dm aj napriek inflácii zaznamenala pozitívny trend rastu

Spoločnosť dm drogerie markt sa aj tento rok opäť môže obhliadnuť za úspešným obchodným rokom, v ktorom potvrdila pozitívny trend rastu, keď zaznamenala nárast nákupov až o 17 percent. Pozoruhodným je aj fakt, že zatiaľ čo priemerná inflácia spotrebiteľských cien za obdobie od októbra 2022 do septembra 2023 (Štatistický úrad SR) dosiahla na Slovensku  12,87 percenta, inflácia v spotrebnom košíku dm bola jej investíciou do cien produktov v rovnakom období na úrovni len 8,34 percenta. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o 22,53 percenta, keď dosiahol výšku takmer 428 miliónov eur. Súhrnný obrat podskupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt dosiahol 4,5 mld. eur, čo znamená medziročný nárast o 23,1 percenta. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate podskupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko predstavoval 73,6 percenta.

 

„Obchodný rok 2022/23 charakterizovali v spoločnosti dm drogerie markt štyri zásadné témy, a to   predovšetkým nesmierna snaha utlmiť vývoj cien, ďalšie významné kroky na zníženie ekologickej stopy, investície vo výške 19,9 milióna eur do zvýšenia atraktivity predajní, do technológií budúcnosti a do udržateľných konceptov, ako aj realizácia komunikačných kampaní na zvýšenie povedomia spoločnosti, akou bola napríklad niekoľkomesačná kampaň ženské zdravie vo všetkých dm krajinách,“ povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Inflácia – vždy výhodne

Aj v čase vysokých cien energií a zlej dostupnosti na komoditnom trhu, ktoré viedli k nedostatku vstupných surovín a zvyšovaniu nákladov, garantuje dm svojim zákazníkom dlhodobé ceny vždy výhodne na minimálne obdobie 4 mesiacov. Ceny v dm sú transparentne komunikované zákazníkom prostredníctvom údaja, odkedy nebola predajná cena výrobku zvýšená, a to tak na cenovkách v predajniach, ako aj v e-shope. Počas celého obchodného roka boli navýšenia cenníkov od obchodných partnerov prenesené na zákazníkov čo najneskôr a v čo najmenšej možnej miere. Do cenovej stability len v tomto obchodnom roku v mnohých prípadoch dm investovala z vlastných zdrojov viac ako 2,8 milióna eur. V spomínanom období boli znížené predajné ceny pri viac ako 500 výrobkoch ako signál na naštartovanie úpravy cien produktov smerom nadol v slovenskom maloobchode s potravinami a drogériou. Spoločnosti dm sa podarilo výraznejšie utlmiť cenový vývoj v prospech zákazníkov. Zatiaľ čo priemerná inflácia spotrebiteľských cien za obdobie od októbra 2022 do septembra 2023 (Štatistický úrad SR) dosiahla na Slovensku 12,87 percenta, inflácia v spotrebnom košíku dm bola v rovnakom období na úrovni 8,34 percenta. V náročných časoch tak dm plní prísľub ponúkať vysoko atraktívny sortiment za výhodné ceny.

Investície 2022/23

V  danom obchodnom roku realizovala dm na Slovensku investície vo výške skoro 19,9 milióna eur, z čoho najväčšia časť – 14,3 milióna eur – bola určená na rozvoj pobočkovej siete. Na rozvoj informačných technológií bolo vyčlenených 655-tisíc eur, na modernizáciu a zabezpečenie centrály  77-tisíc eur a do centrálneho skladu slovenská pobočka dm drogerie markt investovala 4,8 milióna eur.

Rozvoj pobočkovej siete

Počet slovenských pobočiek dm v obchodnom roku 2022/23 k 30. septembru 2023 bol 158. Do konca obchodného roka 2023/24 plánuje dm otvoriť päť nových filiálok. K 30. septembru 2023 mala podskupina patriaca pod dm Rakúsko v 12 krajinách spolu 1 910 filiálok. Najviac ich je v Rakúsku, kde je spolu 385 filiálok. Nasleduje Maďarsko s 263 filiálkami, Česko ich má 255, Chorvátsko 178, Slovensko aktuálne 158, Rumunsko 139, Srbsko 127, Bulharsko 109 a Slovinsko 104. Zvyšné krajiny majú menej ako sto filiálok.

Nárast počtu spolupracovníkov

K 30. septembru 2023 mala dm na Slovensku 2 403 aktívnych spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 15,8 percenta.

Zákaznícke nákupy

Celkový počet zákazníckych nákupov dosiahol v obchodnom roku 2022/23 výšku 27,67 milióna, čo oproti predošlému obchodnému roku prestavuje nárast o takmer 17 %. Priemerný denný počet zákazníckych nákupov vo filiálkach bol 75 787 a priemerný mesačný počet nákupov viac ako 2,306 milióna.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA OBCHODNÝ ROK 2023/24

Samoobslužné pokladnice

V priebehu roka 2024 plánuje dm spustenie pilotnej prevádzky samoobslužných pokladníc vo vybraných filiálkach. Zákazníci dm na Slovensku tak budú mať možnosť voľby platiť za zakúpený tovar buď pri pokladnici s obsluhou, alebo pri samoobslužnej pokladnici. Pozitívnym, aj keď nie primárnym efektom je, že sa spolupracovníci vo filiálkach tak budú môcť ešte viac venovať poradenstvu zákazníkov. Medzi benefity, ktoré prinesie zavedenie samoobslužných pokladníc, patrí bezpochyby efektívnejšie vybavovanie zákazníkov pri pokladniciach, zvlášť vo väčších filiálkach odbúraním čakania v rade. Navyše sú samoobslužné pokladnice základom pre integráciu nových pokročilých funkcií mobilnej aplikácie „Moja dm“.

Modernizácia IT infraštruktúry vo filiálkach

Cieľom dm je neustále uľahčovať prácu spolupracovníkom vo filiálkach. S týmto zámerom bude sprístupňovať všetky funkcie, ktoré bolo treba vykonávať výhradne na stolovom PC, aj na smartfónoch. Týmto spôsobom bude umožnené spolupracovníkom vo filiálkach využívať mobilné, personalizované aplikácie, ktoré môžu využívať v čase a na mieste ekologicky bez nutnosti tlače – tam, kde sú potrebné.

Centrálny sklad a logistika 2023/24

V novom obchodnom roku bude realizovaný tender na nového prepravcu tak v rámci vnútroštátnej prepravy, ako aj v rámci zahraničnej prepravy. Je v pláne ukončenie projektu nastavenia výkonu v jednotlivých skladových zónach, kde súčasťou projektu je aj optimalizácia usporiadania tovaru v centrálnom sklade. Cieľom je, aby bol tovar vyskladnený do predajní v postupnosti, ako ho majú filiálky usporiadaný, a zároveň aby tovar v layoute skladu bolo možné čo najrýchlejšie vyskladniť. V rámci predpokladaného rastu online predaja je plánovaná optimalizácia baliacich stanovíšť pre online shop.

Zdroj a foto: dm drogerie markt