Pekári spájajú sily v jednej organizácii

Aktuálna zlá situácia v pekárenskom sektore má jednu pozitívnu dohru: stovky slovenských pekárov sa spojili do jednej organizácie – Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

 

Desaťročia sa slovenskí pekári združovali v štyroch organizáciách – Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov, Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska či v Únii priemyselných pekárov SR. „Zväzy fungovali samostatne, aj keď nám všetkým išlo v konečnom dôsledku o to isté – o budovanie dobrého mena slovenského pekárenstva a záchranu tohto tradičného remesla. Dlhé mesiace sme rokovali, kým sme dospeli k jednoznačnému záveru: stovky pekárov z týchto rozdrobených organizácií sa spoja do jednej – Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. A som rád, že sme sa na spojení dohodli symbolicky na akcii venovanej slovenskej gastronómii – Danubius Gastro 2018,“ približuje Vojtech Gottschall, predseda Rady pekárov a cukrárov Slovenska, s tým, že Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov bude teda po novom zastupovať drvivú väčšinu pekárenského sektora na Slovensku.

Prostredníctvom účasti v jednej silnej organizácii chcú pekári spoločne vzdelávať ľudí, a to nielen v pekárenskom sektore, podnikať kroky na opätovné oživenie tradícií nášho pekárenstva, zachrániť trh pred dovozom pečiva zo zahraničia, spomaliť rýchly trend rastu dopekaného pečiva, a zároveň jednotne vystupovať s požiadavkami smerovanými či už vláde, Bruselu, dodávateľom alebo odberateľom.

„História nám ukázala, že keď sme sa združovali v silných spolkoch, dokázali sme viac. Chceme spoločne bojovať za lepšie podmienky. Najnovšie budeme nástojiť, aby sa vláda začala zaoberať úpravou zákona o cenách, ktorý má byť pre nás a našich odberateľov smerodajný pri rokovaniach o odbytových cenách našich výrobkov,“ hovorí Vojtech Gottschall, predseda Rady pekárov a cukrárov Slovenska.

Aké významné kroky sa v minulosti podarili slovenským pekárom:

  • Zaslúžili sa o to, že Bratislavský rožok sa stal tradíciou nášho hlavného mesta.
  • Pripravili komoditné hlavy Potravinového kódexu Slovenskej republiky pre pekárske a cukrárske výrobky a ich transformáciu na súčasné vyhlášky ministerstva.
  • Vypracovali Špecifickú hygienickú príručku pre pekársku výrobu, ktorá bola schválená aj odbornou komisiou v Bruseli.
  • Pekári boli aktívni tiež pri príprave Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu do roku 2020 MPaRV SR v časti venovanej pekárskemu, cukrárskemu a cestovinárskemu odvetviu.
  • Podarilo sa im presadiť do praxe, že dotácie vymedzené v Programe pre potravinárov už môžu čerpať, na rozdiel od minulých rokov, aj pekári.

Zdroj: Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, Ilustračné foto: Pixabay.com