EFSA: Rezíduá veterinárnych liečiv v zvieratách a potravinách zostávajú v EÚ nízke

Flash news 26.03 2024

Hladiny rezíduí z veterinárnych liekov a iných látok nachádzajúcich sa vo zvieratách a potravinách živočíšneho pôvodu zostávajú v Európskej únii nízke. Vyplýva to zo správy EFSA .

 

Správa EFSA sa zaoberá rôznymi skupinami látok vrátane hormónov, antibakteriálnych látok, látok znečisťujúcich životné prostredie, zakázaných látok a iných veterinárnych liekov. Výročná správa úradu EFSA za rok 2022 obsahuje údaje oznámené členskými štátmi EÚ, Islandom a Nórskom. V roku 2022 bolo percento nevyhovujúcich vzoriek 0,18 %, čo je porovnateľné s predchádzajúcimi 13 rokmi, keď sa percento pohybovalo od 0,17 % do 0,37 %. V roku 2021 to bolo 0,17 %.

Celková úroveň nesúladu vo vzorkách (t. j. vzorkách odobratých na zistenie nezákonného používania alebo na kontrolu nedodržiavania maximálnych povolených limitov látok) bola 0,27 %, čo je porovnateľné s predchádzajúcimi štyrmi rokmi (0,24 % – 0,35 %) a mierne vyššia ako v roku 2021 (0,24 %).

Monitorovanie rezíduí veterinárnych liekov

Komplexný súbor údajov pre správu s celkovým počtom približne 13 miliónov analytických výsledkov bude čoskoro sprístupnený prostredníctvom EFSA Knowledge Junction. Toto otvorené úložisko je navrhnuté tak, aby zlepšilo transparentnosť, reprodukovateľnosť a využiteľnosť dôkazov pri hodnotení rizík bezpečnosti potravín a krmív.

Správa za rok 2022 o výsledkoch monitorovania rezíduí veterinárnych liekov a iných látok v živých zvieratách a živočíšnych produktoch

Zdroj: EFSA Europe