Tentokrát v segmente odpadového hospodárstva. V areáli bratislavskej spaľovne odpadu vzniká nová, triediaca linka, ktorá bude prvou svojho druhu na Slovensku a jednou z najmodernejších v Európe. Bude využívať najnovšie technológie, vrátane optického rozpoznávania a automatického vytrieďovania pomocou vzduchových trysiek.

 

Nová triediaca linka sa buduje v priestoroch bývalého dotrieďovacieho závodu bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vo Vlčom hrdle. Linku realizuje a bude prevádzkovať spoločnosť Vassal EKO a bude určená pre plasty a papier, teda triedený odpad zo žltých a modrých zberných nádob.

Hlavným prínosom novej separačnej linky bude automatické rozpoznanie konkrétneho typu odpadu (kartón, papier, priehľadnú plastovú fľašu, plastový obal od kozmetiky, nápojový kartón a pod.), jeho veľkosti, farby či umiestnenia na páse. Po rozpoznaní, tento odpad vzduchové trysky presunú do príslušného kontajnera.

Nová separačná linka bude predseparovaný odpad presne a rýchlo dotrieďovať, pričom dokáže spracovať až 3 tony odpadu za hodinu. Toto nové moderné riešenie už čoskoro poskytne aj interaktívnu platformu pre zdieľanie dát s hlavným mestom a jeho jednotlivými mestskými časťami.

Spustenie skúšobnej prevádzky novej separačnej linky očakávame na konci mája 2018.

Separačná linka – doplňujúce informácie

Príprava unikátnej technológie na spracovanie odpadu trvala takmer dva roky, na projekte pracovali špecialisti z nemeckej firmy Tomra, holandskej firmy Bollegraaf a rakúskej firmy Redwave (globálni lídri v oblasti odpadových technológií), linku tvoria vybrané najmodernejšie technológie dostupné na trhu.

 • Slovensko sa nachádza na chvoste rebríčka v recyklovaní odpadu, pričom horšie na tom v Európe je už len Malta,
 • miera spracovania separovaného odpadu je na Slovensku mimoriadne nízka, nevyhnutnosťou je správne separovanie odpadu u pôvodcu, teda v domácnostiach, vo firmách v inštitúciách.
 • Európska komisia nedávno uverejnila každoročnú analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch, v ktorej upozornila okrem iného Slovensko na nevyhovujúce nakladanie s odpadmi a problematiku čiernych skládok (napr.: „V nadmernej miere sa využíva skládkovanie odpadu. Miera recyklácie je veľmi nízka a kvalita ovzdušia je naďalej pomerne zlá.“)
 • v EU sa priemerne darí recyklovať 46,3% odpadu, na Slovensku len 23,2%

Technológie

 • linka je postavená z využitím najvyspelejších celosvetovo dostupných technológií s prívlastkom BAT (Best Available Technique),
 • výkon zariadenia je 3 tony odpadu za hodinu resp. 72 ton odpadu denne,
 • základ linky tvorí zostava štyroch plne programovateľných automatických triediacich strojov (od spoločnosti Tomra Sorting), ktoré sa používajú na presné a vysokorýchlostné rozoznávanie a triedenie rôznych druhov materiálov s možnosťou zmien programov na základe požadovaných parametrov resp. chemického zloženia a farby podľa potrieb a uváženia prevádzkovateľa,
 • systém bude vedieť reagovať na zmeny v rozmanitosti a množstve vznikajúceho odpadu, čo doteraz používané riešenia nedokážu,
 • bude využívať spektrofotometrickú detekciu a vzduchové vysokotlakové oddeľovanie jednotlivých triedených zložiek odpadu.

Základné parametre triediacich modulov

 • rýchlosť posuvu materiálu 3 metre/sek
 • efektivita triedenia min. 95%
 • 2048 pixel CCD skenerscanpoint 4 x 4 mm, 160 000 /sek
 • počet meraní 2 560 000 snímkov /sek
 • tlak na vystreľovanie 101 psi.

Benefity novej linky:

 • zvýšenie výkonu triedenia takmer 4-násobne,
 • nárast efektivity triedenia viac ako 2-násobne,
 • dosiahnutie kvality vytriedenia min. 95%,
 • vytvorenie nových pracovných príležitostí,
 • pozdvihnutie technologickej úrovne separácie odpadov na Slovensku,
 • vytvorenie testovacieho zriadenia pre celú Európu.

Zdroj a foto: Vassal EKO