Kurzy a školenia pre zamestnancov sa stanú v tomto roku významným nefinančným benefitom, ide aj o kompenzáciu za predošlé obmedzenia

Aj keď počas pandémie došlo k útlmu poskytovania benefitov, tento rok rastie záujem spoločností o firemné vzdelávanie. Okrem klasických jazykových kurzov sa do popredia dostávajú tréningy zamerané na celkový rozvoj osobnosti či odborný tréning pre HR pracovníkov.

BILLA otvorila nové tréningové centrum v Košiciach

V obchode sú najdôležitejšou konkurenčnou výhodou ľudia. Uvedomuje si to aj spoločnosť BILLA a každoročne zvyšuje objem investícií do vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie svojich zamestnancov. Dôkazom toho je aj vybudovanie nového tréningového centra, ktoré bolo otvorené v Košiciach na ulici Trieda KVP 1.

Reťazce a ich prístup k školeniam

People , 20.03 2017

V predchádzajúcich číslach sme sa venovali povinným aj nepovinným školeniam zamestnancov a ich dôležitosti. Zisťovali sme, ako sa k problematike stavajú a ako ju riešia významné retailové siete na slovenskom trhu.

Školenia sú dôkazom serióznosti zamestnávateľa

People , 18.02 2017

Špecifiká školení a vzdelávania v retaile sú spojené s najmä s veľkým počtom prevádzok zvyčajne po celom území štátu, s veľkým počtom zamestnancov a v neposlednom rade s vysokou fluktuáciou a nízkou mobilitou pracovnej sily. Dôležité je preto dbať už na skvele (od)vedené zákonné školenia, ktoré posilnia lojalitu a sú dobrou spätnou väzbou, že zamestnávateľ je seriózny, systematický a dbá na legislatívu.