Zahraničný obchod v novembri s rekordným deficitom

Po prekvapivom októbrovom prebytku v zahraničnom obchode priniesol november pomerne výraznú korekciu jeho bilancie. Podľa očakávaní sa zahraničný obchod v novembri vrátil do červených čísel, rozsah jeho deficitu však nepríjemne prekvapil. Novembrový deficit zahraničného obchodu bol najvyšším mesačným schodkom v histórií, pričom doterajšie minimum z marca tohto roka prekonal až o takmer 300 mil. EUR. Dôvody rekordného novembrového schodku zahraničného obchodu je potrebné hľadať na oboch stranách bilancie.

 

Dovozy potiahli smerom nahor najmä vyššie dovozy energetických surovín – predpokladáme, že tentokrát nie len v dôsledku ich vyššej ceny, ale najmä v dôsledku ich vyšších reálnych (objemových) dovozov. Vyššie dovozy sa však ukazujú aj v kategóriách typických pre dovozy materiálu do výroby, čo by mohlo byť naopak dobrou správou pre produkciu priemyslu v nasledujúcich mesiacoch (trochu prekvapivo vzhľadom na extrémne nízku dôveru v slovenskom priemysle). Do rekordného deficitu ale zahraničný obchod v novembri nestiahli len vyššie dovozy, ale i nižšie vývozy. Tie aj v novembri ďalej klesali a v reálnom vyjadrení stále vykazovali pokles aj v medziročnom porovnaní. Pokles (v porovnaní s októbrom) sa síce netýkal kľúčovej kategórie slovenských exportov – strojov a áut, aj tá však dôsledku vyššej porovnávacej bázy zaznamenala výraznejšie spomalenie dynamiky medziročného rastu.

Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov v novembri zaostal za objemom dovozov o rekordných 824 mil. EUR. Štatistický úrad zároveň jemne zlepšil bilanciu zahraničného obchodu za prvých 10 mesiacov roka (o 79 mil. EUR). 12-mesačný deficit zahraničného obchodu sa tak v novembri prehĺbil z revidovaných 2,5% HDP na 3,2% HDP, vyšší bol pritom naposledy ešte v roku 2006.

Objem vývozov sa v novembri v porovnaní s októbrom znížil o 1,4% (sezónne očistené). Dynamika jeho medziročného rastu sa spomalila z 19,0% na 11,2%. A aj keď sa ďalej spomaľoval aj medziročný rast exportných cien (z 18,8% na 14,3% v novembri), v reálnom vyjadrení vývozy najskôr opäť nerástli. Kľúčová položka slovenských vývozov – stroje a prepravné zariadenia – pritom v novembri viac menej stagnovala, resp. dokonca veľmi mierne vzrástla (i po zohľadnení sezóny). V dôsledku vyššej porovnávacej bázy sa však dynamika jej medziročného rastu rovnako citeľnejšie spomalila, a to z 22,2% na 12,4%. Z významných exportných kategórií v novembri klesali najmä rôzne trhové výrobky, ale aj palivá a mazivá. Na druhej strane, dovoz palív a mazív sa významnejšie zvýšil. To dáva tušiť, že významná časť dovozov energetických surovín mohla smerovať do zásob, resp. domácej spotreby. Naopak, vývozy spracovanej ropy budú čoraz viac narúšať obmedzenia súvisiace so sankciami na ruskú ropu a produkty z nej získané.

Na rozdiel od vývozov sa objem dovozov v novembri pomerne významne zvýšil – po zohľadnení sezónnych faktorov o 3,0%. V dôsledku bázických efektov sa dynamika medziročného rastu dovozov predsa len jemne spomalila z 23% na 20,5%. November však takmer úplne vymazal októbrový pokles dovozov, ktorý ovplyvnili najmä nižšie ceny energetických komodít. A práve vyššie dovozy palív a mazív, ktoré medzimesačne vzrástli až o štvrtinu a dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 43,2% na 73,7% boli hlavným zdrojom novembrového rastu dovozov. Predpokladáme pritom, že cenové vplyvy hrali tentokrát skôr len vedľajšiu rolu a nahor ich potiahli vyššie reálne dovozy (vyššie reálne objemy). Pod rast dovozov sa v novembri opäť podpísali aj stroje a prepravné zariadenia, kde sa mixujú investičné dovozy a dovozy tovarov a materiálu do výroby (najmä v automobilovom priemysle). V dôsledku bázického efektu sa však medziročný rast dovozov v tejto kategórií spomalil z 34,7% na 24,6%.

Výhľad

Bilancia zahraničného obchodu by sa mala začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel (v automobilovom priemysle). Predpokladáme, že úzke hrdlá v dodávkach čipov sa už čiastočne uvoľnili (v porovnaní s jarou), avšak v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v tomto roku. Návratu zahraničného obchodu k prebytkom budú stále brániť i vysoké ceny energetických surovín, ktoré už ostanú dlhodobo nad úrovňami spred konfliktu na Ukrajine, a ktoré zdvíhajú nominálne dovozy. I v úvode tohto roka pravdepodobne ešte okreše vývozy aj oslabený externý dopyt (v dôsledku energetickej krízy v Európe), či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetvi (kovy, chémia). Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu ostane deficitná aj počas väčšiny mesiacov tohto roka, hoci smerom k záveru roka by sa jej deficit mohol začať pomaly zmierňovať (i pod vplyvom čiastočne uvoľnených úzkych hrdiel v kľúčovom automobilovom priemysle).

Autor:  Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky