Zmena myslenia a prístupu šetria firmám peniaze

Patrick Graupp, autor novodobej metodiky TWI a zakladateľ TWI Institute USA, bude 18. 11. 2019 v Bratislave na TWI & Kata Conference hovoriť o aktuálnych výzvach výrobných spoločností – chýbajúcej kvalifikovanej pracovnej sile, zvyšujúcej sa fluktuácii a zhoršujúcich sa vzťahoch na pracovisku, stále náročnejších požiadavkách na znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity práce.

 

Patrick Graupp sa už viac ako 30 rokov venuje posilneniu schopností vedúcich na všetkých úrovniach v 3 základných oblastiach. Ako Senior Master Trainer TWI Institute USA má skúsenosti zo stoviek výrobných i nevýrobných spoločností na celom svete. Metodiku TWI úspešne využívajú takí giganti akými sú Lego, Boeing, Grundfos, Robert Bosch, Magna a stovky ďalších.

PG_portrait_02

Čo je kľúčovou myšlienkou prednášky?

Základnou myšlienkou celej konferencie je úspešná kultúrna transformácia vo firmách – teda zmena myslenia a prístupu k ľuďom. Za úspechom metodiky TWI (Training Within Industry) je dosahovanie výsledkov prostredníctvom ľudí.

Veľká väčšina spoločností si prešla implementáciou mnohých nástrojov štíhlej výroby, a i napriek tomu sa neustále vracajú či dokonca gradujú rovnaké problémy – nekvalifikovaný personál, vysoká nekvalita, nízka angažovanosť ľudí, nedostatočné materiálové toky, narastajúca administratíva.

Aký vplyv má metodika TWI na riešenie týchto problémov?

Metodika TWI je základným stavebným kameňom TPS (Toyota Production System). Ak tento základný stavebný kameň, ktorý Toyota používa už viac ako 50 rokov, vo firme chýba, je ťažko možné stavať ďalšie piliere.

1.            Adaptácia a zaškolenie pracovníkov

Tak ako rastú požiadavky zákazníka, rastú i potreby na kvalifikovaný personál. Rovnakou mierou, akou sa zlepšujú technické možnosti, rastú i požiadavky na ľudí vo firmách. Nároky na zaškoľovanie zamestnancov sú stále vyššie, čo vyvíja tlak na rýchlosť zaškolenia. Ak spoločnosť nemá štandardizovaný a funkčný systém zaškolenia nových i stálych pracovníkov, odráža sa to vo všetkých aspektoch podnikania. Nedostatočne kvalifikovaný personál robí viac chýb a narastá nekvalita. Nedostatočne zaškolený pracovník stráca motiváciu, pretože mu chýba zásadný motivačný faktor – t. j. spokojnosť s výsledkom svojej práce. Časté odchody nových ľudí zároveň zaťažia i skúsených pracovníkov, ktorí sú za zaškolenie zodpovední.

Túto oblasť rieši program TWI Job Instruction.

2.            Vzťahy na pracovisku

Dobré vzťahy = dobré výsledky. Motivovaní, angažovaní a spokojní zamestnanci venujú svoju pozornosť pracovným úlohám. Tímová spolupráca pomáha zvládať i náročné úlohy. Dobrá komunikácia, správne podaná spätná väzba, uznanie a využitie potenciálu ľudí napomáha predchádzať problémom. A aj keď nejaký problém nastane, vedúci by mali mať efektívny nástroj pre jeho zvládnutie.

Túto oblasť rieši program TWI Job Relations.

3.            Efektivita

Efektivita práce v sebe nesie oba predchádzajúce atribúty – ak zamestnanci vedia, ako majú prácu vykonávať, a problémy sú riešené rýchlo a efektívne, znižuje sa zbytočné plytvanie, nadmerná administratíva, zbytočné nové spracovanie.

Kľúčom je vyrobiť väčšie množstvo výrobkov v kratšom čase s využitím materiálu, strojov a ľudských zdrojov, ktoré máme aktuálne k dispozícii.

Túto oblasť rieši program TWI Job Methods.

4.            Udržateľnosť a neustále zlepšovanie

Každá transformácia potrebuje zároveň plán pre udržateľnosť, zapojenie ľudí do zmien, ich angažovanosť a neustále zlepšovanie procesu.

Ako dosiahnuť, aby ľudia získali nové návyky, ktoré zmena vyžaduje, rieši program TOYOTA KATA.