EU Poultry: Neregulovaný ambulantný predaj poškodzuje domáci trh

V súčasnej ekonomickej situácii sa spotrebiteľ snaží nakúpiť čo najlacnejšie a neraz siahne aj po lacných mäsových výrobkoch od tzv. ambulantného predajcu. Regulácia a prísnejšia kontrola ambulantného predaja sa na Slovensku dlhodobo systematicky nerieši. Takýto predaj pritom poškodzuje domáci trh.
Oficiálny a schválený import a distribúcia čerstvého tovaru, ako aj predaj v reťazcoch a sektore HORECA sú na Slovensku riadne regulované a kontrolované viacerými kontrolnými orgánmi. Vozidlá ambulantných predajcov však často nie sú správne označené a nevydávajú spotrebiteľom pokladničný doklad. Bežnou praxou je, že mäso a mäsové výrobky voľne visia či ležia vo vozidlách v debničkách, porciuje sa priamo vo vozidle bez ochranných pomôcok a čerstvý tovar sa balí len do igelitiek. Porušením platnej legislatívy je i to, ak predajca, teda zvyčajne aj vodič vozidla, nemá zdravotný preukaz.

„Získať všetky povolenia pre spracovanie a predaj mäsových výrobkov je mimoriadne náročné. V serióznych spoločnostiach ako je naša, neustále prebiehajú kontroly a audity, pričom zabezpečenie distribúcie a hygieny predaja sú prioritné. V praxi sa pritom stretávame s tým, ako napríklad vozidlá z poľskými evidenčnými číslami a bez chladiaceho agregátu predávajú mäsové výrobky priamo z korby a pred lokálnymi obchodmi. Konkurovať domácej produkcii takýmto obchádzaním systému pravidiel považujeme za neférové,“ upozorňuje Andrea Pániková, Sales Manager, EU Poultry s.r.o. a dodáva: „Ocenili by sme užšiu kooperáciu všetkých kontrolných orgánov s Ministerstvom zdravotníctva SR, a to ako z dôvodu zvýšenia a sprísnenia kontrol ambulantných predajcov, tak aj z dôvodu zabránenia potenciálnym zdravotným rizikám pre konzumentov. Najmä počas blížiacich sa letných dní.“

V súčasnosti sú kompetencie kontrolných a dozorných orgánov roztrieštené. V dôsledku toho sú viaceré predajné miesta kontrolované aj dvomi rôznymi inštitúciami. Z povahy ambulantného predaja však vyplýva aj vysoká mobilita, čiže vozidlo nezostáva dlho na jednom mieste a je ťažké ho vysledovať a predajcu skontrolovať. Od podnetu pre RVPS, až k prešetreniu porušenia predpisov ubehne dlhý čas. Pochybní ambulantní predajcovia to vedia a sú stále odvážnejší. Svojim konaním ale preukázateľne poškodzujú serióznych dlhoročných domácich producentov, spracovateľov a maloobchodníkov.

Zdroj: EU Poultry, Ilustračné foto: Dreamstime.com