ISKM: Nechajme obchody vybrať si, kedy budú mať sanitárny deň

V stredu 10.06.2020 prišlo k uvoľneniu prakticky všetkých opatrení, ktoré boli zavedené ako ochrana voči nekontrolovanému šíreniu koronavírusu. Ako zástupcovia maloobchodníkov sme veľmi radi, že sa život našich obchodov, ako aj našich zákazníkov, môže vrátiť do normálu, na ktorý sme boli zvyknutí. Zároveň plne rešpektujeme zostávajúce opatrenia, a to najmä vo forme častej dezinfekcie, nosenia rúšok v interiéri a iných povinností, pretože zdravie nás a našich zákazníkov je to najcennejšie, čo máme a chceme ho chrániť.

 

 

Stále sa však nemôžeme stotožniť s tým, že popri diskusii o zatvorených nedeliach a napriek vyhláseniam vládnych predstaviteľov naše prevádzky zostávajú počas nedele zatvorené. Rozumieme, ak odborníci na základe posúdenia všetkých faktov rozhodnú o povinnosti vykonávať dôkladnú dezinfekciu všetkých priestorov, tzv. sanitárny deň. Mnohé prevádzky sú však túto dezinfekciu schopné vykonávať pred otvorením alebo po ich zatvorení. Rovnako je podľa nás dôležitejšie, ak sa dezinfekcia vykonáva pravidelne a denne, čo aktuálne rieši prakticky každý maloobchodník. Je to určite bezpečnejšie ako keby sme mali čakať týždeň na celodennú dezinfekciu našich prevádzok.

Pokiaľ je aj napriek aktuálnej situácii stále nutné mať sanitárny deň, požadujeme, aby tento nebol striktne definovaný hlavným hygienikom. Chceme, aby sme si sami mohli vybrať, kedy túto sanitáciu budeme vykonávať. Navyše na jednu stranu sa vo verejných diskusiách často argumentuje tým, že nedeľa má patriť rodine a na základe tohto je požiadavka na zatvorené nedele, na druhú stranu je tu povinnosť vykonávať sanitáciu priestorov práve v tento deň a zamestnanci by tak mali byť v práci.

Myslíme si, že obchodníci si sami vedia zvážiť, ktorý deň by bol pre povinnú sanitáciu najvhodnejší. Ak teda nie je jasný dôvod, prečo sanitárnym dňom musí byť zrovna nedeľa, dôrazne vyzývame krízový štáb, hlavného hygienika ako aj predstaviteľov Vlády SR, aby pristúpili k zmene opatrenia a v prípade nutnosti nariadili sanitárny deň, ale bez určenia konkrétneho dňa v týždni. V súčasnej situácii nie je z pohľadu hlavného hygienika nutné, aby mali sanitárny deň gastro prevádzky, ktoré pracujú v hygienicky rizikovejšom prostredí ako predajne s elektrom, textilom, športovými potrebami a podobne, rovnako otvorené môžu byť aj služby. Nie je teda pochopiteľné, prečo musí byť jeden deň v týždni zatvorený maloobchod.

Pevne veríme, že naša výzva bude v čo najkratšom čase vypočutá a hygienické opatrenia nebudú prostriedkom politického boja, ktorý však zásadným spôsobom ovplyvňuje chod maloobchodu.

Zdroj: ISKM