Fairtrade a ďalšie etické certifikácie posilňujú vďaka záujmu spotrebiteľov o udržateľnú spotrebu

otreba fairtradových výrobkov na Slovensku trvale rastie. Pokiaľ ide o objem, najviac sa na Slovensku predalo v roku 2019, za ktorý sú posledné dostupné dáta, fairtradového kakaa. Objem predajov bol celkovo 1 019 ton, prevažne vo forme čokolády a cukroviniek. Lídrom v oblasti fairtradového kakaa je spoločnosť Lidl, nárast zaznamenala aj spoločnosť Kaufland, tretím najväčším predajcom fairtradového kakaa na slovenskom trhu bola spoločnosť Gunz. Medzi ďalších významných predajcov patria aj spoločnosti WAWI Schokolade a Hans Riegelein.

 

 

Takmer o polovicu vzrástol aj objem predanej fairtradovej kávy: každý obyvateľ SR v minulom roku vypil v priemere päť a pol šálky fairtradového espressa. Na porovnanie: rok predtým to bolo štyri a pol. Skokanom roka je bavlna s najvyšším percentuálnym medziročným nárastom.

Jedným z dôvodov tohto rýchleho rastu predajov je – popri rozširujúcej sa ponuke obchodníkov – tiež skutočnosť, že zákazníci venujú stále častejšie pozornosť etickým aspektom: či pestovatelia dostali za suroviny riadne zaplatené, či nebolo pri výrobe a spracovaní poškodené životné prostredie alebo zneužívaná detská práca. Všeobecne rastie medzi spotrebiteľmi záujem o tému udržateľnosti. Tá sa odráža okrem iného aj v rastúcej znalosti certifikácie Fairtrade. Nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko si v máji a júni vlaňajška dala od spoločnosti Median opäť spracovať prieskum, v ktorom zisťovala nielen znalosť certifikácie Fairtrade a známky FAIRTRADE. Pokiaľ ide o povedomie o známke FAIRTRADE, podľa prieskumu ju pozná 44 % slovenských spotrebiteľov (19 % respondentov uviedlo, že presne vie, čo toto označenie znamená). Spontánnu znalosť tohto označenia v súvislosti s pracovnými podmienkami v krajinách globálneho Juhu prieskum zistil u 12 percent respondentov. Päť percent respondentov známku FAIRTRADE spontánne uviedlo ako všeobecné označenie informujúce o pôvode tovaru.

Hana Malíková (1)

„Známkou FAIRTRADE sú označené produkty certifikovaných pestovateľov a výrobcov dodržiavajúcich štandardy, ako sú zákaz detskej práce, spravodlivá odmena pre pestovateľov alebo šetrný prístup k životnému prostrediu. Preto je samozrejme naším cieľom, aby znalosť tejto certifikácie medzi zákazníkmi bola čo najvyššia,“ hovorí k tomu Hana Malíková, riaditeľka neziskovej organizácie Fairtrade Česko a Slovensko, a dopĺňa: „K záujmu o Fairtrade prispieva okrem iného väčšia pozornosť zameraná na témy udržateľnosti. Verím, že svoju úlohu zohráva aj stále väčšia ponuka týchto výrobkov zo strany slovenských obchodníkov a tiež osvetové aktivity, ktoré usporadúvame priamo my, alebo členské organizácie našej platformy.“

Fairtrade môže byť pre množstvo firiem cestou k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja

V septembri 2015 prijala OSN na svojej konferencii v New Yorku sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja (takzvaných SDGs, z anglického Sustainable Development Goals), na ktorých sa počas predchádzajúcich troch rokov členské štáty OSN dohodli. Patrí medzi ne napríklad vykynoženie chudoby a hladu, prístup k zdravotne vhodnej vode či prístup k vzdelaniu. Na aktivitách medzinárodného spoločenstva v tejto oblasti sa podieľa aj Slovenská republika, a to vrátane podnikateľskej sféry – množstvo firiem zahrnulo takzvané SDGs do svojich programov korporátnej zodpovednosti.

Jednou z ciest k napĺňaniu týchto cieľov môže byť pre firmy podpora zodpovednej spotreby, o ktorú sa usiluje aj systém Fairtrade. Ten spolupracuje s 1,7 milióna znevýhodnených drobných poľnohospodárov a zamestnancov plantáží v 75 krajinách sveta. Budúcnosť týchto ľudí ohrozuje silné kolísanie cien poľnohospodárskych komodít na svetovom trhu, zmena klímy a odlev mladých ľudí z vidieka. „Fairtrade preto pomáha pestovateľským družstvám, aby v tomto prostredí lepšie obstáli, aby fungovali profesionálnejšie a boli rovnocennými obchodnými partnermi ďalších subjektov v dodávateľskom reťazci. Spolu so sieťami pestovateľov v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike rozvíjame projekty a programy zamerané na budovaní know-how, podporu žien a mladých ľudí a posilnenie práv zamestnancov,“ hovorí Hana Malíková.

„Spravodlivý obchod a hodnoty, o ktoré sa usiluje Fairtrade, majú s globálnymi cieľmi mnoho priesečníkov. Prostredníctvom rozvojových a vzdelávacích projektov, ktoré realizujeme v krajinách globálneho Juhu, a prostredníctvom propagácie myšlienky fair trade, advokátskej činnosti a lobingu na globálnom Severe prispieva Fairtrade k napĺňaniu všetkých 17 globálnych cieľov OSN,“ uzatvára H. Malíková.

Zdroj: Fairtrade Česko a Slovensko