Macro flash: Inflácia ustupovala i v závere roka

Flash news 22.01 2024

 

Inflácia spomaľovala aj v poslednom mesiaci roka, podľa očakávaní však už mierne pomalším tempom ako v predchádzajúcich mesiacoch. Spomalenie inflácie sme mohli pozorovať vo všetkých jej zložkách s výnimkou energií, kde sa prejavil nepriaznivý bázický efekt. Ceny energií v porovnaní s novembrom síce klesli v dôsledku lacnejších pohonných hmôt, ich decembrový pokles však ani zďaleka nedosahoval rozsah z predchádzajúceho roka (decembra 2022). Najvýraznejšie k spomaleniu inflácie i v decembri prispievali ceny potravín, kde sa dynamika medziročného rastu spomaľovala opäť najmä pod vplyvom vysokej porovnávacej základne z predchádzajúceho roka.  Vysoká porovnávacia základňa pomáhala zmierňovať aj infláciu tovarov a služieb.

 

Podľa údajov Štatistického úradu sa spotrebiteľské ceny na Slovensku v decembri v priemere v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 0,1%. Dynamika ich medziročného rastu sa tak zvoľnila z 6,2% na 5,9%, t.j. na najnižšiu úroveň od konca roka 2021. S postupným ústupom inflácie potravín sa spomaľuje i inflácia ohrozených skupín obyvateľstva. Inflácia domácnosti dôchodcov bola v decembri ľahko nižšia ako priemerná inflácia, keď sa spomalila z 6,0% na 5,5%. Inflácia nízkopríjmových domácností už takisto klesla k priemeru, keď sa spomalila len z 6,4% na 5,9%. Inflácia domácnosti zamestnancov, ktoré tvoria gro všetkých domácností, zvoľnila z 6,3% na 6,0% a bola naopak ľahko nadpriemerná.

V priemere sa inflácia v roku 2023 spomalila z 12,8% na 10,5%, keď svoje maximum zaznamenala ešte v úvode roka – vo februári na úrovni 15,4%.

K zmierňovaniu inflácie posledné mesiace prispieva predovšetkým spomaľujúci medziročný rast cien potravín. Tento trend je výdatne živený silným bázickým efektom (extrémne silný rast cien potravín na prelome rokov 2022/23) a mal by pokračovať aj v úvode tohto roka. Po letnom zastavení zdražovania potravín jesenné mesiace síce priniesli obnovenie jemného rastu cien, a to aj po zohľadnení tradičnej sezóny, avšak už výrazne miernejšieho ako na prelome rokov 2022/23. December už tradične prináša vianočné zlacnenie niektorých druhov potravín. Tento rok bolo miernejšie ako zvyčajne a ceny potravín tak v priemere „len“ ostali na novembrovej úrovni. Po štatistickom zohľadnení sezóny (prepočet UniCredit Bank) si tak pripísali 0,5% medzimesačný nárast. V porovnaní s novembrom nižšie cenovky v priemere ukázali oleje a tuky, mlieko, syry a vajcia, ryby, ovocie i cukor a cukrovinky, po zohľadnení tradičnej sezóny však cena jemne klesala už len u mlieka, syrov a vajec. Pomerne silné zdražovanie v posledných mesiacoch zaznamenáva najmä zelenina, ktorá zdražela aj v závere roka. Dynamika jej medziročného rastu sa tak napriek priaznivému bázickému efektu zrýchlila z 12,4% na 14,7%. V dôsledku miernejšieho ako zvyčajného vianočného zlacnenia ovocia sa dynamika medziročného rastu zrýchlila aj pri ovocí, a to z 6,6% na 8,2%. Pri ostatných potravinových položkách už prevážil efekt vysokej porovnávacej bázy z prelomu rokov 2022/23 a dynamika ich medziročného rastu sa ďalej zvoľňovala. V priemere sa tak medziročný rast cien potravín v decembri spomalil z 7,6% na 6,3% a bol najpomalší od decembra 2021. Oleje a tuky (-8,5%) a po novom i mlieko, syry a vajcia (-1,3%) už boli dokonca lacnejšie ako pred rokom.

K spomaleniu medziročnej inflácie v decembri opäť prispela aj tzv. dopytová inflácia, a to najmä v dôsledku bázického efektu (vysokej porovnávacej bázy z minulého roka), ale najskôr i v dôsledku uvoľnenia tlaku na ceny tovarov (úzke hrdlá, sekundárne efekty cien energií), či slabšieho domáceho spotrebného dopytu, ktorý by mohol tlačiť na marže obchodníkov. Dopytová inflácia meraná indexom cien trhových služieb a obchodovateľných tovarov (prepočet UniCredit Bank) sa v decembri v priemere medzimesačne nezmenila, dynamika jej medziročného rastu sa ale zvoľnila z 7,6% na 7,3% a bola tak najnižšia od apríla 2022. Podobne ako v novembri (a na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov) sme mohli pozorovať ústup medziročnej inflácie nielen u tovarov, ale aj pri službách. Ceny tovarov v decembri v priemere zlacneli o 0,1%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 6,2% na 5,8%. Ceny služieb síce medzimesačne v priemere zdraželi o 0,1%, v medziročnom sa však dynamika ich medziročného rastu spomalila z 10,3% na 10,0%. Napriek tomu ostávajú ceny služieb jednou z najrýchlejšie rastúcich častí inflácie, a to najmä v dôsledku prelievania inflácia do miezd, ktoré tvoria nemalú časť koncovej ceny viacerých služieb. Dvojcifernú dynamiku rastu cien si tak stále držia kaderníctva, reštaurácie (bez jedální), veterinárne služby, rekreačné a športové služby, či dopravné služby.

Medzimesačne v závere roka klesali aj ceny pohonných hmôt, ktoré reagovali na lacnejšiu ropu na svetových trhoch. V porovnaní s novembrom zlacneli až o 4,2%, pričom podobne ako v novembri i v decembri o niečo rýchlejšie zlacňovala nafta ako benzín. Ešte výraznejšie zlacnenie pohonných hmôt sme však mohli pozorovať v závere predchádzajúceho roka (až o 10%), a tak sa dynamika medziročného poklesu pohonných hmôt (pod vplyvom bázického efektu) predsa len zvoľnila z 7,5% na 1,4%.

Decembrové zvoľnenie inflácie sa už len v obmedzenej miere prejavilo na vnímaní inflácie spotrebiteľmi. To sa podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu už tretí mesiac v rade drží na nezmennej úrovni 9,4% len s minimálnymi odchýlkami v salde odpovedí (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí). V závere roka sa nezmenili ani inflačné očakávania, ktoré ostali na úrovni 2,4% a boli tak na najnižšej úrovni od začiatku roka 2018 (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí).

Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímaná inflácia meraná prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) v decembri klesol o 0,3% a dynamika jeho medziročného rastu sa spomalila z 7,5% na 7,2% – najnižšia hodnota od decembra 2021.

Výhľad

Inflácia má svoj vrchol už za sebou a v zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v tomto roku, najmä v jeho úvode. Zmierňovanie (medziročnej) inflácie bude najmä prvom štvrťroku stále podporovať silný bázicky efekt, inými slovami vysoká porovnávacia základňa z prechádzajúceho roka. Ruku k dielu najskôr pridá i utlmený domáci spotrebný dopyt, či predĺžené dotácie na ceny energií pre domácnosti (nezmenené ceny energií na bývanie). Naopak, zvoľňovanie inflácie by i naďalej mohli pribrzďovať rastúce mzdy, ktoré budú brzdiť najmä spomaľovanie inflácie služieb, či vyššie spotrebné dane a niektoré poplatky, či už v réžií štátu alebo samospráv. Dodatočný impulz cenám (najmä tovarov) by mohli doručiť i znovu zrodené úzke hrdlá a vyššia cena kontajnerovej dopravy – komplikácie v doprave tovarov z Ázie do Európe cez Červené more v dôsledku aktivít extrémistických hnutí na Blízkom Východe. V priemere by podľa našich prepočtov mala inflácia tento rok spomaliť smerom k 3,5%.

 

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky