Dr.Max Group je pripravená na ďalší rast

Dr.Max Group, ako popredný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti združujúci viac ako 2 300 lekární v Európe, úspešne zavŕšil komplexné refinancovanie svojho bankového dlhu. Výsledkom je, že spoločnosť získala ďalšie prostriedky na plánovaný strategický rast, a to v celkovej výške až 940 miliónov EUR.

 

„Úspešné refinancovanie je odrazom výbornej ekonomickej kondície našej spoločnosti, ale aj výsledkom zásadného potenciálu rastu celej skupiny v budúcnosti. Aj vďaka tejto finančnej operácii máme dostatočné finančné prostriedky na ďalší rozvoj a zdokonaľovanie našej zavedenej omni-channelovej stratégie. Tá pozostáva z neustáleho zvyšovania komfortu a dostupnosti pre našich pacientov a zákazníkov, ktorí naše služby už teraz každodenne oceňujú,“ komentuje Thomas Bornemann, finančný riaditeľ Dr.Max Group.

Financovanie zabezpečovala a koordinovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky spolu s Komerční banka, a.s. a tiež skupina ďalších 14 bánk. Tento náročný a komplexný obchod bol realizovaný v priebehu šiestich týždňov, čo je možné pre transakciu tohto typu a objemu vnímať ako mimoriadne podnikavý a úspešne zvládnutý časový rámec.

Pri realizácii bankovej operácie využil lekárenský holding poradenstvo a právnu podporu renomovaných spoločností ako Dentons Bratislava, AK Evan alebo White & Case Praha.

Zdroj a foto: Dr.Max