Zásadným slovom je udržateľnosť. Prečo aj Slovensko potrebuje cirkulárnu ekonomiku?

Slovensko o niekoľko mesiacov spustí systém zálohovania jednorazových obalov. Tento krok by však nemal byť poslednou snahou o zníženie množstva odpadu. Čo treba robiť ďalej?

 

Elektronika, autá, batérie, plasty, textil, obaly stavebný materiál, no aj potraviny. Všetky tieto sektory spája jedno slovo – plytvanie. V súčasnom systéme hospodárstva míňame a spotrebujeme príliš množstvo výrobkov, a tým pádom aj zdrojov. Odpad, ktorý vzniká pri tejto opakovanej spotrebe, sa navyše väčšinou vyhadzuje a ďalej nevyužíva. Aj na Slovensku sa ešte stále riadime systémom tzv. lineárnej ekonomiky, ktorá funguje na systéme kúp – použi – vyhoď. Týmto spôsobom sa však nedá fungovať donekonečna. Prírodných zdrojov je stále menej a menej a odpadu čoraz viac.

Riešením je podľa odborníkov z celého sveta postupná zmena fungovania tohto cyklu a nastaviť fungujúcu stratégiu udržateľného rozvoja v podobe cirkulárnej ekonomiky.  Európska únia preto v marci 2020 prijala akčný plán obehového hospodárstva, ktorý má zastaviť stratu biodiverzitiy a priniesť oveľa vyššiu mieru udržateľnosti.

COLOURBOX37499101_Medium_High

Zálohovanie ako prvý krok

Cieľom tohto systému je v rámci jednotlivých štátov, ale aj v globálnom meradle vytvárať produkty, ktoré budú recyklovateľné, upraviteľné, spracovateľné a najmä znova použiteľné. „Kľúčom je životnosť daného výrobku. Musíme dosiahnuť, aby sa materiály, z ktorých produkty vyrábame, mohli opakovane využívať alebo recyklovať a následne vracať na trh ,“ vraví Roman Postl zo spoločnosti TOMRA Collection Slovakia, globálneho lídra v oblasti zálohovania a recyklácie.

Práve zálohovanie jednorazových obalov by malo aj Slovensko konečne posunúť smerom k udržateľnejšej budúcnosti. „Bez toho, aby sme obaly zbierali, nemôžeme ďalej pristupovať ani k ich triedeniu, ani k následnej recyklácii. Zber PET fliaš či plechoviek je preto naozaj prvým a kľúčovým krokom,“ vysvetľuje Roman Postl.

Čo prinesie cirkulárna ekonomika?

  • Zníži tlak na prírodné zdroje
  • Zabezpečí menej odpadu
  • Vytvorí udržateľný rast hodnoty materiálov
  • Je krokom k klimatickej neutralite

TCS_POLLUTION_C (1)

Nerecykluje sa stále ani polovica odpadu

TOMRA, ktorá je priekopníkom a inovátorom v oblasti zberu jednorazových obalov, bude od januára aj na Slovensku prispievať k obmedzeniu plytvania zdrojov, postupného znižovania odpadu a k maximalizácii hodnoty výrobkov. V obchodoch na našom trhu postupne rozmiestňuje recyklomaty, ktoré budú slúžiť na zber jednorazových obalov. V rámci dobre navrhnutých a fungujúcich systémov zálohovania v Európe sa darí vyzbierať viac ako 90 % všetkých jednorazových obalov. A práve k tomuto číslu sa chce prepracovať aj Slovensko.

Momentálne podľa štatistík Európskej komisie každý Európan vyprodukuje až 5 ton odpadu. Zároveň sa recykluje stále len 38 % celého objemu odpadu v únii a viac ako 60 % odpadu z domácností putuje v niektorých krajinách EÚ na skládku. „Je priam nevyhnutné začať konať okamžite. Od zálohovania sa môžeme postupne posunúť k recyklácii a následne k maximálnemu predĺženiu životnosti produktov. Súčasné čísla sú totiž alarmujúce,“ upozorňuje Roman Postl.

Zdroj a foto: TOMRA Collection Slovakia