Recept na úspech? Nesľubujeme to, čo nemôžeme splniť

Retail Summit, výročné stretnutie maloobchodníkov, ktoré od začiatku prispievalo k otváraniu slobodného českého trhu, oslávi tento rok v marci už 30 rokov od svojho založenia.

 

Vlani navštívilo trojdňové podujatie takmer 1300 účastníkov. Na pódiu a v panelových diskusiách sa každoročne vystrieda najmenej stovka zástupcov retailu, prevažne obchodníkov a výrobcov nielen z Čiech, ale aj z ďalších európskych krajín. S publikom zdieľajú svoje skúsenosti a názory na to, čo sú najväčšie trendy, výzvy, ale aj slabiny súčasného obchodu.

Prvé Makro alebo IKEA

Začiatky podujatia, ktorého pôvodný názov znel Konferencia o rozvoji obchodu v ČR, sú úzko späté s firmou Incoma Research. Pri vzniku jednej z prvých výskumných agentúr v Československu stáli manželia Barbora Krásná a Tomáš Krásný. Doménou ich činnosti bolo poradenstvo a výskumy čerstvo sa rodiaceho trhu, na ktorý začínali postupne prenikať veľkí zahraniční hráči ako Procter & Gamble alebo Nestlé a Danone. „Mali sme dáta a výskumy, ale chýbala nám platforma, kde by sme ich mohli prezentovať,“ opisuje Brabora Krásna motiváciu pre vznik konferencie, ktorej prvý ročník v roku 1995 navštívilo 424 účastníkov. „Súčasťou konferencie bol v prvých rokoch aj sprievodný program v podobe exkurzií do novo otváraných retailových formátov. Návštevníkov sme brali do prvého Makra alebo obchodného domu IKEA na Čiernom moste. Od začiatku sme chceli pôsobiť ako médium, ktoré sprostredkováva inšpiráciu zo sveta, predpovedá trendy a dokáže prepájať ľudí,“ vysvetľuje B. Krásna.

Barbora Krasna2

Barbora Krásna, spoluzakladateľka spoločnosti Blue Events, ktorá organizuje konferenciu Retail Summit.

Túto víziu sa postupne darilo stále viac napĺňať. Tuzemskí obchodníci a výrobcovia si zvykli využívať konferenciu ako miesto na neformálne stretnutie, zdieľanie a výmenu skúseností. Od roku 2006 je podujatie Retail Summit a od roku 2007 event spadá pod spoločnosť Blue Events, samostatnú eventovú firmu. Za doterajších 29. ročníkov sa Retail Summit etabloval ako jedna z troch najväčších konferencií pre maloobchodníkov v Európe. Hostil 23 848 účastníkov a celkom 2312 rečníkov a panelistov. Medzi rečníkmi sa objavili osobnosti ako Tomáš Baťa mladší, niekdajší eurokomisár pre obchod Peter Mandelson, zakladateľ dm drogerie markt Götz Werner alebo Albrecht Hornbach.

Dlhodobým receptom na úspech je podľa B. Krásnej úprimnosť a otvorenosť voči partnerom aj účastníkom. „Vzbudiť nereálne očakávania, sľubovať niečo, čo nemôžeme dodržať, je najväčšou chybou. V tomto smere často stačí jeden prešľap a dôvera je preč.“

Vzťahy a ľudskosť nás podržali

Blue Events je na českom trhu unikátny v tom, že jej vlastné odborné konferencie sú hlavným a jediným zdrojom podnikania. Projektový manažment, produkcia, starostlivosť o komerčných a mediálnych partnerov i veľká časť marketingu sa odohrávajú tzv. in-house. Jednotliví zamestnanci tak majú roky skúseností a vhľad, ktorý externá agentúra nedokáže nahradiť.

Tomas

Tomáš Krásný mal víziu prepájať ľudí z najrôznejších podnikateľských segmentov a rozvíjeť tak trh. Zomrel náhle v marci 2020.

Firma organizuje počas roka okolo 12 odborných konferencií pre retailerov a ďalšie podnikateľské oblasti. Retail Summit je počtom účastníkov aj obsahom najväčší. Jeho rozvoj neohrozil ani príchod moderných technológií. „Po celý čas pevne stojíme za tým, že medziľudský kontakt a osobné stretávanie sú nenahraditeľné,“ vysvetľuje B. Krásná. Pandémia, ktorá na takmer dva roky zmrazila spoločenské a kultúrne podujatia, síce donútila firmu bojovať o prežitie, zároveň však otestovala, že jej misia stojí na pevných základoch. V roku 2021 sa dátum konania Retail Summitu celkom trikrát odsúval, spoločnosť trvala na tom, že nepôjde cestou on-line streamovania. „Firmy, ktoré na Retail Summit každoročne posielajú štyroch zástupcov, ich ten rok poslali dvadsať, aby nás podporili. Hlásilo sa nám obrovské množstvo partnerov. Tí všetci nás neuveriteľne podržali, a nám sa tak v čase pandémie potvrdilo, že vzťahy a ľudskosť sú v našom podnikaní to najdôležitejšie,“ spomína B.Krásná.

A o čom bude jubilejný 30. ročník Retail Summitu? Podtitul znie „Opening minds and markets“, tentoraz chce akcentovať potrebu otvorenosti novým myšlienkam, trhom, technológiám aj zákazníkom. Ako kľúčový rečník sa predstaví svetovo uznávaný odborník v odbore stratégie a leadershipu JP Castlin, autor oceňovanej štúdie „The Gravity of e-Commerce“.

…………………….

Zdroj: Retail Summit, Blue Events