Firmy môžu získať ocenenie Senior Friendly

Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar realizujú už ôsmy ročník projektu a súťaže Senior Friendly. Je to tiež príležitosť pre menšie, stredné aj veľké firmy.

 

Do súťaže o ocenenie Senior Friendly sa možno prihlasovať  do 30. septembra prostredníctvom jednoduchého elektronického formulára, ktorý je na stránke  www.seniorfriendly.sk. Prihlasovať sa možno v štyroch kategóriách – veľké firmy, stredné a malé spoločnosti, samosprávy a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie.

Možností prihlásenia a potenciálneho ocenenie pre firmy je veľa, napríklad za podporu seniorov a ich organizácií, pozornosť vekovej diverzite na pracovisku a prácu so staršími zamestnancami, presadzovanie prvkov vekového manažmentu, nadštandardná zdravotná starostlivosť či iné benefity pre starších zamestnancov, systematické aktivity pre bývalých pracovníkov, produkty a služby pre seniorov, výhody či zľavy pre zákazníkov a klientov vo vyššom veku. Mnohé spoločnosti nepochybne obdobné aktivity realizujú a prihlásením a prípadným ocenením inšpirujú ďalších.

Tento projekt sa v priebehu uplynulých rokov etabloval ako jedna z najvýznamnejších aktivít, zaoberajúcich sa čoraz významnejšou problematikou aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce. Projekt a súťaž Senior Friendly je jeden z krokov na ceste k zásadnejším cieľom – plnohodnotnému zapojeniu seniorov do života spoločnosti, reálnemu presadeniu  aktívneho a dôstojného starnutia a skutočne fungujúcej medzigeneračnej solidarity a spolupráce. Je tiež pripomenutím  toho, že vo vyspelých krajinách na starnutie populácie výrazne reagovala ekonomická a podnikateľská sféra. Predovšetkým v dvoch smeroch a tými sú strieborná ekonomika a vekový manažment. Strieborná ekonomika, produkty a služby pre seniorov, už v rozvinutých krajinách Európskej únie predstavuje mimoriadne dôležitý segment. Age Management reaguje na skutočnosť, že starnutie prináša čoraz citeľnejší nedostatok pracovnej sily. A ponúka komplex nástrojov, ako vytvoriť vhodné podmienky pre pokračovanie v práci aj pre starších zamestnancov

Pripomeňme, že sa možno prihlasovať na stránke www.seniorfriendly.sk, uzávierka prihlášok je 30. septembra

Hlavní partneri

loga_senior_friendly