„BEZ DOBRÝCH NÁPADOV A ODVAHY SA NEDAJÚ OBJAVOVAŤ NOVÉ SVETY A NOVÉ CHUTE“

Place 04.05 2023

IMPLEMENTÁCIA GS1 DATAMATRIX V PIERRE BAGUETTE S.R.O.

Na tohtoročnej konferencii New Retail Summit 2023 sme predstavili úspešnú implementáciu 2D kódov GS1 DataMatrix v známej slovenskej spoločnosti Berto sk, s. r. o. Tentokrát prinášame ďalšiu úspešnú implementáciu z dielne slovenského výrobcu kvalitných a chutných balených bagiet, sendvičov, panini a wrapov-Pierre Baguette s. r. o.

 

Výrobky Pierre Baguette sú rýchloobrátkové s krátkou dobou spotreby, preto je kľúčové sledovať dátumy spotreby, ako aj šarže v skladoch, na predajniach či u odberateľov presne, včasne a s dostatočnou kvalitou. Toto je pri použití EAN kódov veľmi komplikované, pretože nie je možné zakódovať dátum priamo do čiarového kódu. V zmysle motta Pierre Baguette „Bez dobrých nápadov a odvahy sa nedajú objavovať nové svety a nové chute“, začala cesta za hľadaním riešenia ako zakódovať dátum spotreby a šaržu do čiarového kódu.

„Na základe skúseností s GS1 DataBar kódom a narastajúcim požiadavkám na čitateľnosť, dodatočné údaje a veľkosť etikety sme zistili, že GS1 DataBar nás v týchto aspektoch limituje.“

foto1

1. krok – Implementácia GS1 DataBar

Aktivity, ktoré predchádzali samotnej implementácii:

 • štúdium problematiky,
 • kontaktovanie a spolupráca s GS1 Slovakia,
 • absolvovanie školenia (GS1 Slovakia),
 • identifi kácia riešenia=GS1 DataBar,
 • riešenie technických požiadaviek na tlač a generovanie GS1 DataBar (GS1 Slovakia),
 • overenie & potvrdenie kvality tlače a čitateľnosti kódu.

2. krok – Implementácia GS1 DataMatrix

Predošlá skúsenosť s GS1 DataBar a následná požiadavka zákazníka označovať výrobky 2D kódmi, nasmerovali Pierre Baguette opäť do GS1 Slovakia. Nakoľko sa plánuje realizovať postupný prechod z 1D na 2D kódy, rozhodnutie bolo jednoznačné – GS1 DataMatrix.

Prijaté kroky pre úspešný priebeh implementácie:

 • konzultácie k danej problematike s GS1 Slovakia,
 • definícia typu a štruktúry údajov v 2D kóde,
 • identifikácia údajov, ktoré budú okrem GTIN zakódované v 2D kóde,
 • odsúhlasenie zvolených údajov so zákazníkom,
 • nastavenie všetkých parametrov pre generovanie a tlač 2D kódov,
 • tlač prvého obalu produktu-pilota s 2D,
 • overenie kvality kódu s GS1 Slovakia,
 • zaslanie vytlačených 2D kódov zákazníkom na schválenie,
 • overenie kódov vo výrobnom procese,
 • kontrola kódov v expedičných skladoch pomocou mobilných terminálov, aby sa predišlo následným reklamáciám zo strany zákazníkov.

„Požiadavky na dodatočné údaje môžu byť rôzne-pre niekoho je dôležitý dátum výroby, pre iného krajina pôvodu, prípadne interné údaje konkrétneho zákazníka. Čo je však spoločné, je mať štandardizované údaje, správny hardvér a softvér na generovanie, tlač a snímanie GS1 DataMatrix kódov na výrobkoch. Nakoľko sme zloženie výrobkov tlačili priamo na fóliu, nebol problém so samotnou tlačou 2D kódu na výrobok.

foto2

Zdroj a foto: GS1 Slovakia & Pierre Baguette s.r.o.