Haleon v Leviciach znižuje svoju environmentálnu stopu

Levický závod Haleon, ktorý má vo svojom portfóliu špičkové svetové značky vrátane Sensodyne, Parodontax a  Aquafresh, strojnásobil objem výroby zubných pást za ostatných desať rokov. Zubným pastám vyrábaným na Slovensku dôverujú zákazníci vo viac ako 100 krajinách sveta. Závod v Leviciach realizuje viaceré projekty za účelom dosiahnutia nulových emisií uhlíka závodu do roku 2025

 

 

Cieľom spoločnosti Haleon je znížiť emisie uhlíka, zvýšiť trvalú udržateľnosť obalov pre produkty, zodpovedne a udržateľne získavať, vyrábať a používať suroviny, ako aj znížiť množstvo odpadu a spotrebu vody pri výrobe produktov. Závod v Leviciach realizuje viaceré projekty za účelom dosiahnutia nulových emisií uhlíka závodu do roku 2025, čím podporí globálne ambície spoločnosti Haleon.

  • Supply Hub, unikátny podnikateľský model levického závodu pomáha v znižovaní emisií uhlíka tým, že kľúčoví dodávatelia pre obalový materiál a logistiku hotových výrobkov sídlia priamo v susedstve závodu, čím závod zabezpečil  elimináciu uhlíkových emisií, ktoré by inak vznikali pri preprave zo vzdialenejších miest.
  • Závod využíva 100 % energie z obnoviteľných zdrojov od roku 2015 a znižuje spotrebu zemného plynu.
  • V roku 2020 závod dosiahol nulový odpad na skládku. To znamená, že všetok odpad sa buď opätovne použije, recykluje alebo spáli. Ďalším krokom je zvýšenie obehového hospodárstva odpadu.
  • Optimalizácia výrobných a umývacích procesov viedla k zníženiu spotreby vody o 18 % na 1 tonu vyrobenej zubnej pasty.

Každý rok na celom svete končia miliardy prázdnych túb zo zubných pást v odpade. A väčšina z nich skončí na skládkach. V Leviciach bola prvá zubná pasta vyrobená v plne  recyklovateľnej tube a  v krabičke z  recyklovaného materiálu v roku 2021. Zámerom levického závodu je nastaviť väčšinu svojho portfólia zubných pást na recyklovateľný laminát do konca roka 2023. Renzo Codecà, riaditeľ závodu v Leviciach, povedal: „Za ostatných 10 rokov sme investovali do rozvoja nášho závodu, čo viedlo k strojnásobeniu objemu výroby zubnej pasty. V súčasnosti v našom závode každú minútu vyrobíme 1000 túb zubnej pasty a produkty dodávame do viac ako 100 krajín sveta. Našou ambíciou je pokračovať v rozvoji nášho podnikania udržateľným spôsobom a prispieť tak k starostlivosti o zdravie ľudí a zdravie našej planéty.

Haleon rozvíja svoje podnikanie v Leviciach

Postupným rozširovaním výroby spojeným so zvýšením výrobnej kapacity, závod v Leviciach sa stal najväčším výrobcom zubnej pasty spoločnosti Haleon. V súčasnosti výroba zubnej pasty prebieha za pomoci 17 veľkokapacitných mixérov a 15 plniacich liniek. Levický závod zastrešuje až 40 % globálneho obchodu spoločnosti Haleon v segmente starostlivosti o ústne zdravie. Ďalším úspechom závodu je aj získanie certifikátu Top Employer Slovakia druhý rok po sebe (Top Employer Slovakia 2022 a 2023)

Závod plánuje aj ďalšie investície zamerané na zníženie emisií uhlíka, spotreby vody a elektriny, ako napríklad inštaláciu tepelných čerpadiel alebo inštaláciu fotovoltaických panelov. Zároveň sa chce zamerať aj na posilnenie svojich výskumných a vývojových kapacít v Leviciach vzhľadom na rozvojový potenciál závodu a súčasné vedúce postavenie v dodávateľskej sieti spoločnosti Haleon.

Zdroj a foto: Haleon