H3KNISA – Deň bez vyučovania. Známi influenceri hovoria študentom, aby nefajčili. Ale inak.

People, Present 07.12 2023

Na mladých nefungujú ohľadom fajčenia príkazy, zákazy, ani mentorovanie. Fajčia a skúšajú aj novinky, ako sú elektronické cigarety alebo nikotínové vrecúška, ktoré majú ešte závažnejší vplyv na ich zdravie a prinášajú rýchlejšiu cestu k závislosti. Potvrdili to aj nedávne kontroly Slovenskej inšpekcie v spolupráci s iniciatívou Na veku záleží, pri ktorých zaevidovali nezákonný predaj týchto výrobkov každému tretiemu dieťaťu. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne z ich generácie, ktorí už niečo dosiahli. A to všetko prináša H3KNISA.