Kamil a Emil sú späť: Lidl venuje druhákom a tretiakom knižku o prvej pomoci

Druhák Emil, jeho spolužiačka Janka a ich kamarát, kriedou nakreslený psík Emil sú späť: Lidl pokračuje v jedinečnom vzdelávacom projekte, ktorého témou je tentokrát prvá pomoc. Diskontný reťazec pri príležitosti nového školského roka opäť obdaruje každého druháka a tretiaka na všetkých základných školách na Slovensku. Deti si 4. septembra na svojich laviciach nájdu knižku „Kamil a psík zdravotník“, ktorú Lidl pripravil v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Ministerstvom školstva, Policajným zborom a Hasičským a záchranným zborom. Náklad publikácie je 120 000 kusov a spolu so žiakmi ju dostanú aj ich triedni učitelia.

Reťazce a ich prístup k školeniam

People , 20.03 2017

V predchádzajúcich číslach sme sa venovali povinným aj nepovinným školeniam zamestnancov a ich dôležitosti. Zisťovali sme, ako sa k problematike stavajú a ako ju riešia významné retailové siete na slovenskom trhu.

Školenia sú dôkazom serióznosti zamestnávateľa

People , 18.02 2017

Špecifiká školení a vzdelávania v retaile sú spojené s najmä s veľkým počtom prevádzok zvyčajne po celom území štátu, s veľkým počtom zamestnancov a v neposlednom rade s vysokou fluktuáciou a nízkou mobilitou pracovnej sily. Dôležité je preto dbať už na skvele (od)vedené zákonné školenia, ktoré posilnia lojalitu a sú dobrou spätnou väzbou, že zamestnávateľ je seriózny, systematický a dbá na legislatívu.