ENVI hra učí ľudí, ako lepšie triediť odpad

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK spúšťa online hru o triedení odpadu. Určená je pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI – PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania. Hoci sa každým rokom pri triedení odpadu zlepšujeme, nie všetky druhy odpadu vieme správne vytriediť. Naučiť sa to dá aj netradičnou hravou formou. Hráči môžu navyše hrať o rôzne ceny.

 

Na Slovensku sa stále netriedi toľko odpadu, ako by sa dalo. Výsledky prieskumu, ktorý v minulom roku realizovala OZV ENVI – PAK na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov ukazujú, že ľudia sa už základné druhy odpadu triediť naučili. Až 92 % opýtaných uviedlo, že odpad pravidelne triedi. Problém im však robia rôzne špecifické druhy obalov. Slováci najčastejšie triedia plasty. Z nich relatívne dobre vieme triediť obaly z čistiacich prostriedkov, horšie sú na tom blistre od liekov, obaly z potravy pre zvieratá alebo obaly zo sladkostí či slaných pochutín. Pri kovoch dobre triedime napríklad konzervy, ale pri alobale už váhame.

ENVI – PAK už 20 rokov organizuje vzdelávanie o triedení v mestách a obciach naprieč celým Slovenskom. Neustále hľadá nové pútavé a hravé formy, ktoré ľudí nielen zaujmú, ale sa pri nich aj niečo naučia a tak prispejú k zlepšeniu celkovej situácie s triedením.  Takou  je aj najnovšia aktivita OZV ENVI – PAK. „Online ENVI hra je súčasťou našej iniciatívy Nezabúdajme triediť, v ktorej upozorňujeme na dôležitosť triedenia odpadu. Naša nová zábavná hra má povzbudiť ľudí k tomu, aby aj pri triedení postupne menili svoje správanie. Zároveň má veľký potenciál ďalej sa vyvíjať. Postupne by sme ju radi predstavili na školách a vo firmách, aby ju učitelia a zamestnávatelia mohli využiť v rámci svojich environmentálnych aktivít,“ deklaruje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK.

Envirovzdelávanie hrou

„Keď mám nejaké nejasnosti, čo sa ako triedi, zisťujem si informácie na stránkach o triedení, akou je napríklad www.triedime.sk. Online hra ma veľmi potešila, lebo nás všetkých hravou formou vzdeláva. Verím, že má veľký potenciál, aby si ju obľúbili najmä deti a tie dohliadli na triedenie problematickejších druhov odpadu vo svojich domácnostiach,“ vraví herečka Zuzana Vačková, ktorá sa rozhodla hru verejne podporiť.

Urobili tak aj ďalšie známe osobnosti a influenceri. Je medzi nimi aj Boris Valábik. „Tak ako pri všetkom, čo robíme, treba aj chcieť, aj vedieť. Aj vďaka tejto hre sa môžu ľudia dozvedieť, kde patrí odpad, o ktorom majú pochybnosti. Ako príklad uvediem téglik od jogurtu. Viete, ako ho máte správne vytriediť?,“ pýta sa bývalý profesionálny hokejista.

ENVI hra povzbudzuje ľudí k tomu, aby sa naučili triediť práve tie problematickejšie druhy obalov, ktoré doteraz triediť nevedeli. Odzrkadliť by sa to malo na zvýšenom množstve správne vytriedených smetí a na zmene správania pri nakladaní s  odpadom. To je cieľ, ktorý bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad aj na naše životné prostredie.

 

Hru nájdete na https://hra.triedime.sk 

 

O ENVI – PAK

OZV ENVI – PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI – PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI – PAK zasadzuje.

Zdroj: ENVI-PAK