Rozhovor: Spoločnosť STOCK predstavuje zásadné zmeny

„Spoločnosť aktuálne prechádza štrukturálnymi zmenami. Chcem našich partnerov a zákazníkov ubezpečiť, že kontinuita zostáva zachovaná. Vďaka synergiám v skupine sa zvýši kvalita podpory našich značiek a zjednodušia sa procesy. V tomto roku opäť plánujeme množstvo spotrebiteľsky lákavých noviniek,“ hovorí generálny riaditeľ STOCK Slovensko, s.r.o. Roman Pócs.

 

 

Spoločnosť STOCK Slovensko ako súčasť skupiny Stock Spirits Group práve prechádza významnými zmenami. Čoho presne sa týkajú aký vplyv budú mať na obchodných partnerov a lokálny biznis?

Sme súčasťou nadnárodnej spoločnosti a dozrel čas na významné štrukturálne zmeny. Rozhodli sme sa na spotrebiteľsky a kultúrne blízkych trhoch viac využívať synergie a zmeniť spôsob doterajšieho fungovania. Slovensko a Čechy budú aj vďaka spoločným značkám jeden marketingový klaster, a preto pre obe krajiny už od septembra 2020 vznikne jedno vedenie, ktorého riaditeľom bude doterajší generálny riaditeľ STOCK Plzeň-Božkov Jan Havlis. Budeme hľadať synergie pri riadení obchodných a ďalších aktivít, pričom dôraz bude kladený na rozvoj kľúčových značiek ako sú Fernet, Golden, Amundsen, a Božkov. Plne však rešpektujeme lokálnosť, a preto exekučné tímy, area management, obchodní zástupcovia, vedenie odbytových kanálov, brand manažment a ďalší kolegovia zostávajú v rámci kontinuity na svojich pozíciách. Pre našich partnerov a spotrebiteľov sa v tomto smere nič nezmení, zostávajú zachované aj kontaktné osoby. Zmeny sa však prejavia vo väčšom balíku zdrojov a v rýchlosti procesov. Budeme ťažiť zo spoločných aktivačných a marketingových aktivít, zo spoločného know-how, ale pri zachovaní a rozvoji lokálneho biznisu. Inak povedané: korporátne procesy ako kontroling alebo reporting budú prebiehať v jednom spoločnom klastri a o to intenzívnejšie aktivity budeme môcť vyvinúť v oblasti rozvoja značiek.

Čiže ide o prirodzený vývoj v celej spoločnosti, takpovediac ďalší krok?

Je to tak. Za takmer desať rokov sme zdvojnásobili svoj podiel v off-trade a v on-trade sme si dokázali trhový podiel udržať i napriek silnému tlaku prémiových medzinárodných značiek. Fernet je fenomenálna značka a vždy bol a bude pre konkurenciu vyzývateľom. V roku 2011 sme uviedli značku vodky Amundsen a dnes je významným hráčom v kategórii vodiek. Vďaka akvizícii spoločnosti Imperator sme v súčasnosti jeden z najvýznamnejších hráčov v kategórii liehovín, pričom ďalej budeme pracovať so značkou Golden a jej nadstavbou Tri stromy.

Aká je teda Vaša rola v meniacej sa organizácii?

Som v spoločnosti garantom kontinuity. Mojou úlohou je v nasledujúcich mesiacoch nastaviť organizáciu procesne a informovať o nadchádzajúcich zmenách našich partnerov. Napokon som stále aj predsedom Sekcie importérov liehovín v rámci ZO SR, kde nás tiež čaká množstvo práce.

Zhodnoťme prosím dianie na trhu aj z pohľadu Sekcie importérov liehovín…

Liehoviny sú veľmi citlivý produkt a je mimoriadne dôležité správne nastaviť rámce pre reklamu, vzdelávať spotrebiteľov a upozorňovať na riziká nadmernej konzumácie alkoholu. Táto práca sa nám úspešne darí. Sekcia importérov liehovín dokázala zvládnuť aj metanolovú kauzu a značky sa vrátili do regálov, mnohé posilnili pozície. Prežili sme nové „kolky“, pričom sme legislatívcom ponúkli odborné a efektívne riešenie, lebo v navrhovanej verzii by boli procesy pre mnohých likvidačné. Najnovšie sa budeme musieť vysporiadať s pandémiou koronavírusu. Verím tomu, že vzniknutú situáciu ustojíme, rovnako ako obchodní partneri a ďalší výrobcovia. Určite nadviažeme na túto tému dialóg s vládou a ministerstvami, lebo bude nevyhnutné, aby zasiahol štát. Budeme dodržiavať a podporovať všetky štátom vydané opatrenia. Od novej vlády zároveň očakávame konštruktívny a otvorený dialóg, napokon na trhu sú alkoholické nápoje jednou z najvýznamnejších kategórií. Potrebujeme nutne opraviť zdeformovaný vzťah medzi dodávateľmi a reťazcami. Obchodníci sú našimi partnermi a nemôžu byť penalizovaní nezmyselne vysokými pokutami a obmedzovaní reštrikciami nad rámec odporúčaní z EÚ. Poškodzuje to veľkých aj malých hráčov. Budeme sa snažiť dosiahnuť úpravu Zákona o neprimeraných podmienkach.

rum

Špecifikom Slovenska v európskom meradle je veľká obľúbenosť borovičky, ktorá je štvrtou z pohľadu tržieb najväčšou kategóriou. Pálenky rastú medziročne o viac ako 50 % a v spotrebe dokonca o takmer 60 %. Je reakciou na tieto trendy aj uvedenie značky „Tri stromy“?

Borovička je veľká kategória, v ktorej chceme byť aktívni. Chystáme novinky na úrovni prémiových aj mainstreamových produktov. Borovička je lokálny produkt, v ktorom sú konzumentami preferované dve-tri etablované značky, no my chceme spotrebiteľovi ponúknuť alternatívu. Značka Tri stromy reprezentuje prémiové destiláty. Nahrádza rad Imperátor Kosher. Je jej modernizovanou verziou a prémiovou radou Golden. Na trh ju prinášame v dvoch verziách, pre retail (42 %) a segment horeca (52 %). V gastronómii je tradične preferované vyššie percento obsahu alkoholu a značka sa odlišuje názvom Zlaté Tri stromy.

Pre spoločnosť STOCK sú charakteristické horké bylinné likéry. Aké novinky ste priniesli respektíve prinesiete?

Tento rok bude rokom Fernet-u. Prinesieme novinky a nový objem fliaš 0,7 litra v celom výrobkovom rade. Je to spotrebiteľky obľúbený formát. Doteraz bol Fernet dostupný len v objeme 0,5 litra a 1 liter. Novinkou roka 2019 bol Fernet Honey, ktorý sa predáva veľmi dobre a po značke Fernet Citrus je to teraz pravdepodobne najpredávanejšia príchuť. Uviedli sme tiež prémiový rad Fernet STOCK Barrel Edition (Fernet & Rum) a neskôr sa môžu konzumenti tešiť ešte na ďalšiu novinku.

fernet

Evidujete vyšší resp. zvyšujúci sa rast záujmu o prémiové produkty?

Je to skutočne spotrebiteľský trend, ktorý je hnaný najmä mladou a strednou vekovou skupinou konzumentov. Tí veľmi dobre reagujú na ponuku nápojov vo vyššej cenovej kategórii. Trend ide ruka v ruke s digitalizáciou a online komunikáciou. Napokon digitalizácia a premiumizácia sú dva základné piliere rozvoja našej spoločnosti. Premiumizáciu rozvíjame cestou vývoja nových produktov a cestou spolupráce so silnými partnermi, ktorí vyrábajú prémiové značky. Božkov Republica je výborným príkladom, ako sa z lokálnej značky stáva prémiová. Republica Reserva vyvolala obrovskú vlnu záujmu. Druhým príkladom premiumizácie sú Tri stromy, chceme spotrebiteľom ponúknuť pravý destilát a motivovať ich ochutnať ho. Tretím – i keď veľmi špecifi ckým príkladom – je Fernet. Vzhľadom k znalosti produktu a cenového rozpätia, musia byť prémiové produkty tejto značky mimoriadne kvalitné a inovatívne. Čo sa týka doplnenia portfólia o prémiové zahraničné značky, spomenúť môžem Beam Suntory na Slovensku, v Čechách spolupracujeme s Diageo, v Poľsku a Chorvátsku sme distribútorom vodky Beluga.

bozkov

Ďalší z aktuálnych trendov sú nealkoholické destiláty. Aký je Váš názor na tento fenomén?

Ide o súčasť zmien spotrebiteľských návykov. Sme však realistickí a neočakávame, že sa do Európy a najmä do strednej Európy, ktorá je mimoriadne konzervatívnym trhom, tieto nápoje dostanú nejako rýchlo a masovo. Väčšina dospelých pije alkoholické nápoje a oceňuje ich spoločenskú úlohu, rovnako aj možnosť príjemne sa uvoľniť. Pohárik kvalitného alkoholického nápoja jednoducho patrí k spoločenským udalostiam. Či toto dokážu suplovať nealkoholické destiláty, je otázne. Musím zároveň pripomenúť, že sme súčasťou iniciatívy „Pi s rozumom“. Vo všeobecnosti rozumné pitie nevedie k poškodzovaniu zdravia a neprieči sa zdravému životnému štýlu. Piť s rozumom znamená piť zodpovedne. Úlohou iniciatívy je učiť spotrebiteľov vychutnávať si nápoje, investovať do kvality a upozorňovať na nežiadúce účinky nadmernej konzumácie alkoholických nápojov. Je to mravčia a dlhodobá práca, ale už vidíme pozitívne výsledky.

Zdroj a foto: STOCK