Do nehnuteľností možno investovať aj cez dlhopisy

 

Financovanie firiem prostredníctvom súkromných emisií dlhopisov je v rozvinutých ekonomikách bežné. Na Slovensku sme v tejto oblasti čiastočne zakliesnení v dôsledku našej minulosti, obdobie komunizmu pribrzdilo všetky bežné ekonomické nástroje voľného trhu. V poslednom období však vidieť nárast používania tohto finančného nástroja, a to aj pri malých a stredných podnikoch. Pre firmy to znamená možnosť získať financie na financovanie podnikateľských aktivít. Realitný biznis nie je výnimkou. Dlhopisy, teda cenné papiere, zaručujú investorovi právo na výplatu úrokov, a tiež na vyplatenie jeho menovitej hodnoty, teda čiastky, na ktorú dlhopis znie.  

 

 

Z pohľadu firmy emitujúcej dlhopisy sa môže zdať, že je výhodnejšie využívať bankové úvery. V určitých situáciách je to pravda. Banky, oproti dlhopisom, poskytujú oveľa lacnejší spôsob financovania podnikateľskej činnosti. Vybaviť bankový úver však trvá nejaký čas a na to nemusia mať spoločnosti vždy priestor. Práve financovanie projektov cez dlhopisy umožňuje skrátiť reakčný čas na minimum.

„Súkromní investori sú pre našu spoločnosť veľmi dôležití, pretože vďaka nim je naša firma mimoriadne agilná pri akvizícii nových projektov. Vďaka našim investorom sme schopní diverzifikovať portfólio projektov, výsledkom čoho je príprava alebo realizácia niekoľkých projektov súčasne,“ hovorí Juraj Bukna, spolumajiteľ developerskej spoločnosti Bukna & Laurinčík, ktorá projekty úspešne financuje aj cez podnikové dlhopisy. „Po dvoch úspešných emisiách s označeniami Bukna Laurinčík 01 a 02 sme v máji 2022 uskutočnili našu tretiu emisiu dlhopisov s názvom Bukna Laurinčík 03, ktorú práve púšťame do obehu,“ dodáva Juraj Bukna.

S každou investíciou sú spojené riziká. K riadeniu rizík preto BL, s.r.o. pristupuje mimoriadne zodpovedne. „Jednou z hlavných zásad je, že peniaze našich investorov umiestňujeme výlučne do tvrdých aktív – teda priamo na nákup alebo fyzické zhodnotenie nehnuteľností. Sekundárne opatrenia riadenia rizík zahŕňajú rozvíjanie manažérskych systémov, vrátane predchádzania a riešenia krízových situácií,“ dopĺňa Juraj Bukna.

Dlhopisy upravuje najmä Zákon o cenných papieroch a Zákon o dlhopisoch.

Existuje množstvo ďalších pravidiel či regulácií, ktoré sa týkajú dlhopisov.

Podnikateľom, ako aj investorom však ponúkajú veľmi zaujímavé možnosti alokovania a zhodnotenia voľného kapitálu. Parametre konkrétneho dlhopisu nájde každý investor v emisných podmienkach.

Zdroj: Bukna & Laurinčík, Foto: Arek Socha z Pixabay.com