Na slovenskú nôtu

Place, Present 27.03 2024

Najväčší slovenský maloobchodný systém COOP Jednota je pre svojich zákazníkov neodmysliteľnou súčasťou slovenského vidieka a nositeľom slovenskosti. O kvalite slovenskej produkcie, bezpečnosti potravín, tradíciách i digitalizácii v obchode sme sa rozprávali s Jánom Bilinským, predsedom predstavenstva COOP Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo.

 

Konkurenčný boj o zákazníka v maloobchode s potravinami sa zostruje. Slovenskosť sa dostáva do popredia ako dôležitá veličina pri nákupnom rozhodovaní. Je slovenskosť marketingový trend alebo tradícia a reálna hodnota pre zákazníka?

Ján Bilinský: Sme domáca maloobchodná sieť a už 155 konzistentne podporujeme slovenskú produkciu predajom slovenských výrobkov v našich takmer 2 000 predajniach.  Preto si dovolím tvrdiť, že sme tradičným podporovateľom slovenskosti a vnímame túto veličinu ako reálnu hodnotu pre zákazníka, ktorá v sebe zahŕňa atribúty ako kvalita, bezpečnosť, čerstvosť potravín a podpora domácej ekonomiky. V neposlednom rade ide aj o udržateľnosť, vzhľadom na eliminovanie uhlíkovej stopy v rámci distribúcie domácich produktov. Slovenskosť máme v DNA a tak k nej aj pristupujeme. Je pravda, že téma slovenskosti v poslednom období dosť intenzívne rezonuje v mediálnom priestore.

Oceňujú zákazníci slovenskú produkciu? Preferujú slovenské výrobky?  

Ján Bilinský: Súčasný zákazník rastie s dobou. Kladie na obchod stále vyššie nároky, jeho požiadavky sú oveľa jasnejšie a konkrétnejšie. Vnímame zmenu myslenia, uvedomelí spotrebitelia oceňujú prínos slovenských potravín z pohľadu zdravia, bezpečnosti, čerstvosti  i z pohľadu posilnenia národnej ekonomiky. Dopyt po kvalitných slovenských potravinách je zrejmý, čo ukázal aj kvantitatívny prieskum agentúry 2muse realizovaný na jeseň 2023 na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie, z ktorého vyplynulo, že až 76% spotrebiteľov preferuje potraviny slovenského pôvodu. A my ich našim zákazníkom kontinuálne prinášame.

Aký je aktuálny objem predaja výrobkov od slovenských dodávateľov v sieti COOP Jednota?

Ján Bilinský: Podiel slovenských potravín tvorí v systéme COOP Jednota viac ako 70% z reálneho predaja cez registračné pokladnice, čo je dlhodobo najviac spomedzi všetkých obchodných reťazcov pôsobiacich na slovenskom trhu. Na tejto metóde je postavená aj informačná povinnosť obchodných reťazcov smerom k Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Obchodné reťazce pôsobiace na slovenskom trhu sú povinné odovzdávať ministerstvu polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate. Podpora predaja slovenskej produkcie je jeden z kľúčových strategických cieľov COOP Jednoty, preto výrobky od slovenských dodávateľov dominujú v ponuke našich predajní. V predajniach COOP Jednoty nájdu zákazníci výlučne slovenskú bryndzu a slovenské vajcia. Podiel predaného slovenského kuracieho mäsa na celkovom obrate z predaja predstavuje tiež takmer 100%, slovenského mlieka 99%, smotany 98% a slovenského medu 97%.

Čo bráni tomu, aby sme na pultoch v celej maloobchodnej sieti, nielen v domácich obchodných systémoch, našli viac slovenských výrobkov?

Ján Bilinský: V prvom rade ochota a vôľa všetkých obchodníkov predávať viac slovenských výrobkov. Podiel predaja slovenskej produkcie na slovenskom trhu je všeobecne na veľmi nízkej úrovni. V tejto súvislosti je taktiež nevyhnutné systémovo zvýšiť štátnu podporu domácich producentov. Ak sa tak nestane, domáci producenti sa už čoskoro môžu ocitnúť v existenčnom ohrození. Nebudú totiž schopní cenovo konkurovať zahraničným dodávateľom, ktorých v materských krajinách získavajú oveľa vyššiu štátnu podporu než naši slovenskí. Je potrebné, aby vláda iniciovala takú formu podpory, ktorá pomôže potravinárom a poľnohospodárom na Slovensku zvýšiť efektívnosť ich produkcie a znižovať investičné zaostávanie minimálne v porovnaní s okolitým krajinami. Okrem toho by maloobchodné reťazce museli nielen marketingovo prezentovať slovenské potraviny, ale tiež podporiť ich predaj reálnou obchodnou politikovu napr. väčším zaraďovaním do predajných akcií.

Systém COOP Jednota pôsobí na trhu už 155 rokov. S takmer 2 000 predajňami pokrývate celé územie Slovenska. Vaše predajne nájdu zákazníci aj v malých obciach, kde sú často jedinou nákupnou možnosťou. Aké sú vaše vzťahy s lokálnymi slovenskými dodávateľmi?

Ján Bilinský: Spolupracujeme s viac ako 1 300 lokálnymi slovenskými dodávateľmi z jednotlivých slovenských regiónov, čo je jednoznačne najviac spomedzi všetkých obchodných reťazcov na trhu. Náš tradičný zákazník si vyžaduje čerstvý tovar zo svojho regiónu. Ak je zákazník zvyknutý na konkrétny chlieb z lokálnej pekárne, u nás ho vždy nájde.  Našu obchodnú politiku budujeme na dlhodobej korektnej spolupráci so slovenskými dodávateľmi a overenej slovenskej kvalite. Spolupráca so všetkými našimi partnermi je založená na úzkej otvorenej komunikácii, v snahe dosiahnuť férové obchodné podmienky, kvalitnú a atraktívnu ponuku pre zákazníkov. Domácich producentov podporuje systém COOP Jednota aj prostredníctvom vlastných značiek, z ktorých viac ako 85% pochádza od slovenských dodávateľov. Portfólio výrobkov vlastných značiek tvorí viac ako 760 tovarov. Prioritou pri rozvoji portfólia vlastných značiek je, aby ho tvorili práve produkty od domácich slovenských a lokálnych výrobcov. Pri produktoch vlastných značiek by som rád spomenul Garanciu COOP kvality. Každý výrobok s logom COOP Jednota, uvedený pod vlastnou značkou, prechádza pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na bezpečnosť a garanciu kvality. V roku 2023 sa zrealizovali laboratórne kontroly na takmer 1 300 výrobkoch, ktoré sa nakúpili v sieti COOP Jednota za rovnakých podmienok, ako ich nakupuje spotrebiteľ.

Systém COOP Jednota má deväť logistických centier naprieč celým Slovenskom, teda nie je nutné, aby tovar putoval po Slovensku z výroby do centrálneho skladu a odtiaľ zasa naspäť až do predajní. Znižuje sa tak uhlíková stopa. Aké ďalšie výhody má geografické pokrytie skladmi a predajňami domáceho systému z pohľadu slovenských dodávateľov a zákazníka?

Ján Bilinský: Enviromentálna politika a ekologický prístup sú dôležité strategické piliere domácej maloobchodnej siete COOP Jednota, preto je pre nás nesmierne dôležité, že distribúcia tovaru k zákazníkovi zanecháva v rámci nášho logistického systému čo možno najmenšiu uhlíkovú stopu. Dôležitým aspektom, ktorý vďaka rozmiestneniu logistických centier po celom Slovensku vieme pre zákazníka zabezpečiť, je čerstvosť tovaru, čo zákazník veľmi oceňuje. Spomeniem sortiment obzvlášť citlivý na čerstvosť, a to je ovocie a zelenina. Vlastná značka COOP Jednota Zelovoc ponúka zákazníkom ovocie a zeleninu, ktorý pochádza od lokálnych slovenských pestovateľov, aby sa tak zabezpečila čerstvosť, svieža chuť, kvalita a rýchle dodanie na pulty predajní. Spolupracujeme aj s menšími farmármi a pestovateľmi, ktorých sa snažíme touto formou dlhodobo podporovať.

COOP Jednota je tradičná slovenská značka, zároveň však drží krok s aktuálnymi trendmi. Dôkazom je remodeling predajní na moderné koncepty Tempo SUPERMARKET. Čím je špecifický formát Tempo SUPERMARKET a čo chystáte v oblasti inovácií v najbližšom období?

Ján Bilinský: Impulzom k posilneniu a rozširovaniu predajní Tempo SUPERMARKET je náš zákazník, ktorý nás motivuje. Rozvoj formátu Tempo SUPERMARKET je spojený s cieľom uspokojiť aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Zámerom je prinášať zákazníkom v rámci každodennej ponuky kvalitného tovaru a služieb niečo naviac, reagovať na ich špecifické preferencie a dopyt, ponúkať široký sortiment čerstvých tovarov, výrobkov vlastných značiek COOP Jednota, vrátane prémiových produktov, bioproduktov či vytvárať špeciálne oddelenia s produktami so zdravotnými benefitmi. Predajne disponujú najmodernejším vybavením, chladiacim a mraziacim zariadením, ktoré je šetrné k životnému prostrediu a spĺňa najvyššie ekologické štandardy. Súčasťou vybavenia sú samoobslužné pokladnice či elektronické cenovky. V niektorých prevádzkach sú tiež špeciálne chladiace pulty na zákusky. Špecifickou časťou v rámci bratislavskej predajne Tempo SUPERMARKET je úsek „COOP Bystro“ s bohatou ponukou teplých jedál pripravených priamo za obslužným pultom. Aktuálne máme 93 predajní Tempo SUPERMARKET po celom Slovensku. Novinkou v tomto roku budú hybridné automatizované predajne 24/7, na ktoré sa pripravujeme.

2S0A2689_655

Vďaka celoslovenskej pôsobnosti je maloobchodná sieť COOP Jednota prítomná vo všetkých regiónoch, i v malých obciach, kde iné obchodné siete nemajú ambíciu prevádzkovať  predajne. V niektorých obciach plníte doslova službu pre verejnosť z hľadiska zabezpečenia dostupnosti potravín…

Ján Bilinský: Štát prezentuje snahu o zachovanie dostupnosti potravín vo všetkých regiónoch, čo je prirodzenou úlohou štátu vo verejnom záujme. Pravdou je, že v niektorých obciach sú naše predajne jediným nákupným miestom. Naše predajne na vidieku často suplujú služby peňažných inštitúcií, poskytujú svojim zákazníkom možnosť s nákupom uhradiť i poštové poukážky, šeky, bankové zloženky a pri platení platobnou kartou i výber hotovosti. Zákazníci tieto možnosti vyhľadávajú, obzvlášť na vidieku a v situácii, kedy banky pôsobiace na slovenskom trhu redukujú služby zákazníkom na pobočkách i počet bankomatov.

Zdroj a foto: COOP Jednota Slovensko