Mobilné riešenia a ich bezpečnosť

Mobilné zariadenia sa stávajú nenahraditeľným spoločníkom každodenného života. Aplikácie je možné spustiť okamžite a poskytované služby využívať kdekoľvek a kedykoľvek. Trh sa neustále vyvíja, pribúdajú nové aplikácie, ktoré sa snažia osloviť čo najväčší počet aktívnych užívateľov. Tento trend nie je možné ignorovať, čo si uvedomujú komerčné organizácie, rovnako ako štát. Úspešný je ten kto prinesie na trh jedinečné a užívateľsky jednoduché riešenie. Rozsah použitia mobilných riešení je prakticky neobmedzený, od finančných služieb, cez zábavu až po elektronické zdravotníctvo. Z pohľadu bezpečnosti sú kritické aplikácie obsahujúce citlivé informácie, ktoré by mohli byť zneužité alebo by ich zverejnenie spôsobilo škodu.

 

 

Budú prevádzkovatelia mobilných riešení spolupracovať? Spoja sa pri finančných službách Banky a Fintechy aby poskytli zákazníkov lepšie produkty a služby? Bude štát koordinovať a podporovať ďalší rozvoj? Získajú si technologické inovácie dôveru užívateľov, alebo sa stanú nevyhnutným zlom?

Na konferencii, ktorú pre Vás pripravilo Združenia pre bankové karty v spolupráci s Hospodárskymi novinami Vám na Vaše otázky v danej téme odpovedia najlepší odborníci zo Slovenska a Českej republiky. Pozvali sme zástupcov kartových schém, prevádzkovateľov riešení a koncových užívateľov.

POzvánka 27.09.2018

Názov konferencie: Mobilné riešenia a ich bezpečnosť

Termín: 27.09.2018 (štvrtok) v čase 9,30  – 12,30 hod.

Miesto: Hotel Austria Trend, Bratislava

(https://www.austria-trend.at/sk/hoteli/bratislava/kontakt)

online-registrácia, najneskôr do 25. septembra 2018 prostredníctvom priloženého linku:

https://www.zbk.sk/registracia/ukaz

účastnícky poplatok a kvóty: 1 osoba/spoločnosť zdarma

parkovanie: Parkovanie počas konferencie v garáži hotela je max. 15 eur/ deň. Hodinová tarifa je 2,50 eur.

doprava: individuálna

podmienky: Počet miest je vzhľadom na kapacitu konferenčnej miestnosti obmedzený. Registrácia účastníkov sa považuje za záväznú. Registráciu je možné stornovať najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. V prípade neskorého stornovania účasti má ZBK právo vyfakturovať storno poplatok vo výške 50% manipulačného poplatku.

V prípade nestornovanej účasti si ZBK vyhradzuje právo vyfakturovať manipulačný poplatok v plnej výške.