Konica Minolta Slovakia s novým výkonným riaditeľom

Od 1. 4. 2019 sa stal novým výkonným riaditeľom spoločnosti Konica Minolta Slovakia Milan Kasík. Jeho ambíciou v rámci Slovenska je nie len udržať dlhodobo vysoké podiely v oblasti tlače, ale aj  podporovať celosvetovú transformáciu značky Konica Minolta na poskytovateľa praktických a kreatívnych IT riešení pre každodennú prácu.

 

V Konica Minolta Milan Kasík pôsobí na rôznych pozíciách už viac ako 15 rokov. Pred šiestimi rokmi prišiel na Slovensko uplatniť svoje bohaté skúsenosti s priamym predajom. Postupne vytvoril novú kostru priameho predaja, ktorá pokrýva nové oblasti predaja produktov a služieb Konica Minolta. „Základom budúcnosti pre spoločnosť Konica Minolta je prinášať praktické a kreatívne IT riešenia pre pracovný život. Už dnes tvorí poskytovanie IT služieb približne 20 % našich celkových hospodárskych výsledkov. Chceme sa sústrediť na poskytovanie riešení na aktuálne problémy firiem,“ konštatuje Milan Kasík. Či už je to personálne a finančne náročná správa IT, nejasnosti s evidenciou dochádzky zamestnancov, alebo využitie umelej inteligencie na odstránenie chybovosti vyrábaných produktov. Konica Minolta je nie len významným celosvetovým poskytovateľom spracovania dokumentov a digitálnej tlače, ale pôsobí aj v oblasti IT, zdravotníckej diagnostiky, meracích prístrojov či planetárií.

Zmena na pozícií výkonného riaditeľa prichádza po siedmich rokoch. Jej cieľom je prispôsobiť sa novým trendom, produktom a ponúkaným službám. S tým súvisí aj plánované otváranie nových pracovných pozícií. Či už je to UX manažér, alebo špecialista pre celosvetovú novinku Workplace Hub. Nový výkonný riaditeľ spoločnosti Konica Minolta Slovakia sa chce sústrediť najmä zvyšovanie motivácie a kvalifikácie zamestnancov ako aj profesionality poskytovaného servisu. Milan Kasík kladie dôraz aj na mladú generáciu: „Konica Minolta musí byť pre mladú generáciu synonymom dobrého zamestnávateľa spojená s profesionalitou a kreativitou.“

Konica Minolta je významným celosvetovým poskytovateľom služieb v oblasti IT, spracovania dokumentov a digitálnej tlače, ale aj zdravotníckej diagnostiky, meracích prístrojov či planetárií. Jej história siaha až do roku 1873. V súčasnosti pôsobí v 150 krajinách sveta a podporuje viac ako 2 milióny zákazníkov ročne. Konica Minolta prevádzkuje 5 inovačných centier po celom svete, z toho jedno v neďalekom Brne. Aj vďaka tomu je držiteľom mnohých svetových prvenstiev a patentov.

Na Slovensku pôsobí spoločnosť Konica Minolta Slovakia od roku 1992. V súčasnosti zabezpečuje riešenia pre podnikové systémy a aplikácie, spracovanie dokumentov, riadenie procesov, digitálnu tlač a infraštruktúru. Zároveň je dlhoročným lídrom v oblasti predaja multifunkčných a tiež digitálnych produkčných zariadení. Centrála spoločnosti sídli v Bratislave, pobočky sú v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

Zdroj a foto: Konica Minolta