Reccom spríjemňuje nakupovanie

„Ku každému korporátnemu zákazníkovi pristupujeme individuálne. Naším spoločným cieľom, ktorý máme stále na zreteli, je vytvorenie prevádzok, v ktorých sa zákazník cíti príjemne a kam bude rád chodiť opakovane,“ tvrdí Peter Muzika, generálny riaditeľ spoločnosti Reccom, s.r.o.

 

 

Od návrhu až po realizáciu

Spoločnosť Reccom, s.r.o. pôsobí na trhu  od roku 2007. Za ten čas stihli prerobiť, vynoviť, alebo od podlahy zariadili viac ako 500 predajní. Spolupráca s nimi zahŕňa celý proces od návrhu zariadenia na mieru do investorom vybraného obchodného priestoru, cez vytvorenie úplne nových konceptov predajní, až po optimalizovanie vybavenia a vystavenia tovaru. Rozhodujúcim faktorom je prispôsobenie predajní cieľovej skupine zákazníkov danej spádovej oblasti, samozrejme s prihliadnutím na rozpočet a ciele obchodníka.

Nový koncept predajne Coop Jednota

Nový koncept predajne Coop Jednota

„V súčasnosti pracujeme na realizáciách viacerých zaujímavých projektov. Sú to supermarkety Coop Jednota, predajne Kraj, sieť predajní Delia, či Nitrazdroj. Za zmienku stojí aj úplne nový koncept siete čerpacích staníc REAL-K, ktorý sa aktuálne pilotne realizuje v Nových Zámkoch. Pochváliť sa však môžeme aj zaujímavými, tento rok už zrealizovanými projektmi supermarketov v Imeli, v Michalovciach, v Handlovej, v Trstenej, v Nitre, či v Zákamennom“, povedal P. Muzika.

Otvorenie Coop Jednota Michalovce

Otvorenie predajne Coop Jednota Michalovce (na fotografii vľavo predsedníčka Coop Jednota Michalovce, s.d., vpravo Peter Muzika, generálny riaditeľ firmy Reccom, s.r.o)

Počas konferencie Retail Innovation Conference III v spoločnej prezentácii so zadávateľom, pánom Petrom Šipčiakom, podpredsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom COOP Jednota Nitra, predstavili pilotný projekt nového konceptu supermarketu Tempo. Vlajková loď nitrianskeho družstva sa nachádza v obchodnom centre Max v Nitre a zákazníkov osloví nielen vynovenou dispozíciou, ale mnohými modernými prvkami vybavenia, ako sú digitálne displeje, digitálne cenovky, alebo špičkové chladiarenské a mraziarenské zariadenia. Predajnú plochu s rozlohou 2000 m2 a zázemie (1000 m2) sa podarilo kompletne remodelovať len za 23 dní, a to vrátane demontáže pôvodného zariadenia a počas plnej prevádzky OC Max.

Predajňa Tempo v Nitre

Predajňa Tempo v Nitre

Estetika, komfort a funkčnosť

V súčasnosti je estetika a vizuálny dojem z predajne jednou z priorít korporátnych zákazníkov už pri zadávaní projektu, samozrejme pri akceptácií  funkcionality interiérov prevádzok. Estetika a funkcionalita musia ísť ruka v ruke. Napríklad farby sa väčšinou odvodzujú od korporátnej identity a dizajn manuálu retailera, ale mnohí udeľujú výnimky v snahe nasledovať aktuálne trendy. Preferujú tmavšie farby v kombinácii s drevom, ktorého je na predajniach čoraz viac. Príjemnú atmosféru vytvárajú rôzne drevené prvky a drevodekor, umelá tráva a vertikálna zeleň, či tehlové obklady. Obrovský vplyv má správne vybrané osvetlenie, ktoré vďaka špeciálnym svietidlám (a vlnovej dĺžke svetla) dokáže zvýrazniť čerstvosť produktov. Obchodníci sa snažia dokonca vytvoriť špecifický „mood“, náladu v každom oddelení. V predajniach potravín majú vlastnú „tému“ napríklad úseky ovocia a zeleniny, pečiva, obslužný úsek s mäsovými výrobkami, biokútik, či vinotéka.

P. Muzika okrem iného spomenul, že „pekný interiér je výhodou voči konkurencii, no musí byť navrhnutý logicky, aby fungoval a podporoval predaj plánovaných ale aj neplánovaných nákupov. Jedným z dôležitých parametrov úspešnosti predajne je čas, ako rýchlo zákazník nájde to, čo hľadá. Optimum dosahujeme výberom správneho sortimentu pre daný typ predajne a jej geografickú lokalizáciu (s ktorou súvisí aj kúpna sila obyvateľstva), ale tiež správnym, prehľadným vyložením, navigáciou a nasvietením.“

Silnou stránkou Reccom, s.r.o. sú skladové zásoby obchodného zariadenia, ktoré patria medzi najväčšie na domácom trhu a vďaka ktorým dokáže promptne reagovať na náhle požiadavky klientov.

Vizualizácie čerpacej stanice Real-K Nové Zámky

Vizualizácia čerpacej stanice Real-K, Nové Zámky

Inovácie posúvajú retail vpred

Počas festivalu Retail Innovations Conference II bola udelená cena Užitočná retailová inovácia roka, ktorú získal „hygienický podávač rukavíc“. Riešenie dodávala spoločnosť Reccom, s.r.o. pre spomínaný supermarket Tempo v Nitre. „Prístroj funguje tak, že pohybom ruky nad senzorom sa aktivuje ventilátor, ktorý fúknutím vzduchu rukavicu otvorí, a zákazník si ju použitím iba jednej ruky jednoducho navlečie a odtrhne. Značne uľahčuje proces nakupovania a to hlavne v predajniach, kde sa nakupuje do ručných nákupných košíkov. Zákazník v jednej ruke drží nákupný košík a na druhú ruku si pomocou prístroja navlečie rukavicu. No toto riešenie nájde svoje využitie aj vo výrobe,“ vysvetľuje P. Muzika a dodáva: „Neustále hľadáme nové funkčné riešenia pre zvýšenie obratov našich zákazníkov. Korporátni zákazníci sa pochopiteľne chcú odlíšiť od konkurencie. Dovolím si tvrdiť, že v oblasti vytvárania originálnych interiérov a nových konceptov sme jeden z lídrov na slovenskom trhu. Potvrdzujú nám to aj údaje od našich klientov. Napríklad nárast tržieb po remodelingu predajne sa pohybuje od očakávaných 15% do 25%, ale máme i klientov, kde sme dosiahli 30%, ba dokonca 50% nárast. Úspech nami zariadených predajní nás samozrejme veľmi teší a je povzbudením do budúcnosti. Nič sa nevyrovná pocitu z dobre vykonanej práce, ktorú berieme ako výzvu ale aj ako naše poslanie. “

Elektronický dávkovač rukavíc

Elektronický dávkovač rukavíc

Obchodníci na Slovensku zvyčajne realizujú zásadné rekonštrukcie predajní v intervaloch 8-10 rokov a čiastočné rekonštrukcie, tzv. „refresh“ po 4-5 rokoch, niekedy i skôr podľa stupňa amortizácie. Samozrejme záleží od ekonomickej výkonnosti prevádzky, či bude remodelovaná kompletne, alebo iba čiastočne. Práve pri čiastočnej obnove sa rekonštruujú tie úseky predajní, ktoré majú najväčší podiel na tržbách a to zariadenie, ktoré je najviac opotrebované, typicky nákupné vozíky a košíky, či cenovkové lišty. Pomáha aj zmena nasvietenia kľúčových úsekov a vystaveného sortimentu.

Všeobecne možno konštatovať, že lákavý interiér a dispozícia predajne sú kvalitným predpokladom úspechu predajne u zákazníkov. Na celkových ekonomických výsledkoch obchodu sa podieľa aj skladba ponúkaného sortimentu, jeho čerstvosť a kvalita, či odbornosť a angažovanosť personálu. Zároveň platí, že odvážnym projektom aj v rámci korporácií praje šťastie a inovácie posúvajú retail vpred.

Prehľad aktuálnych projektov Reccom, s.r.o.