V septembri 2017 môže do systému duálneho vzdelávania v odbore obchodný pracovník nastúpiť ďalších 61 žiakov

Neustále rozširovanie predajnej siete členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (ďalej len SAMO) a prirodzená fluktuácia pracovníkov v obchode. To sú hlavné dôvody, prečo členovia SAMO dlhodobo pociťujú na Slovensku nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na pozíciu obchodný pracovník. Systém duálneho vzdelávania v odbornom školstve u nás ponúka aspoň čiastočné riešenie tohto problému, preto členovia SAMO za ostatné dva roky investovali do vzdelávania žiakov a duálneho systému viac ako 500 000 Eur. A v nadchádzajúcom školskom roku 2017/2018 otvárajú v spolupráci s 9 strednými odbornými školami ďalšie duálne triedy, tzv. SAMO triedy, do ktorých k súčasným 53 žiakom pribudne ďalších 61 nádejných kolegov, mladých odborníkov v oblasti obchodu a predaja.

Cenné skúsenosti, ktoré uľahčia nástup do zamestnania

People 12.04 2017

Rozhodnutie, na ktorú strednú školu prihlásiť svoje dieťa, a výber smeru, ktorým sa bude jeho pracovný život uberať, nie sú vôbec jednoduché, pretože ide o jeho budúcnosť. Gymnáziá, konzervatóriá či stredné odborné školy – možností je mnoho, ale vybrať sa dá len jedna. Študovať však nemusí vždy znamenať len sedenie nad knihami. Aj stredná odborná škola dokáže dať študentom nielen možnosť získať vedomosti, ale aj prax na top úrovni, finančnú nezávislosť a slobodu. A práve takéto skúsenosti môžu študenti nabrať v rámci duálneho vzdelávania aj v spoločnosti dm drogerie markt. Na svoje budúce povolanie sa totiž pripravujú v reálnych podmienkach, teda priamo v predajniach dm, kde sa podieľajú na každodennom chode prevádzky. Už počas štúdia tak nadobudnú všetky potrebné vedomosti z praxe, ktoré im uľahčia začiatok pri nástupe do zamestnania.

Vzdelávajte sa smart

Byť výkonný v práci, byť dobrým rodičom a mať úspešné dieťa. Niekedy si želáme aby mal deň viac než 24 hodín, lebo jednoducho nestíhame. Často na to doplácajú práve naše deti. Nemáme dostatok času, aby sme sa im venovali a ich školský prospech nepatrí k najlepším. Inovácia vo vzdelávaní, SmartBooks, prináša pomoc pre všetky deti, rodičov, ale aj učiteľov.