EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur

Present, Price , , 11.10 2023

Európsky investičný fond a Slovenská záručná a rozvojová banka podpísali dohodu o záruke, ktorá umožní poskytovanie nových úverov pre MSP na Slovensku vo výške viac ako 70 miliónov eur. Táto záruka EIF bola vystavená v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom je v rokoch 2021 až 2027 aktivovať viac ako 372 miliárd eur v dodatočných investíciách. Iniciatíva je významným krokom zameraným na podporu hospodárskej obnovy a strategických investícií na Slovensku.

 

Záruky EIF umožnia SZRB vytvoriť nový zdroj dostupnejšieho financovania a zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky pre slovenské malé a stredné podniky na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu zelených investícií. Spoločnosti budú môcť navýšiť svoj prevádzkový kapitál, obdržať dodatočnú likviditu alebo financovať prebiehajúce a nové investície, ako aj rozvojové plány.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, a. s., povedal:“Dohoda o záruke podpísaná s EIF umožní SZRB poskytovať dostupnejšie, ako aj dlhodobejšie financovanie slovenským malým a stredným podnikom, ktoré ho môžu použiť na prevádzkové financovanie, rozvoj, refinancovanie alebo investície. SZRB prenesie výhody poskytnuté prostredníctvom záruky EIF na svojich klientov vo forme predĺženej splatnosti úverov a redukovaných požiadaviek na zabezpečenie. Tento program šitý na mieru má jedinečnú splatnosť až do 20 rokov. Ďalším benefitom v rámci časti programu InvestEU zameranej na udržateľnosť je zníženie úrokových sadzieb. Spustenie nového úverového programu so zárukami EIF je ďalším krokom na ceste transformácie banky. Jej cieľom je pretvoriť SZRB na modernú a efektívne riadenú štátnu banku, ktorá podporuje sektor malých a stredných podnikov.”

Záruka EIF je krytá z dvoch rôznych balíkov finančných prostriedkov programu InvestEU, z ktorých jeden je zameraný na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a druhý na investície do udržateľnosti. Celkovo sa očakáva, že nové financovanie bude môcť využiť približne 450 slovenských MSP.

Základné informácie:

Európsky investičný fond (EIF) je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podporovať európske mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP) tým, že im pomáha sprístupniť financovanie.

Program InvestEU poskytuje Európskej únii dôležité dlhodobé financovanie mobilizáciou značných súkromných a verejných finančných prostriedkov na podporu udržateľnej obnovy. Pomáha tiež mobilizovať súkromné investície do politických priorít Európskej únie, ako sú Európska zelená dohoda a digitálna transformácia. Program InvestEU spája pod jednou strechou množstvo v minulosti dostupných finančných nástrojov EÚ na podporu investícií v Európskej únii.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (SZRB) bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jej jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Zdroj a foto: Európska komisia