MECOM: Dopyt po prémiových a lokálnych produktoch rastie

„Zvýšený záujem o mäsové výrobky v marci a apríli sme boli schopní úspešne zvládnuť aj vďaka našim zamestnancom. Nesmierne si vážim odvedenú prácu všetkých kolegov, práve v týchto náročných časoch. Keďže zákazníci sú doma, venujú sa svojej rodine a trávia spoločný čas aj grilovaním očakávame silný dopyt po výrobkoch na gril. V retaile sa darí prémiovým produktom, výrobkom s vysokým obsahom mäsa a lokálnym špecialitám,“ spomína v rozhovore Ladislav Čechovič, CEO, MECOM GROUP s.r.o.

 

 

Po minuloročnom more ošípaných v Európe a Ázii sem z Ázie doputoval koronavírus. Ako pandémia zasiahla sektor spracovateľov mäsa a Mecom ako popredného výrobcu mäsových produktov?

Pandémia zasiahla náš sektor spracovateľov mäsa veľmi výrazne. V priebehu marca sme čelili zvýšenému nárastu dopytu z viacerých dôvodov. Jedným z nich bol fakt, že ľudia ostali doma a stravovali sa zo svojich domovov, obchodné reťazce si taktiež vytvárali zásoby, pretože vtedy nikto nemohol vedieť ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. K vysokému nárastu prispela aj Veľká noc, ku ktorej patria na stôl údeniny. Túto náročnú situáciu sme museli riešiť nepretržitou výrobou v oboch závodoch na Slovensku v Lučenci a Humennom. Mali sme však problém s výpadkom zamestnancov, pretože veľa ľudí muselo ostať doma na OČR s deťmi, predovšetkým to boli ženy. Taktiež doma ostali ľudia v povinnej karanténe ak prišli do styku s ľuďmi z dotknutých krajín alebo sami tieto krajiny navštívili. Zvýšený záujem o mäsové výrobky sme boli schopní úspešne zvládnuť aj vďaka našim zamestnancom. Nesmierne si vážim odvedenú prácu všetkých zamestnancov, práve v týchto náročných časoch.

Ako ste pristupovali k pandémii z pohľadu manažmentu a ľudských zdrojov (napr. výpadok zamestnancov, nadčasy, frekvencia porád, práca na diaľku v administratíve…)?

Od vypuknutia pandémie aj na Slovensku naši zamestnanci, ktorí pracujú v administratíve vykonávali svoju prácu z domu, aby boli čo najviac chránení. Porady boli realizované výlučne formou videokonferencií, minimalizovali sme na všetkých úrovniach spoločnosti kontakt s ostatnými zamestnancami. Výpadok zamestnancov sme museli riešiť nadčasmi a prácou cez víkendy, čo sa negatívne prejavilo na zvýšených mzdových nákladoch. Počas marca sa v našich závodoch pracovalo na 3 zmeny a 7 dní v týždni.

8935-136-grilklobasyklasik02amc20_655
Zdroj: Mecom

Výrobcovia potravín musia spĺňať prísne hygienické podmienky, dodržiavať teplotný režim, majú pripravený pandemický plán…. aké opatrenia navyše ste vykonali po prepuknutí pandémie?

V spoločnosti Mecom sme v predstihu pred vládnymi opatreniami pristúpili k nadštandardným hygienickým opatreniam. Všetky vstupy do našich výrobných závodov sú monitorované termokamerami, ktoré snímajú teplotu zamestnancov bezkontaktne. Ochranu zamestnancov sme zvýšili zonáciou vo výrobe, čím sme oddelili jednotlivé výrobné časti. Samozrejmosťou je povinné nosenie rúšok, zvýšená dezinfekcia. Pristúpili sme k viacerým nepopulárnym opatreniam ako napríklad k dočasnému zrušeniu jedální v závodoch. Jedáleň naším zamestnancom ostala k dispozícii pre vlastné stravovanie, avšak jedálenské stoly boli oddelené ochrannými štítmi.

Ako ovplyvní pandémia dopyt po lokálnych výrobkoch, zabíjačkových špecialitách? Myslíte si, že bude nová vládna garnitúra podporovať zvyšovanie potravinovej sebestačnosti aj v sektore chovu hospodárskych zvierat a spracovania mäsa?

Mecom je členom Slovenského zväzu spracovateľov mäsa a jedným z cieľov je zvyšovanie potravinovej sebestačnosti. V uplynulých dňoch sme mali stretnutie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde som jasne deklaroval pripravenosť spoločnosti Mecom aktívne spolupodieľať na riešení tejto témy. Považujem za dôležité, aby sme v relatívne krátkom čase dokázali zvýšiť potravinovú sebestačnosť aj v produkcii bravčového mäsa.

Ako sa zmenili počas tohto obdobia spotrebiteľské preferencie, štruktúra a objem predaja? Nakupujú zákazníci viac trvanlivých, balených výrobkov oproti pultovému predaju? Nakupujú prémiovejšie, značkové výrobky alebo uprednostňujú skôr lacnejšie produkty?

Zákazníci sa počas tohto obdobia orientujú viac na cenu a cítime zvýšený záujem o nákup balených výrobkov, ktoré majú dlhšiu dobu spotreby. Z pohľadu sortimentného zloženia, naďalej prevládajú v nákupnom košíku šunky, párky a v trvanlivé salámy. Zo strany spotrebiteľov evidujeme záujem o slovenské výrobky. Vnímame aj zvýšený záujem o prémiové výrobky s vysokým podielom mäsa a vysokým štandardom. Môžeme predpokladať, že bude v ľuďoch ešte viac silnieť slovenskosť, tradície a návrat k základným hodnotám.

8945-0a6-grilklobasytriomix02amc20
Zdroj: Vieme čo vám chutí

Budete spomínaným trendom prispôsobovať aj portfólio a objem výroby? Aké novinky chystáte v segmente značkových výrobkov a v segmente privátnych značiek?

Jednou z našich silných stránok je, že dokážeme flexibilne reagovať na potreby trhu, pretože vyrábame na Slovensku a venujeme sa aj spotrebiteľským prieskumom. Počas roka sa orientujeme aj na výrobu sezónnych výrobkov a aktuálne sa nachádzame v gril sezóne v ktorej sme lídri. Uviedli sme na trh viacero gril noviniek s vysokým obsahom mäsa ku ktorým patria Fajne gril klobásy s viacerými príchuťami ako je paprika, syr a klasik. Všetky naše výrobky sú bez lepku a sóje. Tento rok sa vyznačuje okrem pandémie aj extrémnym suchom. Aké to bude mať dopady na začínajúcu grilovaciu sezónu? Neregistrujeme, že by extrémne sucho malo výrazný dopad na gril sezónu ako napríklad v minulom roku chladné počasie. Táto sezóna je podstatne lepšia, ľudia sú doma, venujú sa svojej rodine a trávia spoločný čas pri grilovaní.

Spoločnosť Mecom už v minulosti veľmi jasne deklarovala spoločenskú zodpovednosť (CSR) a transparentnosť. Ako ste zareagovali na pandémiu v oblasti CSR a komunikácie ?

Neľahká situácia v súvislosti s globálnou pandémiou zasiahla do životov mnohých. Teší ma fakt, že aj v takýchto náročných časoch sa ľudia vedia spojiť a vzájomne si pomôcť. V spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky sme pomohli znevýhodneným a chudobným komunitám, pomohli sme viacerým občianskym združeniam a aj zdravotným záchranárom, ktorí sú v prvej línii. Venovali sme naším fanúšikom na sociálnej sieti balíčky slovenských mäsových výrobkov Mecom. Naším prvoradým cieľom je, aby sme zabezpečili dostatok výrobkov v štandardne vysokej kvalite pre všetkých našich zákazníkov. Som rád, že sme to dokázali v plnej miere a neprišlo k výpadku na pultoch a regáloch. Napriek tomu, že je pandémia, uvedomujeme si aj našu spoločenskú zodpovednosť voči životnému prostrediu. Jednou z dôležitých hodnôt našej spoločnosti je ochrana životného prostredia a vyčerpateľných zdrojov. Už
v minulosti sme podnikli kroky k tomu, aby sme sa stali ešte viac ekologickou firmou. Chceme túto prax rozšíriť na maximum a pripravujeme plán, ktorý chceme uviesť do praxe.

Zdroj a foto: MECOM