Shopping centre index 2019: Gastronómia je nová Móda

Piaty ročník prieskumu nákupných centier Shopping centre index 2019, ktorý realizuje realitno-poradenská spoločnosť CBRE, prináša detailný pohľad do sveta nákupných centier na Slovensku. Jedným z kľúčových zistení je, že Gastronómia je nová Móda. Gastronomické koncepty v nákupných centrách totiž vykazujú najvyšší medziročný nárast nájomného a počtu prevádzok.

Polus City Center od januára spravuje CBRE Slovensko

Od januára tohto roku prebrala správu prvého moderného nákupného centra na Slovensku, ktorým je POLUS CITY CENTER v Bratislave, realitno-poradenská spoločnosť CBRE Slovensko. Spolu s ním do správy CBRE prešli aj obe budovy Polus Towers. Polus City Center je považovaný za prvé shopping centrum moderného typu na Slovensku. Otvorený bol na prelome tisícročí, v roku 2000, a odvtedy prešiel viacerými zmenami, od rekonštrukcie v r. 2009 až po jednotlivé výmeny nájomcov a retailových jednotiek.