Letné knižné tipy

Present, Product 27.06 2024

Čas letných dovolenie je ideálnou príležitosťou siahnuť po knihe. Prinášame vám prehľad aktuálnych noviniek. Na svoje si prídu priaznivci beletrie aj motivačnej literatúry.

 

GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

 908171_600_0_fit

Tanya Carroll Richardson 

Vysoko citliví ľudia vo vzťahoch

Ako vysoko citliví empati reagujete na svet veľmi intenzívne, zachytávate okolité energie, čo vás často vyčerpáva a nadmerne stimuluje. Vo vzťahoch podliehate tendencii zachraňovať druhých, inklinujete k spoluzávislosti alebo kladiete potreby druhých pred svoje vlastné. Vzťahy – partnerské, rodinné či na pracovisku – sa však aj pre vás môžu stať zdrojom radosti a naplnenia, ak si osvojíte schopnosť nastaviť si zdravé hranice, vybudujete si prospešné myšlienkové návyky a posilníte vedomie vlastnej identity.

Cena: 15,99 EUR

714288_600_0_fit

Jozef Výrost, Ivan Slaměník

Sociální psychologie (2., přepracované a rozšířené vydání)

Druhé, rozšírené vydanie úspešnej publikácie prináša informácie o základoch, vývoji aj najnovších objavoch v odbore. Autori zrozumiteľnou a prehľadnou formou vymedzujú predmet sociálnej psychológie, hovoria okrem iného o sociálnom správaní, sociálnej inteligencii, komunikácii i sociálnych skupinách. Kniha je určená nielen študentom psychológie, sociológie, andragogiky a ostatných humanitných odborov a odbornej verejnosti z radov psychológov a súvisiacich profesií, ale aj laickým čitateľom, ktorí túžia lepšie porozumieť tajomstvám rýchlo sa rozvíjajúceho odboru.

Cena: 24,65 EUR

 

 

HOST — vydavatelství, s. r. o., Radlas 5, 602 00 Brno, Česká republika, Tel. +420 545 212 747, http://www.hostbrno.cz/

_files_e_6043_pachat-dobro

Jiří Pasz

Páchat dobro – Reportáže o odvaze pomáhat

Odvaha máva aj nečakané a veľmi nenápadné podoby. Ťažšie ako postaviť sa nebezpečenstvu alebo vrhnúť sa do neznáma býva robiť niečo, čo má len malé či mizivé šance na úspech. Expert na medzinárodný rozvoj a novinár Jiří Pasz precestoval niekoľko kontinentov a množstvo krajín. Dokumentoval humanitárne a rozvojové projekty, fotil dopady prírodných katastrof, spovedal obete vojen a útlaku. Všade však stretol neobyčajne statočných ľudí, ochotných riskovať pre dobro druhých. Reportážna kniha Páchať dobro rozpráva hlboko ľudské príbehy a ukazuje, že dobrí a odvážni ľudia sa dajú nájsť naozaj všade.

Cena: 22,59 EUR

_files_e_6102_pravidla-vkusu

Marie Heřmanová, Michal Lehečka, Ondřej Špaček, Ludmila Wladyniak

Pravidla vkusu

Sociologická výprava do skúmania vkusu, jeho mechanizmov a prepojenia so spoločenskými inštitúciami v súčasnej českej spoločnosti. Na základe existujúcich poznatkov z oblasti sociológie kultúry i vlastného výskumu autori uvažujú o tom, kde sa vkus berie, akým spôsobom sa utvára a aké má sociálne dôsledky. Kultúrne hierarchie sa totiž premietajú do štruktúry spoločnosti, mechanizmov gentrifikácie mestských štvrtí, vstupujú do nerovností vo vzdelávaní a vysvetľujú okolnosti našej každodennej kultúrnej spotreby. Skrátka nájdeme ich v kaviarni, pri prijímacom pohovore aj v urbanistickom plánovaní.

Cena: 16,71 EUR

_files_e_6054_hora-v-mori

Ray Nayler

Hora v moři

Ľudstvo objavuje inteligentný život v podobe nového druhu chobotníc s vlastným jazykom a kultúrou. Chobotnice môžu byť kľúčom k bezprecedentnému prelomu v rozvoji mimoľudskej inteligencie. Zatiaľ čo sa hlavná hrdinka románu doktorka Nguyenová pokúša s čerstvo objaveným druhom nadviazať kontakt, sily väčšie ako nadnárodná technologická korporácia Dianima sa snažia ukoristiť hlavonožcov pre seba. Úchvatný románový debut je nielen thrillerom z blízkej budúcnosti a meditáciou o podstate vedomia, ale tiež ekologickým volaním do zbrane a ohromujúcim ponorom do pokladov i trosiek dedičstva ľudstva.

Cena: 20,33 EUR

 

Nakladatelství Práh, Patočkova 2386/85, 169 00 Praha 6, Česká republika, Tel. +420 777 403 033, www.prah.cz/

Nesamota

Tim Voors

Nesamota

Pridajte sa k pútnikovi Timovi na jeho výpravnej a dlhej ceste po chodníku Te Araroa Trail, ktorý vás povedie 3000 km naprieč drsnou prírodou Nového Zélandu. Tim sa s nami delí o útrapy spôsobené odlúčením od domova a rodiny, ale aj o prínosy svojho putovania vrátane priateľstva s cudzími ľuďmi, ktorých cestou stretol. Kniha obsahuje množstvo nádherných fotografií a kresieb, ktorých autorom je sám Tim, a prináša čitateľom inšpiratívny príbeh o slobode, priateľstve a prepojení s ostatnými. Sám je autorom motivačných prednášok, ako kreatívny riaditeľ stojí za množstvom reklamných projektov.

Cena: 22,59 EUR

 

 

JAN MELVIL PUBLISHING, MELVIL.SPACE, Minoritská 10, 602 00 Brno, Česká republika, www.melvil.cz

Sladkobol_obalka_2D

Susan Cain

Sladkobol – Jak nás touha a zármutek obohacují a dotvářejí

Urputný optimizmus nie je pre spoločnosť tá správna cesta. Autorka na výskumoch i dojemných príbehoch ukazuje, že práve pocit sladkobôlu v našich srdciach je skrytým zdrojom úžasných činov, majstrovských diel a milostných vzplanutí. Rozpráva o svojom vzťahu s matkou a ponúka poučenie, že ak neprijmeme svoj zármutok, môžeme ho spôsobiť druhým. Dozviete sa, že prejaviť slabosť vám neuškodí ani vo vedúcej pozícii a akým spôsobom možno zármutok a melanchóliu premeniť na kreatívny dar. Že pomoc ľuďom v núdzi stimuluje rovnakú mozgovú oblasť ako víťazstvo alebo dobré jedlo.

Cena: 16,63 EUR