PRIESKUM: Spotrebitelia dôverujú hlavne slovenským potravinám.

Pre spotrebiteľov na Slovensku sú v súčasnosti tromi hlavnými faktormi pri nákupe potravín čerstvosť, kvalita a cena. Zároveň je pre väčšinu spotrebiteľov slovenský pôvod potravín silnou preferenciou, pretože si spájajú slovenské potraviny s kvalitou, čerstvosťou a podporou domácej ekonomiky. Slováci akceptujú aj potraviny českého či nemeckého pôvodu, naopak silná nedôvera panuje voči poľským potravinám. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse pre Zväz obchodu SR na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie (n=1 000).

 

 

Z prieskumu tiež vyplynulo, že Slováci sa vo významnej miere zhodujú na tom, že kúpou slovenských potravín nielenže podporujú slovenské poľnohospodárstvo (88 %) a ekonomiku (87 %), ale znižujú tým aj uhlíkovú stopu (60 %). Súčasne viac ako polovica Slovákov (59 %) vníma slovenské potraviny ako kvalitnejšie v porovnaní so zahraničnými, s čím súvisí aj presvedčenie, že slovenskí výrobcovia dodržiavajú prísnejšie kritériá bezpečnosti (57 %).

„Opäť sa ukázalo, že slovenský pôvod potravín je pre ľudí dôležitý. Až tri štvrtiny opýtaných uviedlo, že  dávajú prednosť potravinám slovenského pôvodu. A aj spomínaná čerstvosť a kvalita sú primárne naviazané práve na slovenské potraviny, čo iba svedčí o ich vysokej reputácii medzi spotrebiteľmi na Slovensku,“ uviedol na margo výsledkov prieskumu Filip Kasana, viceprezident  Zväzu obchodu.

Primárnou bariérou, ktorá bráni ľuďom v intenzívnejšom nakupovaní slovenských potravín je ich vyššia cena. V prieskume to uviedlo 80 % respondentov. Tiež menší sortiment a nižšia dostupnosť slovenských potravín v predajniach, tieto sú však vnímané ako sekundárne prekážky, spolu s nedostatočným označovaním potravín slovenského pôvodu a tiež s náročnejším identifikovaním pôvodu surovín.

Najvyššiu ochotu priplatiť si za slovenský pôvod potravín deklarujú Slováci hlavne pri mäse a mäsových produktoch (48 %). Citlivou kategóriou sú aj vajíčka a mliečne výrobky (zhodne po 39 %). Tretina Slovákov je ochotná priplatiť si za slovenskú zeleninu, pečivo, chlieb a ovocie.

Napriek vyššej cene a iným prekážkam však viac ako tretina Slovákov (33 %) vyjadrila záujem o zvýšenie podielu slovenských potravín v rámci svojich budúcich nákupov.

„Perspektíva pretrvávajúcej dôvery spotrebiteľov v slovenské potraviny je povzbudzujúca, ale zároveň zaväzujúca. Nielen pre domácich producentov, ale aj pre nás, obchodníkov, aby sme nepoľavovali v snahe zvyšovať ich predaj v našich predajniach,“ povedal Filip Kasana, viceprezident Zväzu obchodu SR.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že okrem potravín slovenského pôvodu, ktoré preferuje 76 % respondentov, sú akceptovanými aj potraviny českého a nemeckého pôvodu. Naopak, vyššia miera nedôvery, vrátane negatívnych skúseností, sa ukazuje pri potravinách z Poľska, ktorým, rovnako ako potravinám z krajín mimo EÚ, dáva prednosť iba 3 % opýtaných.

Zdroj: ZO SR, 2 muse