Slováci rozbehli unikátnu iniciatívu, ktorá má pomôcť domácim farmárom

Na Slovensku vznikla unikátna iniciatíva Naši farmári, za ktorou stojí poľnohospodárska skupina SANAGRO. Jej cieľom je ukázať Slovákom užitočnosť a dôležitosť ľudí, ktorí každý deň vychádzajú na polia či do maštalí, aby dokázali vyrobiť produkty, ktoré dnes v obchodoch berieme ako samozrejmosť. Zároveň chce do tejto aktivity zapojiť aj konkurenčné družstvá, organizácie z iných sektorov či širokú verejnosť. „Chceme poukázať na to, že hrdinov máme nielen medzi lekármi, zdravotníkmi, policajtmi, či hasičmi, ktorých prácu si veľmi vážime. Obdivujeme však aj farmárov, ktorí v akomkoľvek počasí idú na polia a starajú sa o úrodu i hospodárske zvieratá,“ priblížil Tomáš Kohút, generálny riaditeľ spoločnosti SANAGRO. Tá dnes združuje 10 fariem na západnom a strednom Slovensku.

 

 

V poľnohospodárstve pracujú len 4 percentá ľudí a ich priemerný vek je 47 rokov. Mladí ľudia pritom o prácu v sektore nemajú veľmi záujem. Naši farmári sú tak v čase pandémie dôležitejší, než kedykoľvek predtým. „Tento rok sa ku všetkým okolnostiam, ktoré ovplyvňujú úrodu, totiž pridáva aj naša schopnosť, do akej miery dokážeme ochrániť farmárov pred ochorením COVID-19. Apelujeme na ľudí, aby sa správali zodpovedne. Na práci farmárov závisí to, či budeme mať nielen dnes, ale aj budúci rok čo jesť,“ spresňuje Tomáš Kohút zo SANAGRA. Ako ďalej zdôrazňuje, problém nedostatku pracovníkov je v aktuálnej krízovej situácii ešte vypuklejší.

Cez aktuálne informácie a príbehy poľnohospodárov chce iniciatíva Naši farmári poukázať na zarážajúce fakty, s ktorými celý agrosektor už roky bojuje. Zároveň chce upozorniť, že nedostatok potravín môže byť reálna hrozba. Ak by totiž farmári boli nútení nastúpiť do karantény, poľnohospodárstvu vzniknú nenávratné škody – nebude mať kto zasiať, zožať a spracovať úrodu a nebude sa mať kto postarať o zvieratá. „Poľnohospodári dobre vedia, čo sa stane, ak nebude mať napríklad kto zvieratá pripojiť na dojacie prístroje. Takýto stav totiž ohrozuje nielen ich zdravie, ale aj život. Zvieratá musia byť podojené, nakŕmené i ošetrené. O drobnostiach, ktoré majú pre družstevníkov veľký význam, verejnosť nevie. Touto iniciatívou to chceme zmeniť a priblížiť bežný život na farmách,“ hovorí Tomáš Kohút zo SANAGRA.

„Budem veľmi rád, ak sa k Našim farmárom pripoja aj ďalší farmári, či potravinári a iné firmy z nášho odvetvia. Zároveň by som chcel docieliť, aby sa do pomoci farmárom zapojilo čo najviac firiem, organizácií či široká verejnosť,“ uzavrel generálny riaditeľ SANAGRA Tomáš Kohút a tvorca iniciatívy Naši farmári.

Zdroj: SANAGRA, Ilustračné foto: Pixabay.com