Slováci najčastejšie dovolenkujú doma, v ČR a v Chorvátsku

Takmer každý z nás vo svojom voľnom čase rád cestuje a spoznáva okolité alebo aj vzdialenejšie krajiny, či už za účelom oddychu, návštevy rodiny či známych, pobytu pri mori, turistiky, alebo jednoducho len z túžby spoznávania nových miest. V jednotlivých krajinách únie je úroveň finančných príjmov rôzna, a preto sú aj výrazné rozdiely medzi priemernými výdavkami na jeden výlet. Okrem týchto priemerných výdavkov sme sa pozreli aj na to, aké krajiny navštevujeme najčastejšie, koľko času tam strávime a koľko platíme za noc. Odpovede na tieto otázky sme spracovali na základe najnovších údajov z Eurostatu za rok 2017.

Š. ŠKULTÉTY: Do vládnej podpory kúpeľníctva musia byť zaangažované aj samosprávy

Kúpeľne mestá a obce vítajú zámer vlády podporiť kúpeľníctvo ako špecifický produkt cestovného ruchu. Táto podpora však bude prínosná a osožná, len ak do zámeru bude zaangažovaná aj miestna samospráva - mestá a obce, kde kúpele priamo pôsobia.