Mars zbavil svet 2 868 ton plastu

Present, Product 23.11 2022

 

Mars, jeden z najväčších svetových výrobcov cukroviniek, čokolády, potravín a krmiva pre domáce zvieratá, zverejnil najnovšie výsledky svojho projektu Generačná udržateľnosť (Sustainable in a Generation Plan). Výsledky sú zverejnené v hodnotiacej tabuľke, ktorá meria odhodlanie spoločnosti a pokrok smerom k jej ambicióznym, vedecky podloženým cieľom, ktoré vedú k pozitívnej zmene pre ľudí a planétu. Medzi najvýznamnejšie oznámené míľniky patrí odstránenie viac ako 2 000 ton plastov z obalov a tiež zníženie emisií skleníkových plynov o 6,1 %. Okrem toho sa spoločnosť tiež chystá od roku 2023 vo svojich európskych cukrárskych výrobkoch používať iba 100 % kakaa získaného udržateľným spôsobom.

 

V roku 2017 spoločnosť Mars spustila projekt Generačná udržateľnosť, ktorý sa zaoberá kľúčovými oblasťami cieľov udržateľného rozvoja OSN a obsahuje ambiciózne ciele podložené vedeckými poznatkami. Projekt sa zameriava na tri vzájomne prepojené piliere cieľavedomého rastu: zdravá planéta, prosperujúci ľudia a pokrokové programy. Cieľom projektu je zlepšiť život ľudí v komunitách, odkiaľ Mars získava suroviny, rovnako ako život svojich zamestnancov, zákazníkov a domácich zvierat. Od materiálov na obaly až po kľúčové ingrediencie – spoločnosť Mars zhromaždila niekoľko najdôležitejších míľnikov, ktoré zverejňuje vo svojej najnovšej správe o udržateľnosti.

Zmena balenia výrobkov

Projekt Generačná udržateľnosť spoločnosti Mars bol nedávno aktualizovaný o samostatnú časť zameranú na odpad z obalov. V tejto oblasti si spoločnosť tiež stanovila ambiciózny cieľ. V súčasnosti  investuje stovky miliónov dolárov do redizajnu viac ako 12 000 zložiek balenia. Obaly tak budú 100 % recyklovateľné, znovupoužiteľné alebo kompostovateľné. Aby spoločnosť ešte viac zdôraznila význam tohto záväzku, zaviazala 300 najvyšších manažérov zo spoločnosti k plneniu tohto cieľa. Vďaka tomuto úsiliu používa spoločnosť Mars v strednej Európe v súčasnej dobe na balenie výrobkov Petcare plne recyklovateľné tácky, plechovky a papierové vrecká na odpadky. Optimalizovala aj balenie svojich výrobkov Ben’s Original. V celosvetovom meradle, vďaka spomínanému plánu, spoločnosť odstránila 2 868 ton plastov.

Mars Sustaibale Cocoa Sourcing

100 % kakaa bude získavaných udržateľným spôsobom

Ďalší dôležitý krok, ktorý Mars nedávno oznámil v rámci svojho plánu udržateľnosti, je dosiahnutie kľúčového míľnika vo svojom záväzku získavať kakao udržateľným spôsobom. Od roku 2023 bude spoločnosť získavať 100 % kakaa pre európsky trh z overených zdrojov udržateľným spôsobom. To znamená, že spoločnosť Mars bude kakao nakupovať zo zodpovedných zdrojov v objeme, ktorý zodpovedá európskej produkcii výrobkov. Toto oznámenie sa týka niektorých najobľúbenejších výrobkov spoločnosti v európskom regióne, ako sú Snickers®, M&Ms®, Mars®, Maltesers® a Milky Way®, ktoré budú od roku 2023 vyrábané zo 100 % zodpovedne získavaného kakaa v továrňach spoločnosti Mars Wrigley v Európe.

Cocoa IDF MAIN deforestation_s

Pokrokové programy v komunitách aj na pracovisku, ktoré zlepšia kvalitu života

,,Kým väčšina cieľov nášho projektu Generačná udržateľnosť je stanovená na širšej, globálnej úrovni, tu v strednej Európe prispievame aj na lokálnej úrovni tým, že upravujeme naše procesy a spôsoby práce v súlade s našimi cieľmi udržateľnosti. Jedným z nedávnych úspechov v tejto oblasti je náš dobrovoľnícky program Mars. V rámci podpory komunít strávili zamestnanci spoločnosti Mars v tomto roku viac ako 1 300 pracovných hodín dobrovoľníckou prácou pre rôzne útulky a komunity,” povedala Zuzana Lošáková,  riaditeľka pre firemné záležitosti spoločnosti Mars Central Europe.

Okrem dobrovoľníctva sa spoločnosť Mars v strednej Európe tiež zaviazala zavádzať nové hybridné spôsoby práce, aby znížila emisie skleníkových plynov pri cestách svojich zamestnancov do kancelárií. Ďalej zavádza pet-friendly kancelárie, v rámci ktorých je možné poskytnúť domácim miláčikom aj ich majiteľom ideálne pracovné prostredie.

Zdroj a foto: MARS