Benefity na karte sú žiadané a motivujúce

People, Present 10.11 2023

„Z našich prieskumov opakovane vyplýva, že ľudí k vyšším výkonom v práci motivujú viac nepeňažné ako peňažné benefity. Pritom ak firma poskytne zamestnancovi 500 EUR nepeňažných benefitov napríklad cez našu peňaženku Benefits, celkové náklady jej zostávajú po splnení zákonom stanovených podmienok rovnaké, teda 500 EUR,“ vysvetľuje v rozhovore pre instore Slovakia Tamás Zsolt Szendrő, Generálny riaditeľ Edenred Slovakia.

 

Prechádzajú ľudia a firmy od papierových poukážok na bezpapierové riešenia?

Väčšina našich klientov už preferuje kartu. Karta pre zamestnancov je totiž viacúčelová a umožňuje zamestnávateľovi prispôsobiť si ju na mieru podľa svojich potrieb. Môže sa rozhodnúť, či jej prostredníctvom zabezpečí stravovanie, odmeny, sprostredkuje príspevok na rekreáciu alebo využije kombináciu týchto troch riešení. Používatelia karty zase oceňujú rýchlu bezkontaktnú platbu mobilom, hodinkami cez Google Pay Apple Pay, priamo priložením karty k terminálu či cez SMS alebo online za rekreáciu v neustále sa rozširujúcej sieti akceptačných miest. Výhodou je, že kartoví užívatelia viac nemusia nosiť papierové poukážky v peňaženke. V prípade straty lístkov sú tieto nenávratne preč, avšak prostriedky zo stratenej karty vieme zamestnancovi presunúť na novú kartu. Dnes už je možné platiť kartou naozaj takmer všade. Napokon takmer 67 % reštauračných zariadení v nedávnom prieskume1 uviedlo, že používa vo svojich prevádzkach určitú formu digitálnych technológií.

edenred

Aké sú výhody karty pre zamestnanca?

Karta Edenred predstavuje komplexné riešenie v oblasti zamestnaneckých benefitov. Jedna karta obsahuje tri peňaženky, ktorými dokáže firma zamestnancovi poskytnúť príspevok na stravovanie, rekreáciu, ale aj odmeny a voľnočasové benefity. Pre zamestnanca to znamená, že v peňaženke nemusí nosiť papierové stravné lístky, darčekové poukážky či zložito riešiť uplatnenie rekreačného poukazu. Navyše prostriedky na karte sú účelovo viazané, čiže ich primárne využije pre seba a neminie ich len tak na bežný chod domácnosti. Vďaka vernostnému programu. Edenred extra výhody môžu užívatelia karty opakovane šetriť a využívať rozmanité odmeny, akcie, zvýhodnené nákupy, zúčastňovať sa súťaží či získavať pravidelný cashback za obed. Prostriedky na karte sú chránené pred exekúciou a ako nepeňažný benefit karta poskytuje viac daňových výhod. Zamestnávatelia pritom môžu potešiť zamestnancov formou nepeňažného benefitu až do sumy 500 EUR ročne, pričom majú tento výdavok oslobodený od dane.

Ako je riešená bezpečnosť platieb?

Karta sa používa rovnako ako štandardná platobná karta a poskytuje rozmanité možnosti platieb za obed, benefity či dovolenku. Používateľ ňou vie platiť priamo, ale môže si ju pridať do Google Pay či Apple Pay a platiť mobilom či hodinkami. Zaplatí ňou aj v prevádzkach bez platobného terminálu prostredníctvom SMS či online za pobyt. Peňaženky si zamestnanci spravujú jednoducho cez svoj osobný online účet či aplikáciu MyEdenred a majú tak o nich dokonalý prehľad. Prostriedky na karte sú chránené a dajú sa využiť v širokej sieti akceptačných miest.

Čiže benefity na karte Edenred sú vlastne tzv. odmeňovací systém, teda používateľ si sám a slobodne vyberá voľnočasovú aktivitu, službu či darček?

Áno, aj nie. Peňaženka Benefi ts na karte Edenred dáva priestor zamestnancom, aby si sami vybrali, ktorú voľnočasovú aktivitu, službu či darček si zakúpia na zlepšenie ich fyzickej a psychickej kondície. Majú na výber z viacerých možností, teda od kúpy dobrej knihy, športových potrieb, oblečenia, obľúbeného parfumu až po oddych vo wellness, pri športovej aktivite či na kultúrnom podujatí. Každý si vyberie podľa toho, čo preferuje, čomu sa rád venuje vo voľnom čase alebo sa môže vzdelávať a zdokonaľovať si zručnosti pre svoju pracovnú pozíciu. Musím však upriamiť pozornosť na praktickú stránku karty Edenred, kde okrem benefi tnej peňaženky môže mať zamestnanec stravovaciu peňaženku a dovolenkovú peňaženku. Zamestnanci môžu využívať Google Pay a Apple Pay. Okrem iného je veľmi obľúbená aj aplikácia MyEdenred, na ktorej nájdu držitelia mnoho špeciálnych zliav u našich partnerov.

Aké sú výhody Edenred karty z pohľadu zamestnávateľa?

Z pohľadu nášho klienta ide o zjednodušenie administratívy (jednorazové objednanie karty, následne len dobíjanie prostriedkov), časovú úsporu (odpadá expedícia a prerozdeľovanie lístkov medzi zamestnancov), zníženie bezpečnostného rizika (nie je potrebné uskladňovať poukážky v trezore). Karta je navyše viacúčelová. Prostredníctvom jednej karty vie zamestnávateľ poskytnúť až tri riešenia – zabezpečiť stravovanie, odmeniť či motivovať alebo sprostredkovať príspevok na rekreáciu. Nezanedbateľný je aj environmentálny dopad. Takmer odpadá spotreba papiera, netreba každý mesiac tlačiť lístky a baliť ich do obálok. Samotná karta je vyrobená z recyklovateľného plastu, teda sa dá recyklovať ešte 8-krát. Z prieskumov Edenred opakovane vyplýva, že zamestnancov k vyšším výkonom v práci motivujú viac nepeňažné ako peňažné benefity. Benefity, ktoré zamestnanci dostávajú na karte Edenred v priebehu celého roka, sú motiváciou k lepším pracovným výkonom a budujú silnú lojalitu k zamestnávateľovi. Zamestnávatelia majú možnosť pri spĺňaní istých podmienok investovať do nepeňažných benefitov na odmeňovanie každého zamestnanca 500 EUR ročne bez toho, aby zvýšili svoje odvodové zaťaženie a aby odmenu do tejto sumy musel zdaňovať zamestnanec.

Chápeme to teda správne, že ak firma poskytne zamestnancovi 500 EUR v nepeňažnej forme získa viac, ako keby mu týchto 500 EUR vyplatila ako finančnú odmenu?

Spoločnosť skutočne môže svojim zamestnancom dať viac. Jednoducho príspevkom v zmysle Zákona o dani z príjmov, ktorý umožňuje odmeňovať ľudí celoročne nepeňažnou formou, a to až do výšky 500 EUR. Podmienka je, že zamestnávateľ si nezahrnie tieto náklady do daňových výdavkov a treba splniť zákonom stanovené podmienky. Ak by firma napríklad chcela zamestnancovi vyplatiť prémie, odmeny či 13. plat peňažnou formou, celkové náklady by boli 963,62 EUR. Ak mu však poskytne prostriedky na benefitnej karte rovnako v hodnote 500 EUR, celkové náklady ostávajú po splnení zákonom stanovených podmienok 500 EUR.

Akí partneri sú momentálne súčasťou „peňaženky Benefits“ a čo ponúkate novým partnerom?

Akceptácia peňaženky Benefits je vhodná pre predajcov oblečenia, obuvi, doplnkov, elektroniky, športových potrieb, kníh, poskytovateľov služieb v oblasti relaxu, v športových zariadeniach či kúpeľoch, prevádzkovateľov kín, divadiel, vzdelávacích inštitúcií alebo zdravotníckych zariadení. Ak sa rozhodnete vo vašej prevádzke akceptovať benefitnú kartu Edenred Benefits, radi vás odpromujeme používateľom karty. Máme na to viacero kanálov. Od zaradenia vašej prevádzky do vyhľadávača akceptačných miest na stránke www.edenred.sk či mobilnej aplikácie MyEdenred až po komunikáciu spoločných marketingových akcií prostredníctvom našich sociálnych sietí. V rámci konceptu „Edenred pomáha vášmu biznisu!“ radi porozprávame o príbehu Vašej firmy desiatkam tisícom spokojných používateľom našich riešení.

Zdroj a foto: Edenred
¹Zdroj: Iniciatíva Pomoc pre gastro, prieskum realizovaný formou dotazníka na vzorke 392 gastro zariadení na Slovensku. Termín: od 5. do 20. augusta 2023.