500 rôznych zalistovacích kariet je priveľa

Práve toľko formátov spravujú niektorí dodávatelia, aby mohli odberateľom poslať produktové dáta. Trpí tým kvalita dát a aj produktivita.

 

Retail potrebuje Globálny dátový model

Už v roku 2018 sa na tom zhodli vrcholní predstavitelia najvýznamnejších svetových hráčov retailu združených v Consumer Goods Forum (CGF). Produktové kmeňové dáta sa tým konečne dostali
do pozornosti generálnych riaditeľov nadnárodných dodávateľských spoločností a obchodných reťazcov, z ktorých mnoho podniká aj na slovenskom trhu. V roku 2019 tak vznikol projekt  globálneho dátového modelu (GDM). Riadenie tohto projektu dostala za úlohu organizácia GS1. Základná myšlienka je jednoduchá – ak hovoríme o produktoch z určitej kategórie tovaru, zhruba 80% informácií, ktoré obchodné reťazce potrebujú, je identických bez ohľadu na trh, kde sú reťazce aktívne. Je preto zbytočné komplikovať situáciu tým, že produktové dáta vyžaduje každý reťazec v inom formáte. Veľkú časť týchto problémov majú vyriešenú používatelia Globálnej dátovej synchronizácie (GDSN). Ale aj tu sa môžeme stretnúť s rozdielmi v používaní štandardných atribútov na rôznych trhoch.

S čím zápasia dodávatelia?

Súčasťou projektu bola identifikácia konkrétnych problémov a odhad benefitov implementácie Globálneho dátového modelu. Túto úlohu spracovala poradenská spoločnosť McKinsey & Company. Prieskum odhalil, že nadnárodní dodávatelia uvádzajú na trh viac ako tisíc nových produktov ročne. Svoje produktové dáta udržiavajú v takmer 20tich rôznych systémoch s použitím až 700 atribútov. Toto všetko následne zasielajú v už spomenutých 500 rôznych formátoch. Aby sa zabezpečili dáta k bežnému produktu, na väčších trhoch sú potrební traja až piati dedikovaní zamestnanci a trvá to priemerne 4 týždne.

GS1

A čo obchodné reťazce?

Problémy nemajú však iba dodávatelia. Vysoká zložitosť procesu má samozrejme negatívny vplyv na kvalitu dát a hladký priebeh s tým súvisiacich procesov. Nadnárodné obchodné reťazce uviedli, že sa stretávajú s nepresnými a neúplnými produktovými údajmi až pri 15 tisíc produktoch! Preto musia investovať nemalé zdroje do manuálnej kontroly kvality dát. Samotné zalistovanie nového produktu potom vyžaduje 10-15 interakcií s dodávateľom. Potreba zlepšiť aktuálny stav je naliehavá hlavne pre obchodníkov, ktorí predávajú online.

Benefity jednotného prístupu k produktovým dátam

Podľa odhadov GS1 a McKinsey & Company by implementácia Globálneho dátového modelu v krátkom horizonte znamenala obmedzenie časovej náročnosti pri výmene produktových dát o 30 až 60 %. V súvislosti so zvýšením prevádzkovej efektivity by sa investícia do implementácie GDM mala vrátiť 2 až 5-krát.

GDSN je jediný skutočne globálny štandard pre produktové dáta

Už v priebehu prvých stretnutí, kde sa GDM začal tvoriť, došlo k jednoznačnej zhode. Všetci zástupcovia nadnárodných dodávateľov a obchodných reťazcov označili GDSN za jediný globálny štandard, ktorý používajú na výmenu produktových dát aspoň na niektorých trhoch úplne všetci. Jedným z prvých rozhodnutí preto bolo, že Globálny dátový model sa zostaví práve z atribútov používaných v GDSN.

Produktové dáta na Slovensku

Na Slovensku sú stále hlavným spôsobom výmeny produktových kmeňových dát zalistovacie karty. Tento zastaralý koncept je spojený s vysokou mierou administratívy a nekvalitných dát. Podľa prieskumu GS1 Czech Republic z roku 2019 priemerný dodávateľ strávi vyplňovaním a aktualizáciou zalistovacích kariet až 250 hodín ročne. U veľkých dodávateľov je to číslo dvojnásobné. Riešenie je dostupné už aj na Slovensku. V roku 2021 po dohode GS1 Czech Republic a GS1 Slovakia vznikla iniciatíva na spoločný prístup. Slovenskí dodávatelia a odberatelia budú môcť používať slovenský dátový model, ktorý z veľkej časti kopíruje ten globálny. Týmto rozhodnutím sa zabezpečí pomerne rýchle a efektívne zavedenie GDSN štandardu na Slovensku. GS1 Slovakia bude poskytovateľom prvého slovenského e-katalógu SYNFONY. Vytvorili sme pracovnú skupinu zostavenú z dodávateľov a obchodných reťazcov. V spolupráci s nimi budeme SYNFONY a slovenský dátový model upravovať tak, aby spĺňal všetky požiadavky na produktovú výmenu dát na slovenskom trhu. Máme aj prisľúb od obchodného reťazca TERNO, ktorý plánuje prijímať produktové dáta cez e-katalóg SYNFONY, akonáhle bude pripravený. Všetky tieto aktivity prispievajú k rozširovaniu štandardu GDSN na Slovensku a časom bude digitálna výmena produktových dát cez
GDSN rovnako samozrejmá, ako zasielanie objednávok a faktúr cez EDI. A to naviac s použitím rovnakých atribútov ako v zahraničí.

Viac o SYNFONY nájdete na

https://synfony.sk/sk/ alebo
https://www.gs1sk.org/e-katalog-synfony

Iveta Hreusová, GS1 Slovakia